Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Obowiązek informacyjny – RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

   1. Umowy cywilnoprawne
   2. Umowy wolontariackie/stażowe
   3. Rekrutacja stażystów
   4. Rekrutacja pracowników
   5. Subskrybenci newslettera
   6. Darczyńcy
   7. Wspierający akcje crowdfundingowe

  Umowy cywilnoprawne

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie (31-010), Rynek Główny 34.
    2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz w celach archiwizacyjnych na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: biuro rachunkowe, z którym Administrator, tj. Klub Jagielloński podpisał umowę na przetwarzanie danych osobowych, organy podatkowe i organy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. W sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna związana jest z realizacją zadania publicznego lub projektu/umowy o współpracy, dane mogą zostać również przekazane podmiotowi będącemu zleceniodawcą realizacji zadania publicznego lub zleceniodawcą realizacji projektu/umowy o współpracy.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: korzystania z usługi Google Workspace, Slack.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych, m.in. związanych z przepisami podatkowymi, przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych czy przepisami z zakresu przechowywania dokumentów. W sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna związana jest z realizacją zadania publicznego lub projektu/umowy, dane będą przechowywane również przez okres wynikający z treści umowy realizacji zadania publicznego/projektu/umowy o współpracy.
    6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
    7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej.
    9. W kwestii Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

  Umowy wolontariackie/stażowe

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie (31-010), Rynek Główny 34.
    2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy wolontariackiej oraz w celach archiwizacyjnych na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: w sytuacji, gdy umowa wolontariacka związana jest z realizacją zadania publicznego lub projektu/umowy, dane mogą zostać przekazane podmiotowi będącemu zleceniodawcą realizacji zadania publicznego lub zleceniodawcą realizacji projektu/umowy; w sytuacji, gdy umowa wolontariacka jest realizowana w związku z odbycie praktyk studenckich, dane mogą zostać przekazane uczelni.
    4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: korzystania z usługi Google Workspace, Slack.
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat – dotacja, 3 lata od zdarzenia – poza dotacją.
    6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
    7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy wolontariackiej. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości zawarcia umowy wolontariackiej.
    9. W kwestii Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

  Rekrutacja stażystów

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie (31-010), Rynek Główny 34.
    2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją na staż art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
    3. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych.
    4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
    6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w rekrutacji. .
    7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą być przekazywane podmiotom: Google Workspace i Slack zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych i standardowymi klauzulami umownymi.
    8. W kwestii Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

  Rekrutacja pracowników

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie (31-010), Rynek Główny 34.
    2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z procesem rekrutacyjnym art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b. na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
     4. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych.
    4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
    6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w rekrutacji. .
    7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą być przekazywane podmiotom: Google Workspace i Slack zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych i standardowymi klauzulami umownymi.
    8. W kwestii Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

  Subskrybenci newslettera

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie (31-010), Rynek Główny 34.
    2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług wysyłki newslettera drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści Klubu Jagiellońskiego (https://klubjagiellonski.pl/) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi wysyłki newslettera, do czasu wycofania wyrażonej zgody.
    4. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych.
    5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    6. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usługi newslettera będą ujawniane podmiotowi zewnętrznemu – platformie do online marketingu GetResponse.
    7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane mogą być przekazywane podmiotom: Google Workspace i Slack zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych i standardowymi klauzulami umownymi.
    8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o profilowanie.
    9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywania newslettera.
    10. W kwestii Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

  Darczyńcy

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie (31-010), Rynek Główny 34.
    2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
     – zawarcia i wykonania umowy przekazywania regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn jednorazowych lub cyklicznego obciążenia karty debetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
     – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakimi jest m.in. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Administratora (np. newslettera i strony internetowej) do potrzeb darczyńców oraz prowadzenie działań fundraisingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
     – wynikających z przepisów prawa, m.in. ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
    3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
     – instytucjom finansowym w celu realizacji polecenia zapłaty oraz podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji i obsługi darowizn,
     – do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
     – podmiotom: Google Workspace i Slack zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych i standardowymi klauzulami umownymi,
     – do biura rachunkowego świadczącego usługi księgowej na rzecz Administratora.
    4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
    5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora danych; zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego); w celu prowadzenia działań fundraisingowych do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego sposobu przetwarzania danych osobowych lub ustaleniu dezaktualizacji danych przez Administratora.
    6. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych.
    7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    8. Podanie danych osobowych określonych w formularzu wpłat w związku z przekazaniem darowizny jako wymaganych jest wymogiem umownym i będzie wyodrębnione w formularzach. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
    9. W kwestii Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

  Wspierający akcje crowdfundingowe

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie (31-010), Rynek Główny 34.
    2. Przetwarzane dane mogą dotyczyć: imienia, nazwiska, adresu (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adresu e-mail, numeru rachunku bankowego, kwoty i informacji o dokonanej wpłacie.
    3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane przez Administratora w momencie dokonania wpłaty. Dane osobowe są zbierane również na podstawie danych z przelewów bankowych oraz za pośrednictwem operatora płatności tPay.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
     – zawarcia i wykonania umowy przekazania pakietu crowdowego przez dokonanie wpłaty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
     – wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakimi jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Administratora (np. newslettera i strony internetowej) do potrzeb osób wspierających oraz prowadzenie działań fundraisingowych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
     – instytucjom finansowym w celu realizacji polecenia zapłaty oraz podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji i obsługi darowizn,
     – do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,
     – podmiotom: Google Workspace i Slack zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych i standardowymi klauzulami umownymi,
     – do biura rachunkowego świadczącego usługi księgowej na rzecz Administratora.
    6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych do oceny niektórych informacji na Pani/Pana temat, w tym analiz i statystyk.
    7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora danych; zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego); w celu prowadzenia działań fundraisingowych do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego sposobu przetwarzania danych osobowych.
    8. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych.
    9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    10. Podanie danych osobowych określonych w formularzu wpłat w związku z dokonaniem wpłaty jako wymaganych jest wymogiem umownym i będzie wyodrębnione w formularzach. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
    11. W kwestii Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]