Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Kamil Wons

Członek redakcji czasopisma idei „Pressje” i stały autor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego. Absolwent politologii i historii na Uniwersytecie Śląskim.

Teksty tego autora

Rozmowa

„Ludowa historia Polski” – marksistowskie klisze, moralne oburzenie i bazowanie na starych źródłach

Kamil Wons rozmawia w najnowszej tece Pressji pt. „Pobożny antyklerykalizm” na temat ludowego dziennikarstwa historycznego z prof. Michałem Kopczyńskim i dr hab. Piotrem Guzowskim  22 sierpnia 2021
Adam Leszczyński w Ludowej historii Polski bazuje na starych źródłach i stara się zmieniać ich interpretację. Trudno jednak uznać ten zabieg za wiarygodny i udany. To publicystyka historyczna, a nie uprawianie nauki.
Opinia

Emancypacja kobiet zaczęła się w średniowieczu i to dzięki Kościołowi

Kamil Wons pisze o tym, że patriarchalny świat, z którym walczy współczesny feminizm, ma źródła u zarania nowoczesności, nie w średniowieczu  24 lipca 2021
Temat roli kobiety w Kościele powraca jak bumerang. Z jednej strony mowa jest o przestarzałych strukturach patriarchalnych, które trzeba znieść, a z drugiej pojawiają się hasła obrony tradycji.
Długi tekst

„Zła nieskończoność” i gnostyckie oblicze kapitalizmu

Kamil Wons w artykule z numeru „Pressji” pt. „Zielony ascetyzm”   28 listopada 2020
Wbrew pozorom kapitalizm nie jest wcale wyrazem materializmu i ekonomii. To zjawisko w swej istocie metafizyczne. Bartosz Kuźniarz w „Królu liczb. Szkicach z metafizyki kapitalizmu” pokazuje jak pieniądz i cena zastąpiły Boga w roli miary wszechrzeczy.
Długi tekst

Praca człowieka to zdecydowanie więcej niż wskaźniki wydajności

Kamil Wons w artykule z nowego numeru „Pressji” pt. „Praca ludzka”   8 października 2020
Praca jest stałym elementem kondycji ludzkiej. Zaangażowanie w przetwarzanie świata podług naszych potrzeb wyznacza rytm naszego życia, dzieląc go na czas pracy i czas odpoczynku.
Długi tekst

Zachód wyparł swoją kolonialną przeszłość. Recenzja książki Achille’a Mbembe „Polityka wrogości”

Kamil Wons przedstawia kolonialne korzenie niemieckich obozów koncentracyjnych oraz współczesnego kapitalizmu  11 września 2020
A co jeżeli drzewo wolności podlewano krwią niewolników, a obozy koncentracyjne były rutynowym narzędziem „cywilizowanego” człowieka na długo przez 1933 rokiem?
Długi tekst

Herezje „świętego prawa własności”

Kamil Wons w eseju z nowego numeru „Pressji” pt. „Katolickie państwo dobrobytu” o dylematach związanych z własnością  5 sierpnia 2020
Współczesny kapitalizm stoi w rozkroku. Z jednej strony jego teoretycznym fundamentem jest nienaruszalne prawo własności; z drugiej – tej gloryfikowanej własności jest w kapitalistycznym świecie coraz mniej. Przyczyna? Postępująca oligarchizacja gospodarki,
Opinia

Konserwatywny nihilizm. Sylwetka ideowa Bartosza Jastrzębskiego

Kamil Wons  1 lutego 2020
W swojej trylogii esejów Jastrzębski, korzystając z licznych odniesień do klasyków, stara się przedstawić fundament postawy konserwatywnej. Choć autor ustawia się w kontrze do nowoczesności, bezkrytycznie uznaje nowoczesne pojęcie państwa narodowego.
Długi tekst

Arka Noego i powrót króla. Sylwetka ideowa Jacka Bartyzela

Kamil Wons w eseju z numeru czasopisma „Pressje” pt. „Konserwatysta w odczarowanym świecie”  2 stycznia 2020
Jacek Bartyzel jest z pewnością jedną z najbarwniejszych postaci współczesnego polskiego konserwatyzmu. Nieugięty monarchista konsekwentnie odrzucający nowoczesność. Tylko prawda jest nieco mniej idealistyczna.
Długi tekst

Republika bez cnót to absurd

Kamil Wons w eseju z rocznika Klubu Jagiellońskiego pt. „Oświecony Sarmatyzm”   11 grudnia 2019
Wbrew naszym ponowoczesnym przyzwyczajeniom, idee to jednak nie klocki lego: funkcjonują w ustalonym kontekście, a ich mechaniczne adaptacje wydają się skazane na porażkę. Ustawą parlamentu nie da się zbawić republiki.
English

Bosnia and Herzegovina – a liberal utopia

Kamil Wons  20 września 2019
The political structure of Bosnia and Herzegovina confirms the truth of the saying that makeshift work is the most durable kind.
Opinia

Bośnia i Hercegowina – liberalna utopia

Kamil Wons  14 września 2019
Bośnia i Hercegowina może służyć jako studium przypadku myślenia w kategoriach „końca historii” oraz tego, jak szczytne idee oderwane od rzeczywistości społecznej stają się karykaturą samych siebie.
Długi tekst

Hybrydalna polskość w I Rzeczpospolitej

Kamil Wons  13 lipca 2019
Tożsamość staropolska, w przeciwieństwie do współczesnej „polskości po Jałcie”, była tożsamością złożoną, hybrydalną i wielostopniową. W jej obrębie przenikały się, łączyły i układały hierarchiczne wymiary polityczne, stanowe, etniczne, regionalne czy...
Analiza

PiS stawia wszystko na jedną amerykańską kartę. Wokół zakupu F-35

Kamil Wons  3 lipca 2019
Patrząc na cenę i jakość sprzętu, trudno wskazać sensowną alternatywę dla amerykańskich samolotów F-35. Oceniając zakup maszyn F-35 kluczowe jest pytanie: czy ważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo tu i teraz czy długofalowa podmiotowość?
Długi tekst

Unia Lubelska opowiada nam współczesny świat

Kamil Wons  1 lipca 2019
Dziś mija 450 lat od zawarcia Unii Lubelskiej, jednego z najważniejszych wydarzeń w politycznej historii Polski.Z historii związku polsko-litewskiego możemy wyciągnąć trzy ważne wnioski dla współczesnej Polski, naszej obecności w Unii i międzymorskich projektów...
Rozmowa

Kim jesteś Ślązaku?!

Dyskusja o śląskiej tożsamości z 55. teki czasopisma „Pressje” pt. „Wielo-Polska”  15 kwietnia 2019
Górny Śląsk to tykająca bomba ze spóźnionym zapłonem. Choć napięcie rośnie, politycy i mainstreamowe media milczą. O problemach tożsamości Ślązaków w Polsce doby późnej nowoczesności rozmawiają: Piotr Kaszczyszyn, Konstanty Pilawa, Konrad Siembiga oraz Kamil...
Długi tekst

Katoliccy proletariusze, łączcie się!

Esej Kamila Wonsa z 54. teki Pressji pt. „Ekologia integralna”  11 marca 2019
Na spotkaniu w KJ Bartłomiej Sienkiewicz jako odpowiedź na kryzys demokracji liberalnej przedstawił… konieczność stworzenia odpowiednika klasztoru na Monte Cassino – wzorem klasztoru założonego w VI wieku – gdzie przechowamy skarby upadającej cywilizacji na lepsze...
Archiwum

Elegancki konserwatyzm w fularze to ślepa uliczka

Kamil Wons  13 lutego 2018
Współczesny konserwatyzm to coraz częściej wieczne spóźnione, zbuntowane dziecko nowoczesności.
Archiwum

Rosyjska szkoła manipulacji

Kamil Wons  20 lutego 2017
Dla elit moskiewskich, „kolorowe rewolucje” są „bronią cywilizacyjną” stosowaną przeciwko „ruskiemu mirowi”.
Archiwum

Kolonialna „logika” obronna

Kamil Wons  13 października 2016
Silna, podmiotowa, mocniejsza od Rosji Polska… nie jest w interesie USA.
Archiwum

Przetrąceni przez historię

Kamil Wons  13 września 2016
Historia przez wielkie „h” i decyzje płynące „z góry” często wpływały i nadal wpływają na sytuację miasta.
Archiwum

Ustrój (niemal dobrze) (z)mieszany

Kamil Wons  19 lipca 2016
Rozpad państwa polskiego w XII wieku spowodował wykształcenie się swoistego rodzaju samorządu.
Archiwum

Szkolnictwo narodziło się w klasztorze

Kamil Wons  29 maja 2016
To Kościół podjął ciężką walkę o uratowanie dziedzictwa Rzymu.
Archiwum

Tron czy ołtarz?

Kamil Wons  3 maja 2016
Należy cofnąć się do początków chrześcijaństwa, aby zrozumieć jego spojrzenie na zagadnienia państwa i władzy.