Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Festiwal chadecki. Wschód-Sztuka-Chrześcijaństwo

Festiwal chadecki to trzydniowy festiwal literacko-społeczny odwołujący się do myśli chrześcijańsko-demokratycznej, republikańskiej i konserwatywnej.

Projekt jest realizowany w ramach Klubu Jagiellońskiego i w roku 2023 w okresie od kwietnia do czerwca. Głównym elementem projektu jest zorganizowanie Festiwalu chadeckiego – trzydniowego festiwalu literacko-społecznego odwołującego się do myśli chrześcijańsko-demokratycznej, republikańskiej i konserwatywnej.

Idea festiwalu literacko-społecznego polega na prowadzeniu dyskusji społeczno-politycznych inspirowanych ważnymi z perspektywy dobra wspólnego książkami. Zakłada skoncentrowanie się z jednej strony wokół literatury faktu (reportaż, eseistyka, publicystyka), z drugiej zaś – na odniesieniu do klasycznej polskiej myśli politycznej, historii polityczno-społecznej i historii idei. Książki – zarówno klasyczne tytuły polskiej myśli politycznej, jak i nowości wydawnicze – będą pretekstem do prelekcji, wykładów, dyskusji z udziałem zarówno autorów książek, badaczy myśli politycznej i historyków, jak również ekspertów i dziennikarzy.

W programie festiwalu znajdą się następujące wydarzenia:

Piątek. Zrobić Polskę godną naszych marzeń

Patronem pierwszego dnia festiwalu będzie Wojciech Korfanty. „Nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy, ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę, godną naszych marzeń, Polskę wielką, mocarstwową. Polskę katolicką, praworządną i zawsze sprawiedliwą” – pisał wielki polityk chrześcijańskiej demokracji w 1927 roku w „Odezwie to ludu śląskiego”.

W planie pojawią się następujące wydarzenia:

„Chrześcijańska demokracja na nowo” wykład

„Nieimperialne mocarstwo. O potrzebie wielkiej idei” panel dyskusyjny

„Polska bez węgla na przykładzie Śląska?” panel dyskusyjny

„Co po wojnie? O potrzebie strategii dla Polski”  panel dyskusyjny

możliwe będzie także zapoznanie się z najnowszymi ofertami wydawnictw

Sobota. Obywatel Polski, wróg Moskwy

Patronem drugiego dnia Festiwalu chadeckiego będzie Maurycy Mochnacki. Na nagrobku wystawionym Mochnackiemu w Auxerre widnieje napis Civis Polonus. Hostem Moscoviensem – „Obywatel polski, wróg Moskwy”. Inspiracja postacią konspiratora, powstańca i historyka będzie punktem wyjścia do dyskusji o bieżących wyzwaniach związanych z rosyjską agresją na Ukrainę, a także zarówno ideowo-kulturowej, jak i geopolitycznej opozycji Polski względem rosyjskiej despotii.

„Maurycy Mochnacki dziś. Realista polityczny i romantyk” wykład

Warsztaty z demokracji bezpośredniej warsztaty

„O relacjach polsko-białoruskich” panel dyskusyjny

„O Wołyniu nie można milczeć. Polityka historyczna wobec Ukrainy” panel dyskusyjny

Niedziela. Gdyby wiara była choć odrobinę łatwiejsza, to przestałaby być wiarygodna

Patronem trzeciego dnia Festiwalu chadeckiego jest kolejny z patronów 2023 roku, czyli Jerzy Nowosielski. Tematem przewodnim tego dnia będą relacje sztuki i wiary. „Gdyby wiara była choć odrobinę łatwiejsza, to przestałaby być wiarygodna. Najbardziej wiarygodna jest tajemnica, której palcem nie możemy wskazać, dna nie możemy zgłębić. To jest najbardziej wiarygodne. Im bardziej infernalna jest rzeczywistość empiryczna, tym bardziej możemy spozierać w kierunku jakiejś innej nadziei. Ja tej nadziei nie umiem i nie chcę nazywać, bo każde jej nazwanie byłoby jakimś rodzajem bałwochwalstwa” – mówił w 1998 Jerzy Nowosielski. Jego słowa wydają się dobrą wskazówką dotyczącą tego, jak o wierze i Bogu opowiadać w czasach postępującej sekularyzacji.

„Nowosielski jako inspiracja. Przyszłość sztuki katolickiej” panel dyskusyjny

Wieczór autorski z Michałem Gołębiowskim spotkanie 

Rezultatami projektu będą:

  • powstanie na polskiej mapie wydarzeń kulturalno-społecznych nowego, ogólnopolskiego wydarzenia skierowanego do szerokiej publiczności o poglądach i wartościach chrześcijańsko-demokratycznych, republikańskich i konserwatywnych.
  • zwiększenie popularności poglądów i wartości chrześcijańsko-demokratycznych, republikańskich i konserwatywnych w grupie liderów opinii pokolenia młodych dorosłych (18-35 lat), do której w największym stopniu jest kierowana oferta Festiwalu.
  • integracja niepartyjnych środowisk chrześcijańsko-demokratycznego, republikańskiego i konserwatywnego m.in. zaproszenie liderów tych środowisk do udziału w Festiwalu zarówno w formie uczestników, jak i prelegentów; zaproszenie wydawnictw do ekspozycji swojej oferty, włączenie w program wydarzenia dyskusji wokół dorobku innych środowisk (np. projektu „Namalować katolicyzm od nowa” Teologii Politycznej).
  • zwiększenie wiedzy na temat patronów roku 2023: Wojciecha Korfantego, Maurycego Mochnackiego i Jerzego Nowosielskiego, a także innych postaci historycznych będących współbohaterami festiwalu.
  • stworzenie na mapie wydarzeń społeczno-literackich wydarzenia przyjaznego młodym rodzicom z małymi dziećmi; przeciwdziałanie trendowi, który sprawia, że osoby decydujące się na dzieci stają się wykluczone z analogicznych wydarzeń przy jednoczesnej popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych uczestników.

Zadanie publiczne “Festiwal chadecki. Wschód-Sztuka-Chrześcijaństwo” jest realizowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu “PROMOCJA CZYTELNICTWA 2023” na rok 2023 w kwocie 103 000,00. Całkowita wartość zadania wynosi 176 418,00.