Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Lokalna OSR

Celem projektu jest opracowanie mechanizmu przeprowadzania oceny skutków regulacji lokalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Zaprojektowanie prototypowej procedury administracyjnej, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie lokalnej oceny skutków regulacji na etapie opracowywania projektu uchwał w gminie, zostanie poprzedzone określeniem kryteriów społecznych, politycznych i gospodarczych, które powinny być brane pod uwagę przez administrację samorządową przy badaniu wpływu decyzji lokalnych na rozwój gminy.

Projekt, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Dialog”, jest realizowany w okresie od lutego 2019 do maja 2020.

Lokalna OSR

Lokalna OSR

Jak zmienić procedury prawodawcze w gminach?

Marcin Mucha  7 października 2019
Zanim postaramy się odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu, pierwsze co nasuwa się na myśl jest pytanie: po co w ogóle zmieniać procedury prawodawcze w gminach? Czy jest z nimi jakiś problem? Odpowiedzmy na te pytania z perspektywy politologicznej.
Lokalna OSR

Międzynarodowe doświadczenia oceny wpływu regulacji na poziomie centralnym i samorządowym

Marcin Mucha  21 września 2019
W poszukiwaniu inspiracji w naszych planach opracowania procedury oceny wpływu regulacji na gruncie polskiego samorządu terytorialnego...
Lokalna OSR

Ocena skutków regulacji lokalnych – korzyści i wady

Marcin Mucha  30 lipca 2019
W 2004 r. rusza budowa nowego stadionu Wisły Kraków. Jego koszt przewidziano na ok. 400 mln zł, którą to kwotę ma wyłożyć miasto. Ostatnie prace na obiekcie kończą się w 2011 r., a łączny koszt modernizacji stadionu piłkarskiego zamyka się w kwocie 600 mln zł.