Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Lokalna OSR

Celem projektu jest opracowanie mechanizmu przeprowadzania oceny skutków regulacji lokalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Zaprojektowanie prototypowej procedury administracyjnej, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie lokalnej oceny skutków regulacji na etapie opracowywania projektu uchwał w gminie, zostanie poprzedzone określeniem kryteriów społecznych, politycznych i gospodarczych, które powinny być brane pod uwagę przez administrację samorządową przy badaniu wpływu decyzji lokalnych na rozwój gminy.

Projekt, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Dialog”, jest realizowany w okresie od lutego 2019 do maja 2020.

Lokalna OSR

Lokalna OSR

Lokalna OSR [PODSUMOWANIE PROJEKTU]

Redakcja portalu  20 listopada 2020
Zakończyliśmy projekt Lokalna OSR realizowany ze środków MNISW w ramach konkursu Dialog.  W ciągu prawie dwóch lat celem naszego zespołu było opracowanie mechanizmu przeprowadzania oceny skutków regulacji lokalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Rozmowa

Obydwie strony muszą być przekonane, że ustalenia konsultacji społecznych będą wcielane w życie

Dr Michał Dulak rozmawia o procesie konsultacji z Ewą Kryglon  20 listopada 2020
Najważniejszym wyzwaniem dla samorządów jest szeroko rozumiany brak zaufania, wynikający między innymi z popełnionych w przeszłości błędów. Nieprawidłowo przygotowane i przeprowadzone konsultacje bywają źródłem ogromnych napięć oraz frustracji po obu stronach...
Lokalna OSR

Jak usprawnić nasze miasta? [PODSUMOWANIE KONFERENCJI]

Redakcja portalu  16 listopada 2020
Podczas szeregu seminariów, spotkań i debat rozmawialiśmy z zaproszonymi gośćmi oraz uczestnikami o najważniejszych naszym zdaniem kwestiach, które będą kształtowały w przyszłości funkcjonowanie miast i gmin w Polsce.
Lokalna OSR

Ocena skutków regulacji w gminach. Podręcznik samorządowca [PDF]

dr Michał Dulak, Karol Wałachowski, Ewa Kryglon  10 listopada 2020
Podręcznik zawiera propozycje procedur administracyjnych oraz formularze oceny skutków regulacji, które mogą zostać wykorzystane przez samorządowców w Polsce.
Lokalna OSR

Jak usprawnić nasze miasta? Konferencja miejska Klubu Jagiellońskiego

Redakcja portalu  12 października 2020
„Jak usprawnić nasze miasta?”, czyli konferencja miejska Klubu Jagiellońskiego jest wydarzeniem podsumowującym projekt „Ocena skutków regulacji lokalnych dla społeczeństwa i gospodarki w gminach (Lokalna OSR)”.
Lokalna OSR

Ocena skutków regulacji w gminach – książka [PDF]

Redakcja portalu  1 października 2020
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja najważniejszych czynników wewnętrznych (ustrojowe, administracyjne) i zewnętrznych (międzynarodowe), które będą tworzyły ramy koncepcyjne badania skutków lokalnych aktów prawnych.
Lokalna OSR

Lokalna OSR w mediach

Media o naszym projekcie  24 września 2020
O wnioskach z naszych badań i analiz przeprowadzonych w projekcie „Ocena skutków regulacji lokalnych dla społeczeństwa i gospodarki w gminach (Lokalna OSR)” można przeczytać na łamach ogólnopolskiej prasy oraz branżowych portali.
Lokalna OSR

Ocena Skutków Regulacji w Niemczech i w Austrii na poziomie centralnym i lokalnym

Małgorzata Stefanowicz-Pecela  16 września 2020
W systemach legislacyjnych wielu krajów zachodnich istnieje świadomość, że nadmiar regulacji prawnych oraz brak spójności znacząco obniża ich poziom.
Lokalna OSR

Ocena skutków regulacji w służbie wysokiej jakości prawa w gminach

Małgorzata Stefanowicz-Pecela  16 września 2020
Wychodząc z założenia, że OSR może mieć korzystny wpływ na staranność i skuteczność procesu regulacji w polskich samorządach, zespół analityków pod kierunkiem dr. Michała Dulaka podjął się oceny szans i sposobów zastosowania metodyk OSR właśnie na poziomie...
Lokalna OSR

Jak zmienić procedury prawodawcze w gminach?

Marcin Mucha  7 października 2019
Zanim postaramy się odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu, pierwsze co nasuwa się na myśl jest pytanie: po co w ogóle zmieniać procedury prawodawcze w gminach? Czy jest z nimi jakiś problem? Odpowiedzmy na te pytania z perspektywy politologicznej.
Lokalna OSR

Międzynarodowe doświadczenia oceny wpływu regulacji na poziomie centralnym i samorządowym

Marcin Mucha  21 września 2019
W poszukiwaniu inspiracji w naszych planach opracowania procedury oceny wpływu regulacji na gruncie polskiego samorządu terytorialnego...
Lokalna OSR

Ocena skutków regulacji lokalnych – korzyści i wady

Marcin Mucha  30 lipca 2019
W 2004 r. rusza budowa nowego stadionu Wisły Kraków. Jego koszt przewidziano na ok. 400 mln zł, którą to kwotę ma wyłożyć miasto. Ostatnie prace na obiekcie kończą się w 2011 r., a łączny koszt modernizacji stadionu piłkarskiego zamyka się w kwocie 600 mln zł.