Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Forum Polsko-Czeskie 2022

Głównym punktem projektu realizowanego przez Klub Jagielloński i CEVRO Institute pt. „Zasypać podziały, uwypuklić wspólne interesy. Polsko-czeski okrągły stół 2022”, jest zorganizowanie 2-dniowej, zamkniętej, stacjonarnej konferencji w formule Chatham House w Polsce, w której będą uczestniczyć polscy i czescy przedstawiciele środowisk opiniotwórczych. Wydarzenie będzie miało na celu budowanie relacji i wejście w nieskrępowany dialog dot. relacji polsko-czeskich pomiędzy ważnymi postaciami debaty publicznej w obu krajach. Aby spopularyzować wnioski płynące z tego okrągłego stołu, zostanie opublikowanych 6 artykułów pokonferencyjnych, napisanych przez 3 ekspertów czeskich i 3 polskich, a także 1 materiał wideo. Artykuły zostaną opublikowane w mediach w obu państwach w lokalnym języku.

Projekt pt. Zasypać podziały, uwypuklić wspólne interesy Polsko-czeski okrągły stół 2022 finansowany jest z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022” w kwocie 61919,00 zł, całkowita wartość zadania 61919,00zł.