Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Samorządność na Bałkanach Zachodnich

Silna samorządność najlepszą drogą do wzmocnienia demokracji i sprawności państwa na Bałkanach Zachodnich

Głównym punktem projektu realizowanego przez Klub Jagielloński w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasadami RP z Serbii, Czarnogóry, Albanii i Macedonii Północnej pt. „Silna samorządność najlepszą drogą do wzmocnienia demokracji i sprawności państwa na Bałkanach Zachodnich” jest zorganizowanie czterech jednodniowych, zamkniętych, stacjonarnych konferencji w Ambasadach RP w wyżej wymienionych państwach goszczących, w których będą uczestniczyć polscy eksperci ds. samorządności, lokalni przedstawiciele samorządów na różnych szczeblach oraz przedstawiciele lokalnych organizacji samorządowych.

Wydarzenie będzie miało na celu budowanie relacji, przedstawienie doświadczeń Polski związanych z procesem decentralizacji władzy i budową samorządu terytorialnego, a także identyfikację potencjalnych obszarów współpracy międzynarodowej między jednostkami samorządu terytorialnego z Polski a państw Bałkanów Zachodnich.

Aby spopularyzować wnioski płynące z serii konferencji zorganizowanych na Bałkanach, zostanie opublikowany raport pt. ,,Samorząd terytorialny. Polska-Bałkany Zachodnie. Doświadczenia i perspektywy współpracy’’. Odbiorcami raportu będą przedstawiciele władzy i samorządowcy z Polski.

Projekt pt. ,,Silna samorządność najlepszą drogą do wzmocnienia demokracji i sprawności państwa na Bałkanach Zachodnich’’ finansowany jest z budżetu państwa, za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 160 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 160 000, 00 zł.