Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Forum Polsko-Czeskie 2022

Głównym punktem projektu realizowanego przez Klub Jagielloński i CEVRO Institute pt. „Zasypać podziały, uwypuklić wspólne interesy. Polsko-czeski okrągły stół 2022”, jest zorganizowanie 2-dniowej, zamkniętej, stacjonarnej konferencji w formule Chatham House w Polsce, w której będą uczestniczyć polscy i czescy przedstawiciele środowisk opiniotwórczych. Wydarzenie będzie miało na celu budowanie relacji i wejście w nieskrępowany dialog dot. relacji polsko-czeskich pomiędzy ważnymi postaciami debaty publicznej w obu krajach. Aby spopularyzować wnioski płynące z tego okrągłego stołu, zostanie opublikowanych 6 artykułów pokonferencyjnych, napisanych przez 3 ekspertów czeskich i 3 polskich, a także 1 materiał wideo. Artykuły zostaną opublikowane w mediach w obu państwach w lokalnym języku.

Projekt pt. Zasypać podziały, uwypuklić wspólne interesy Polsko-czeski okrągły stół 2022 finansowany jest z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022” w kwocie 61919,00 zł, całkowita wartość zadania 61919,00zł.

Forum Polsko-Czeskie

Video

Czy prawica jest skazana na trumpizację? Orban i Fiala pokazują dwie możliwe drogi [VIDEO]

Piotr Trudnowski w Klubotygodniku zestawia czeską i węgierską politykę  25 sierpnia 2022
Gdy spojrzymy na dwa rządy – czeski rząd Petra Fiali i węgierski rząd Wiktora Orbana – dostrzeżemy tak naprawdę dwie możliwe drogi istnienia i ewolucji centroprawicy w naszym regionie. W jakimś sensie to również pytanie o przyszłość polskiej centroprawicy.
English

Is the right wing doomed to Trumpisation? Orban and Fiala show two possible paths [VIDEO]

Piotr Trudnowski compares Czech and Hungarian politics  25 sierpnia 2022
When we look at two governments - the Czech government of Petr Fiala and the Hungarian government of Viktor Orban - we can actually see two possible paths for the existence and evolution of the centre-right in our region.
English

Russian invasion and COVID-19 – new impulses for development of the Three Seas Initiative

dr Konrad Popławski  16 sierpnia 2022
The war in Ukraine and the pandemic fundamentally changed the geopolitical situation in the Central Europe, and thus also the awareness of the Three Seas Initiative states.
English

Did EU and NATO fail? Conclusions for Poland and the Czech Republic from the West reaction to the war in Ukraine

Martin Svárovský  1 sierpnia 2022
If EU and NATO want to play an important role outside their borders, they must effectively use all tools available to them to project their power. The determination of western societies should also be remembered, as it may be decisive for the future of our security.
Opinia

Inicjatywa Trójmorza dostała impuls do działania? Zmiany w Europie Środkowej

Konrad Popławski pisze o powojennych i popandemicznych przemianach w Inicjatywie Trójmorza  29 lipca 2022
Czy ta nowa, wspólna dla większości państw regionu świadomość rosyjskiego zagrożenia i zawodności globalizacji uruchomi procesy upodmiotowiania się i ściślejszej integracji regionu? Czy może w tym pomóc Inicjatywa Trójmorza?
English

The second stage of refugee adaptation will represent a greater challenge. A more active role of the government is necessary

dr Marta Jaroszewicz  23 lipca 2022
Already, 260 thousand (over 40% of those of the working age) of Ukrainian refugees work. Over 3 million of Ukrainians in total are now staying in Poland.
English

The end of the Polish-Hungarian friendship. Golden times for the alliance between Poland, the Czech Republic and Slovakia are coming 

Paweł Musiałek  23 lipca 2022
The war in Ukraine resulted in significant political repercussions in our region. Hardly anybody could have expected that relations within the Visegrád Group would be turned upside down.
English

Czech expert: I am concerned with many things, but I do not worry at all that the Czech and Polish cooperation will deteriorate

Roman Joch describes the future of internal and foreign policy of his country  23 lipca 2022
I am concerned with many things that may happen in the future, but I do not worry at all that the Czech and Polish cooperation will possibly weaken or deteriorate. On the contrary. What we are currently witnessing, is its strengthening and intensification.
English

Great solidarity, problems with housing, a concern with inflation, and social tensions. Czech experiences with refugees are similar

Tomas Jirsa presents the Czech perspective on opportunities and challenges associated with Ukrainian refugees  23 lipca 2022
As many as 350 thousand of Ukrainians are in the Czech Republic. This situation poses a significant social and demographic challenge, for example, for the Czech education system and its ability to absorb students, or for the housing situation, which was difficult already before.
Opinia

W ‘94 połączyło nas NATO, dziś – pomoc Ukrainie. Sojusz Polski i Czech dawno nie był tak silny

Roman Joch, czeski ekspert, opisuje przyszłość polityki wewnętrznej i zagranicznej swojego kraju  15 lipca 2022
Boję się wielu rzeczy związanych z przyszłością, jednak w kwestii ewentualnego osłabienia czy pogorszenia się czesko-polskiej współpracy obaw nie mam żadnych. Wprost przeciwnie. To, co oglądamy właśnie na żywo, to jej wzmocnienie i zintensyfikowanie.
Opinia

Czy UE i NATO zawiodły? Wnioski dla Polski i Czech z reakcji Zachodu na wojnę na Ukrainę

Czeski ekspert Martin Svarovsky zastanawia się nad skutecznością działań UE i NATO w ostatnich miesiącach  14 lipca 2022
Zachód zareagował stanowczo na rosyjską inwazję na Ukrainę, jednak o możliwości rosyjskiego ataku wiadomo było od roku. Już wtedy Unia powinna była mieć przygotowany pakiet sankcji. Ta opieszałość Zachodu musi być lekcją dla krajów Europy Środkowej.
Opinia

Ostrożnie z Węgrami. Teraz czas na sojusz Polski, Czech i Słowacji

Paweł Musiałek o przekształceniu układu sił Grupy Wyszehradzkiej po ataku Rosji na Ukrainę  14 lipca 2022
Wojna na Ukrainie spowodowała istotne reperkusje polityczne w naszym regionie. Mało kto się spodziewał, że relacje w ramach Grupy Wyszehradzkiej zostaną wywrócone do góry nogami. W relacjach Polski z Węgrami pojawił się chłód.
Opinia

Czesi pomagają uchodźcom z Ukrainy, ale boją się kryzysu. Jak możemy się od siebie uczyć?

Tomas Jirsa przedstawia czeską perspektywę na szanse i wyzwania związane z ukraińskimi uchodźcami  12 lipca 2022
Od wybuchu wojny Czechy przyjęły ok. 350 tys. uchodźców z Ukrainy. Dla państwa, które liczy sobie 11 mln mieszkańców rozsianych po 78 870 km² terytorium, to bardzo duży koszt. Społeczeństwo popiera przyjmowanie uchodźców, niemniej trzeba znaleźć receptę na...
Opinia

Przyjęliśmy 1,5 miliona uchodźców i co teraz? Gościnność jest tymczasowa, czas na systemowe rozwiązania

Marta Jaroszewicz z Ośrodka Badań nad Migracjami UW rekomenduje, jak zaadaptować ukraińskich uchodźców do polskich warunków  9 lipca 2022
Już 260 tys. (ponad 40% w wieku produkcyjnym) ukraińskich uchodźców pracuje. Okres powyżej 3 miesięcy powinien być już traktowany jako czas adaptacji. Jest to paradoksalnie trudniejszy etap niż pierwszy okres recepcji.