Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Centrum Analiz

Centrum Analiz jest pionem analitycznym Klubu Jagiellońskiego. W skład CAKJ wchodzą eksperci z różnych obszarów szeroko rozumianej polityki publicznej, mający doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Rolą Centrum Analiz jest wypracowanie zaawansowanych diagnoz i rekomendacji rozwiązań najistotniejszych problemów polskiej gospodarki oraz życia publicznego. CAKJ publikuje raporty, przygotowuje komentarze do zmian prawa, uczestniczy w ewaluacji najważniejszych strategicznych dokumentów państwowych. Na co dzień eksperci CAKJ dostarczają unikalnej wiedzy mediom. CAKJ realizował projekty m.in. dla Toyoty, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, EIT Food, Parlamentu Europejskiego.

Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu mailowego z dyrektorem naszego think tanku Tomaszem Ociepką (tomasz.ociepka@klubjagielloński.pl) lub z prezesem Klubu Jagiellońskiego Pawłem Musiałkiem ([email protected]).

[WSZYSTKIE RAPORTY CA KJ ZNAJDZIESZ TUTAJ]

5 zasad niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego 

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączymy doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”, które prezentujemy poniżej. Zachęcamy do lektury!

1. Misyjność

Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organizacje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone w jego treści.

2. Niezależność

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane „na zewnątrz”.

3. Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

4. Samoograniczenie

Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz, ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces stanowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału powstałego w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą w procesie stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parlamentarnej).

5. Odpowiedzialność

W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych w partnerstwie z podmiotami rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. Klub Jagielloński w ramach działalności statutowej organizuje rożnego rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli rożnych obszarów życia publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego spółka z o.o., prowadzona w celu świadczenia usług analitycznych podmiotom prywatnym i publicznym na zasadach gospodarczych, należy w pełni do stowarzyszenia Klub Jagielloński. Wszelkie działania realizowane przez spółkę we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z wyżej wymienionymi zasadami. Zgodnie z aktem założycielskim spółki całość wypracowanych dochodów przeznaczana jest na działalność statutową Klubu Jagiellońskiego.

Centrum Analiz

Centrum Analiz

Udział w konferencji Uwaga Smartfon!

Konferencja organizowana przez Funadację Projekt PL   15 kwietnia 2024
4 kwietnia 2024 r. w Krakowie miała miejsce kolejna edycja konferencji Uwaga Smartfon! Wydarzenie było poświęcone aktualnym i ważnym...
Centrum Analiz

Polsko-bawarski okrągły stół samorządowy

Projekt zrealizowany przy współudziale Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i w partnerstwie z Fundacją Hannsa Seidela  12 lutego 2024
30 stycznia 2024 r. na Zamku w Niepołomicach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy...
Centrum Analiz

Współorganizacja konferencji Energy Security in Central and Eastern Europe. Achieving our Climate and Security Goals Together

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Polska z Natury  29 listopada 2023
W dniu 28 listopada 2023 r. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego we współpracy z Fundacją Polska z Natury zorganizowała...
Centrum Analiz

Jest drogo, będzie drożej? Gospodarne państwo odpowiedzią na ubóstwo energetyczne

Projekt realizowany we współpracy z Our Common Home  29 listopada 2023
21 listopada 2023 Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego we współpracy z Our Common Home zorganizowało konferencję w Centrum...
Centrum Analiz

Aplikacja Pola została partnerem dwóch wydarzeń

XIII Kongresu Kolejowego oraz 16 ogólnopolskiego zjazdu firm rodzinnych.  11 listopada 2023
Aplikacja Pola została partnerem XIII Kongresu Kolejowego! Organizatorem wydarzenia, które skupia ekspertów, polityków, instytucje i...
Centrum Analiz

Promocja raportu „Jak zakończyć wojnę na Ukrainie” w Brukseli

Klub Jagielloński w siedzibie NATO  11 listopada 2023
2 listopada 2023 r. Klub Jagielloński zorganizował w siedzibie NATO w Brukseli promocję raportu pt. „Jak zakończyć wojnę na...
Centrum Analiz

poświęconej odbudowie Ukrainy

Klub Jagielloński odpowiadał za organizację pięciu paneli  11 listopada 2023
W dniach 21-22.09 na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy pod nazwą...
Centrum Analiz

Klub Jagielloński partnerem Forum w Krynicy

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia, Klub Jagielloński zorganizował dwa panele dyskusyjne  11 listopada 2023
Podczas odbywającego się w dniach 13-15.09 Forum w Krynicy, Klub jagielloński odpowiadała za zorganizowanie dwóch paneli dyskusyjnych. ...
Centrum Analiz

Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce

Projekt realizowany we współpracy z Our Common Home  11 listopada 2023
28 czerwca 2023 Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego we współpracy z Our Common Home zorganizowało konferencję w Centrum Konferencyjnym...
Centrum Analiz

Centrum vs peryferie. Podział ważniejszy niż lewica vs prawica?

Projekt realizowany we współpracy z Hanns Seidel Stiftung  11 listopada 2023
23 stycznia 2023 r. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Hanns Seidel Stiftung zorganizowały w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul....
Centrum Analiz

Okrągły stół o współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Visegrad Fund i Fundacją Współpracy Polsko - Niemieckiej.  11 listopada 2023
Wydarzenie odbyło się w dniach 22-23 października 2019 r. w Zamku na Wodzie w Wojnowicach. W ramach wydarzenia odbyły się 4 panele...
Centrum Analiz

Silny samorząd najlepszym sposobem na wzmocnienie demokracji i sprawności państw na Bałkanach Zachodnich

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych  11 listopada 2023
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowało cykl konferencji w państwach...
Centrum Analiz

Państwa a globalne platformy. Czy jesteśmy skazani na konflikt?

CAKJ we współpracy z firmą Google zorganizowało debatę ekspercką o nowym paradygmacie własności intelektualnej.  11 listopada 2023
30 sierpnia 2022 r. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zorganizowało debatę pt. „Państwa a globalne platformy. Czy jesteśmy skazani...
Centrum Analiz

Dyskusje eksperckie w formie okrągłych stołów na temat nowych technologii.

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego we współpracy z firmą Allegro zorganizowało dwa spotkania w formie okrągłych stołów.  11 listopada 2023
15 września 2021 r. odbyło się wydarzenie prowadzone przez Bartosza Paszczę pod tytułem „Europejskie regulacje platform...
Centrum Analiz

Okrągły stół Polska – Czechy | Zasypać podziały, podkreślić wspólne interesy. Polsko-czeski okrągły stół 2022

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego we współpracy z CEVRO Institut zorganizowało polsko-czeską platformę wymianę doświadczeń  25 sierpnia 2023
22-24 czerwca 2022 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach we współpracy z CEVRO Institut zorganizowano polsko-czeską platformę wymiany...
Centrum Analiz

II Okrągły stół Polska – Ukraina | Polska i Ukraina razem w obliczu wojny. Wyzwania i szanse na bliższą współpracę

We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zorganizowało polsko-ukraińską platformę wymiany doświadczeń  25 sierpnia 2023
14 czerwca 2022 na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbył się drugi Polsko-Ukraiński Okrągły Stół. W ramach wydarzenia...
Centrum Analiz

I Okrągły stół Polska – Ukraina | Wymiana poglądów na temat stosunków polsko-ukraińskich

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych  25 sierpnia 2023
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego w dniach 28-30 września 2021 roku zorganizowało na Zamku Królewskim w Niepołomicach pod Krakowem...