Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Alternatywa dla żłobka

„Perspektywy rozwoju usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w Polsce w oparciu o instytucję punktu dziennej opieki – diagnoza, rekomendacje, upowszechnienie”.

Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat punktów dziennej opieki, jako jednej z ciekawszych i mniej znanych form instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt skierowany jest przede wszystkim do rodziców oraz pedagogów, a także do polityków szczebla samorządowego i centralnego.

Pierwszym z głównych efektów pracy nad projektem będzie raport na temat rozwoju usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji PDO. Raport będzie punktem wyjścia do lepszego zrozumienia działań państwa w tym zakresie oraz wypracowania dobrych praktyk i rekomendacji dla polityki państwa, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Drugą częścią projektu będzie ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna. W jej ramach chcemy rozpowszechnić wiedzę na temat punktów dziennej opieki, zarówno wśród władz, jak i samych rodziców. Efektem promocji będą: webinaria szkoleniowe, kampania reklamowa, w tym spot promocyjny, teksty, podcasty, video oraz ulotka informacyjna.

[POBIERZ ULOTKĘ]
[ZOBACZ SPOT]


[OBEJRZYJ WEBINARY]


[ZOBACZ ROZMOWĘ]


[POSŁUCHAJ PODCASTU]


Ważnym produktem będzie także przygotowanie podręcznika dobrych praktyk w wersji dla urzędników oraz dla obywateli, które w przystępny sposób przybliżą procedurę tworzenia i działania punktów dziennej opieki. Wersja dla obywatela będzie dodatkowo przetłumaczona na język ukraiński.


Punkty dziennej opieki, to rozwiązanie, które dzięki swojej specyfice, może sprawdzić się jako alternatywa dla żłobków lub dopełnienie funkcjonującej w gminie struktury instytucji opiekuńczych dla dzieci. Wyzwanie to stoi przede wszystkim przed samorządami, które mają w tym procesie ważną rolę do odegrania i mogą sporo zyskać.


Podręcznik dla rodziców i opiekunów to publikacja, która w prosty i konkretny sposób prowadzi osoby, które chciałyby zostać dziennymi opiekunami, założyć punkt dziennej opieki lub posłać do takiej placówki własne dziecko.


Punkty dziennej opieki mogą być świetnym sposobem na zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom przybyłym do Polski na skutek wojny na Ukrainie. Są też okazją do aktywizacji Ukrainek, które tak samo jak obywatele Polski mogą stawać się dziennymi opiekunami i zakładać punkty. Z tego względu zdecydowaliśmy się stworzyć ukraińskojęzyczną wersję podręcznika.


Jeżeli chcą Państwo otrzymać informacje na temat efektów naszych działań i wszystkie powstałe w ramach projektu produkty, zapraszamy do zapisania się na newsletter.

 

Projekt pt. „Perspektywy rozwoju usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w Polsce w oparciu o instytucję punktu dziennej opieki – diagnoza, rekomendacje, upowszechnienie” realizowany w ramach projektu „Po pierwsze Rodzina!” finansowany jest z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 125 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 125 000,00 zł.

 

 

Po Pierwsze Rodzina

Rozmowa

Dlaczego Czeszki chętnie rodzą dzieci, a w Polsce nie zadziałało nawet 500+?

Paweł Musiałek rozmawia z Michałem Kotem, dyrektorem Instytutu Pokolenia, o budowaniu rozsądnej polityki demograficznej w Polsce  27 grudnia 2022
Czesi nie skupiają się na demografii. Tam cała polityka społeczna jest skupiona na tym, żeby rodzinom żyło się jak najlepiej, a wzrost dzietności jest niejako efektem tego, że rodziny są w dobrej kondycji.
Opinia

Wypaleni, zniechęceni, zmęczeni porównaniami – polscy rodzice na jednym obrazku

Anna Szczerbata opisuje drastyczny obraz polskich rodziców, jaki wyłania się z badań dot. wypalenia rodzicielskiego  22 grudnia 2022
Na przestrzeni ostatnich 50 lat wychowywanie dzieci stało się w naszej kulturze zajęciem obarczonym ogromną presją, przedmiotem publicznego dyskursu i zainteresowania, przyczynkiem do daleko idących ocen moralnych.
Opinia

Rozmowy o polityce przy świątecznym stole to nic w porównaniu z forami o rodzicielstwie

Prezes KJ w słowie wstępnym do raportu „Alternatywa dla żłobka” pisze o polaryzacji w kwestii opieki nad dziećmi  20 grudnia 2022
Prawdziwie gorące emocje pojawiają się, gdy chodzi o sprawy naszej rodziny, a szczególnie naszych dzieci. Kto chce zobaczyć piekło dwubiegunowej polaryzacji, w której nie ma miejsca dla umiaru i niuansowania, niech zajrzy na fora internetowe dla młodych rodziców.
Analiza

Czy dziecko musi chodzić do żłobka? Punkt dziennej opieki to niedoceniana alternatywa [25 PUNKTÓW]

Przedstawiamy najważniejsze punkty raportu „Alternatywa dla żłobka. System opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce”  15 grudnia 2022
W całym wachlarzu form opieki nad dziećmi do lat 3 można odnaleźć jedno rozwiązanie, które stanowi kompromis między podejściem zinstytucjonalizowanym (defamilizacyjnym) i niezinstytucjonalizowanym (familizacyjnym). Taką hybrydą może być instytucja dziennego opiekuna.