Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Po Pierwsze Rodzina

„Perspektywy rozwoju usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w Polsce w oparciu o instytucję punktu dziennej opieki – diagnoza, rekomendacje, upowszechnienie”.

Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat punktów dziennej opieki, jako jednej z ciekawszych i mniej znanych form instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt skierowany jest przede wszystkim do rodziców oraz pedagogów, a także do polityków szczebla samorządowego i centralnego.

Pierwszym z głównych efektów pracy nad projektem będzie raport na temat rozwoju usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji PDO. Raport będzie punktem wyjścia do lepszego zrozumienia działań państwa w tym zakresie oraz wypracowania dobrych praktyk i rekomendacji dla polityki państwa, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Drugą częścią projektu będzie ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna. W jej ramach chcemy rozpowszechnić wiedzę na temat punktów dziennej opieki, zarówno wśród władz, jak i samych rodziców. Efektem promocji będą: webinaria szkoleniowe, kampania reklamowa, w tym spot promocyjny, teksty, podcasty, video oraz ulotka informacyjna.

Ważnym produktem będzie także przygotowanie podręcznika dobrych praktyk w wersji dla urzędników oraz dla obywateli, które w przystępny sposób przybliżą procedurę tworzenia i działania punktów dziennej opieki. Wersja dla obywatela będzie dodatkowo przetłumaczona na język ukraiński.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać informacje na temat efektów naszych działań i wszystkie powstałe w ramach projektu produkty, zapraszamy do zapisania się na newsletter.

 

Projekt pt. „Perspektywy rozwoju usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 w Polsce w oparciu o instytucję punktu dziennej opieki – diagnoza, rekomendacje, upowszechnienie” realizowany w ramach projektu „Po pierwsze Rodzina!” finansowany jest z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 125 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 125 000,00 zł.