Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Forum Polsko-Czeskie 2022

Głównym punktem projektu realizowanego przez Klub Jagielloński i CEVRO Institute pt. „Zasypać podziały, uwypuklić wspólne interesy. Polsko-czeski okrągły stół 2022”, jest zorganizowanie 2-dniowej, zamkniętej, stacjonarnej konferencji w formule Chatham House w Polsce, w której będą uczestniczyć polscy i czescy przedstawiciele środowisk opiniotwórczych. Wydarzenie będzie miało na celu budowanie relacji i wejście w nieskrępowany dialog dot. relacji polsko-czeskich pomiędzy ważnymi postaciami debaty publicznej w obu krajach. Aby spopularyzować wnioski płynące z tego okrągłego stołu, zostanie opublikowanych 6 artykułów pokonferencyjnych, napisanych przez 3 ekspertów czeskich i 3 polskich, a także 1 materiał wideo. Artykuły zostaną opublikowane w mediach w obu państwach w lokalnym języku.

Projekt pt. Zasypać podziały, uwypuklić wspólne interesy Polsko-czeski okrągły stół 2022 finansowany jest z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022” w kwocie 61919,00 zł, całkowita wartość zadania 61919,00zł.