Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych i inkubator przyszłych elit! Pracujemy dla dobra Polski i tej samej postawy uczymy młodzież: profesjonalnie i praktycznie, na poważnie i z uśmiechem.

Jak rozumiemy nowoczesny patriotyzm?
Nowoczesny patriotyzm zrywa z błędnym przekonaniem, że miłość do Polski jest czymś archaicznym lub wstydliwym. Przeciwnie, postawa szacunku i oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych czasach nic nie straciła na swojej aktualności. Zarazem określenie „nowoczesny” sugeruje, że pewne tradycyjne kategorie i sposoby pielęgnowania patriotyzmu kształtowane w okresie walki o niepodległość powinny dziś zostać uzupełnione o nowe spojrzenie.

Na jakich filarach opiera się Akademia?
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych, a zarazem przyszłych elit! Jesteśmy dumni z Polski i tej miłości i dumy uczymy także młodzież: profesjonalnie i praktycznie, na poważnie i z uśmiechem. Łącząc nowoczesność z tradycją realizujemy trzy ścieżki naszej działalności: kulturę pamięci, samorządność i patriotyzm gospodarczy. Zachęcamy, aby przejść od narzekania do działania i odnosimy sukcesy. IV coroczne edycje Akademii to już kilkaset wykonanych przez młodzież lokalnych projektów społecznych!

Kiedy zaczęła się nasza historia?
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to projekt realizowany od 2012 roku przez Klub Ja­gielloński we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego (wcześniej od 2009 r. pod nazwą Akademii Dojrzałych Obywateli). Od 2015 roku Akademii patronuje także Minister Edukacji Narodowej.Ostatnia – IV edycja (2015/2016) objęła swoim zasięgiem wszystkie 16 województw, 136 szkół i ponad 4000 uczniów! W 2012 udział w Akademii wzięło 50 szkół. Cieszymy się, że Akademia aż tak się rozrosła! Wciąż jednak przed nami wiele do zrobienia.

Czym zajmujemy się w Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu?
Obecna działalność Akademii jest skierowana głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i realizowana we współpracy z nauczycielami lub opiekunami. W przyszłości chcemy także prowadzić szerzej zakrojone kampanie ogólnospołeczne. Uczymy patriotyzmu zaangażowanego i praktycznego, będącego odpowiedzią na konkretne lokalne potrzeby.Wierzymy w młodych ludzi, dlatego nie dajemy im gotowych rozwiązań, ale stawiamy przed nimi wyzwania i przygotowujemy do działania stosując nowatorskie i atrakcyjne techniki edukacyjne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie odwiedź stronę Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu!