Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Nawigator legislacyjny dla NGO

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

 

Analizie poddajemy bieżący stan prawny m.in.: ustawy o fundacjach,  działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawo o stowarzyszeniach oraz kodeks pracy i kodeks cywilny. Mamy również na uwadze projekty poselskie i projekty przygotowywane w poszczególnych ministerstwach.

Działania w ramach projektu są kierowane do organizacji z całej Polski, jednak w sposób szczególny planujemy dotrzeć do tych małej i średniej wielkości, których budżet wynosi do 100 tys. zł rocznie, w tym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Efektami projektu będą:

– comiesięczny Newsletter Legislacyjny,

– 23 artykuły eksperckie opublikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego,

– działania interwencyjne, w tym udział w pracach legislacyjnych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,

– raport „NGO pod lupą”, zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego 2-letniego monitoringu,

– złożenie petycji z postulatami wynikającymi z wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie.

Zadanie publiczne pt. „Nawigator Legislacyjny dla NGO” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w kwocie 265 610,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 265 610,00 zł.

Nawigator legislacyjny dla NGO

Nawigator legislacyjny dla NGO

Na co można przeznaczyć środki z 1,5%? | Nawigator legislacyjny dla NGO

#11 newsletter  29 sierpnia 2023
19 lipca do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (treść projektu możecie znaleźć tutaj). W zadziwiająco szybkim tempie, bo w ciągu mniej niż miesiąca od trafienia do Sejmu, nowelizacja prawa oświatowego została uchwalona.
Opinia

Nie tylko seniorki, ale również młode dziewczyny. Po co nam dziś Koła Gospodyń Wiejskich?

Filip Fiedor opisuje funkcje, jakie KGW spełnia dla lokalnych społeczności  19 sierpnia 2023
Koła nie zrzeszają jedynie seniorek – na spotkaniach pojawiają się młode dziewczyny, zafascynowane dziedzictwem kulturalnym swojego regionu. Historia Kół jest długa i bogata, tak samo jak zakres działalności, które podejmują gospodynie. Warto przyjrzeć się temu co...
Nawigator legislacyjny dla NGO

Dodatkowa pomoc finansowa dla stowarzyszeń? | Nawigator legislacyjny dla NGO

#10 newsletter  28 lipca 2023
5 lipca br. do Biura Legislacyjnego oraz do Biura Analiz Sejmowych wpłynął komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (tekst projektu znajduje się tutaj). Jakie zmiany mogą dotyczyć trzeciego sektora?
Analiza

Podatek dochodowy od osób prawnych w NGO

Rafał Dymek przedstawia postulaty zmian legislacyjnych mających na celu zrównanie sytuacji organizacji pozarządowych z innymi podmiotami o podobnym charakterze  26 lipca 2023
Organizacje pozarządowe, w porównaniu z innymi podmiotami o podobnym charakterze, nie są równo traktowane w zakresie obowiązków podatkowych zw. z podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z tym proponuje się zmiany legislacyjne, które zrównają sytuację NGO z...
Nawigator legislacyjny dla NGO

Nie zapomnij o sprawozdaniu i deklaracji CIT-8! | Nawigator legislacyjny dla NGO

#9 newsletter  28 czerwca 2023
16 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego 16 maja 2022 r. Przepisy weszły w życie tego samego dnia, jednak zakładają odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca...
Nawigator legislacyjny dla NGO

Wsparcie finansowe dla KGW i OSP | Nawigator legislacyjny dla NGO

#8 newsletter  25 maja 2023
Od 3 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na prowadzenie działalności statutowej dla kół gospodyń wiejskich. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września.
Nawigator legislacyjny dla NGO

Nadchodzą zmiany w ustawie o OSP | Nawigator legislacyjny dla NGO

#7 newsletter  25 kwietnia 2023
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw. Nad projektem pracuje teraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Jakie zmiany przewiduje projekt ustawy?
Analiza

Jak zamyka się usta rzecznikom społecznym? O „Efekcie mrożącym”

Julia Bednarek wskazuje na zmiany w stanowieniu prawa, które zamroziły proces społecznych konsultacji  13 kwietnia 2023
Gdyby nie rzecznictwo organizacji społecznych, kobiety w ciąży nie miałyby równego dostępu do opieki medycznej, a odpisywany od PIT-u podatek na rzecz OPP nie wzrósłby do 1,5%. Jednak obecna władza uniemożliwia konsultacje społeczne - dlaczego tak jest?
Rozmowa

Czy państwo powinno wspierać NGO-sy w pozyskiwaniu lokali?

Paweł Musiałek rozmawia z Katarzyną Sadło, byłą prezeską Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego o programie „Willa Plus"  28 marca 2023
Edukacja jest sektorem chronicznie niedoinwestowanym. Rozdawanie środków na zakup nieruchomości dla organizacji pozarządowych powinno być ostatnią potrzebą, którą minister edukacji powinien spełnić.
Nawigator legislacyjny dla NGO

Sprawozdanie finansowe – wszystko, co musisz wiedzieć | Nawigator legislacyjny dla NGO

#6 newsletter  23 marca 2023
Coroczny obowiązek sprawozdawczy dotyczy niemal wszystkich organizacji z wyjątkiem tych, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. na przygotowanie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 rok mamy czas do 31 marca.
Opinia

Ani grupa rekonstrukcyjna tradycyjnych relacji, ani promocja feministycznej męskości

Michał Gulczyński wyjaśnia przyczyny stojące za powstaniem Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn  10 marca 2023
Idee równości płci utknęły w martwym punkcie. Skoncentrowaliśmy się na kobietach, zapomnieliśmy o mężczyznach. Pilnie potrzebujemy organizacji skupiających się na mężczyznach i ich potrzebach. Właśnie powstała jedna z nich – Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i...
Analiza

Podatek od darowizn to cios w oszustów, który rykoszetem odbije się na potrzebujących

Piotr Leonarski pisze o zamieszaniu wokół poprawki do Ustawy o podatku od spadków i darowizn  7 marca 2023
Poprawka do Ustawy o podatku od spadków i darowizn wywołała spory zamęt w mediach i publiczną krytykę. Powód? Przede wszystkim opodatkowaniu podlegałyby zbiórki charytatywne. Nawet jeśli projekt trafi do kosza, problem nadal będzie istniał.
Nawigator legislacyjny dla NGO

Dłuższy urlop i praca zdalna na żądanie | Nawigator legislacyjny dla NGO

#5 newsletter  23 lutego 2023
Monitoring legislacyjny 24 stycznia – 22 lutego
Analiza

Nawet 1% od firm mógłby uratować organizacje pożytku publicznego

Ilona Pietrzak opisuje, jak przekazywanie 1% uległo prywatyzacji i jak 2% z CIT-u pomogłoby OPP  15 lutego 2023
Od 2023 r. podatnicy PIT-u mogą dokonać odpisu 1,5% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Z takiego narzędzia wsparcia organizacji pozarządowych chętnie korzystamy. A gdyby taką samą możliwość stworzyć przedsiębiorcom?
Nawigator legislacyjny dla NGO

Co dla organizacji pozarządowych przynosi styczeń? | Nawigator legislacyjny dla NGO

#4 newsletter  23 stycznia 2023
Monitoring legislacyjny 23 grudnia – 23 stycznia.
Opinia

Czy rząd próbuje zepsuć wizerunek NGO? Polityka wobec społeczeństwa obywatelskiego na 3

Katarzyna Sadło ocenia stosunek polityki wobec społeczeństwa obywatelskiego  26 grudnia 2022
Ubiegły rok nie przyniósł wielkich zmian systemowych w sektorze organizacji pozarządowych. Mimo rozwiązań jednoznacznie pozytywnych, niektóre inicjatywy legislacyjne negatywnie wpłyną na wizerunek trzeciego sektora w społeczeństwie.
Nawigator legislacyjny dla NGO

Co łączy ustawę o fundacji rodzinnej z trzecim sektorem?

Adam Kempa i Maciej Gruchot analizują ustawę o fundacjach rodzinnych w czterech głównych obszarach  23 grudnia 2022
Po półtora roku prac legislacyjnych Sejm przyjął ustawę o fundacjach rodzinnych. Ta nowa osobowość prawna ma pomóc polskim rodzinom akumulować majątek, a także przeprowadzać międzypokoleniową sukcesję rodzinnego biznesu.
Nawigator legislacyjny dla NGO

O czym warto pamiętać w grudniu? O odjęciu sobie 500 zł podatków! | Nawigator legislacyjny dla NGO

#3 newsletter  22 grudnia 2022
Nastał ostatni miesiąc roku. Okres przygotowań do Świąt i przywitania nadchodzącego Nowego Roku. Jest to także miesiąc rozliczeń, porządku w dokumentach i podsumowań. Dopilnujcie, aby nic nie zakłóciło tych przygotowań!
Pilne

500 zł mniej podatków pod choinkę? W roku Polskiego Ładu, inflacji i kryzysu TO wciąż się opłaca

Piotr Trudnowski prezentuje najnowszą wersję Kalkulatora Darowizn, darmowego narzędzia dla każdego od Klubu Jagiellońskiego  21 grudnia 2022
To w pełni darmowe i dostępne dla każdego Darczyńcy, potencjalnego Darczyńcy i każdej organizacji pozarządowej narzędzie on-line. Za jego pośrednictwem można… znaleźć dodatkową motywację do ekstra wsparcia organizacji obywatelskich i celów charytatywnych przed...
Nawigator legislacyjny dla NGO

Ustawa o ekonomii społecznej – szansa dla rozwoju?

Cezary Miżejewski analizuje skutki przyjęcia ustawy o ekonomii społecznej  7 grudnia 2022
30 października weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Prace nad nią zaczęły się po 2008 r. i trwały bardzo długo, wielokrotnie zmieniając formułę projektu ustawy.
Nawigator legislacyjny dla NGO

Więcej pieniędzy dla OPP przy stabilnych cenach gazu i prądu? Nawigator legislacyjny dla NGO

#2 newsletter  24 listopada 2022
Monitoring legislacyjny 26 października – 22 listopada
Opinia

Już mi się nie chce działać społecznie, czyli „lex Czarnek” w praktyce

Anna Byrska i Mateusz Perowicz wskazują, jak projekt Ustawy o prawie oświatowym zabija działalność NGO w szkołach  17 listopada 2022
Projekt ustawy, znany jako lex Czarnek, bardzo mocno utrudnia pracę zaangażowanym w edukację NGO-som. Choć jakaś forma nadzoru nad dodatkowymi projektami edukacyjnymi jest potrzebna, można to zrobić w sposób o wiele bardziej przyjazny zarówno dla uczniów, jak i dla NGO.
Nawigator legislacyjny dla NGO

Więcej pieniędzy na granty, stabilne ceny prądu dla organizacji. Nawigator legislacyjny dla NGO

#1 newsletter  13 listopada 2022
13 września – 25 października: Więcej pieniędzy na granty, stabilne ceny prądu dla organizacji. Nawigator legislacyjny dla NGO.
Spotkanie

Kondycja organizacji pozarządowych w dobie kryzysu [CHROMNIAK, CYRAN-JURASZEK, RULSKI]

Debata odbędzie się 20 października o godz. 18:00 online. Transmisja na żywo na social mediach Klubu Jagiellońskiego  19 października 2022
W dobie piętrzących się problemów również NGO potrzebują recepty na trudne czasy. W trakcie debaty postaramy się postawić nie tylko diagnozy, ale także poszukać rozwiązań.
Opinia

Innowacyjna recepta na nadchodzące kryzysy? Spółdzielnie rozwojowe i Ochotnicze Straże Pożarne

Marcin Kędzierski argumentuje, że poza instytucjami państwa i rynku istnieją niedoceniane zasoby społecznej energii  14 października 2022
Jeśli marzymy o sprawnym państwie, musimy zacząć inaczej myśleć o roli społecznego zaangażowania. Wiosenny kryzys uchodźczy był czasem oświecenia. Zarówno instytucje państwa, jak i podmioty rynkowe zobaczyły, jaki potencjał drzemie w społeczeństwie.