Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych i inkubator przyszłych elit! Pracujemy dla dobra Polski i tej samej postawy uczymy młodzież: profesjonalnie i praktycznie, na poważnie i z uśmiechem.

Jak rozumiemy nowoczesny patriotyzm?
Nowoczesny patriotyzm zrywa z błędnym przekonaniem, że miłość do Polski jest czymś archaicznym lub wstydliwym. Przeciwnie, postawa szacunku i oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych czasach nic nie straciła na swojej aktualności. Zarazem określenie „nowoczesny” sugeruje, że pewne tradycyjne kategorie i sposoby pielęgnowania patriotyzmu kształtowane w okresie walki o niepodległość powinny dziś zostać uzupełnione o nowe spojrzenie.

Na jakich filarach opiera się Akademia?

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych, a zarazem przyszłych elit! Jesteśmy dumni z Polski i tej miłości i dumy uczymy także młodzież. Patriotyzm który pokazujemy w Akademii ma trzy wymiary: kulturę pamięci, patriotyzm gospodarczy oraz samorządność. Chcemy by młodzi ludzie znali swoje korzenie, chcieli poznawać i dbać o swoją lokalną tradycję i historię, umieli doceniać wartość polskich produktów a byś może sami w przyszłości chcieli zostać odpowiedzialnymi społecznie przedsiębiorcami oraz interesowali się sprawami lokalnymi, chcieli czynnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności i brać odpowiedzialność za przyszłość miejsc w których żyją.

W naszym przekonaniu nowoczesny patriotyzm to 5xT

– Tożsamość – świadomość polskiej tradycji i kultury połączona z dumą narodową;

– Tolerancja – szukanie takiej formuły patriotyzmu, która łączy wokół dobra wspólnego maksymalnie wiele nurtów polskiej tradycji;

– Technologia –  dostrzeżenie, że wielkie idee można realizować jedynie w oparciu o silne instytucje, kwitnącą gospodarkę oraz sprawne państwo;

–  Twórczość – przeświadczenie, że zmiana społeczna zaczyna się „tu i teraz” dzięki twórczemu zaangażowaniu w otaczającą nas rzeczywistość, adekwatnie do dostępnych w danym momencie środków;

– Troska– patriotyzm to dla nas rozumna troska o dobro wspólne.

Połączenie tych pięciu elementów pozwoli zbudować Polskę na miarę naszych marzeń.

Kiedy zaczęła się nasza historia?
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to projekt realizowany od 2012 roku przez Klub Ja­gielloński we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego (wcześniej od 2009 r. pod nazwą Akademii Dojrzałych Obywateli). Akademii patronuje także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ostatnia – VI edycja (2017/2018) objęła swoim zasięgiem wszystkie 16 województw, 135 szkół i ponad 4000 uczniów! W 2012 udział w Akademii wzięło 50 szkół. Cieszymy się, że Akademia aż tak się rozrosła!

Czym zajmujemy się w Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu?
Obecna działalność Akademii jest skierowana głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i realizowana we współpracy z nauczycielami lub opiekunami. W przyszłości chcemy także prowadzić szerzej zakrojone kampanie ogólnospołeczne. Uczymy patriotyzmu zaangażowanego i praktycznego, będącego odpowiedzią na konkretne lokalne potrzeby. Wierzymy w młodych ludzi, dlatego nie dajemy im gotowych rozwiązań, ale stawiamy przed nimi wyzwania i przygotowujemy do działania stosując nowatorskie i atrakcyjne techniki edukacyjne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie odwiedź stronę Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu!