Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Kalkulator Darowizn 2023
Większa darowizna = niższy podatek

Sprawdź, o ile niższy podatek możesz zapłacić dzięki przekazanym w 2023 roku darowiznom! Dowiedz się, ile wynosi maksymalne dla Ciebie odliczenie i jeśli możesz – obdaruj wybrany przez siebie cel dodatkowym wsparciem na koniec roku.

Przekazane do końca roku 2023 darowizny możesz odliczyć od dochodu przy rozliczeniu PIT (do 6% dochodu rocznego) lub CIT (do 10% dochodu rocznego). W ten sposób nie tylko wspierasz wybrane organizacje obywatelskie i działania charytatywne, ale i zmniejszasz kwotę podatku do zapłacenia w 2023 roku. Stworzyliśmy „kalkulator darowizn”, który oszacuje*, jak dużą kwotę możesz odliczyć i ile dzięki temu oszczędzisz, jeśli wykażesz darowizny przekazane w 2023 przy złożeniu zeznania podatkowego.

Jeśli formularz nie działa, spróbuj wyłączyć wtyczkę blokującą reklamy. U nas na portalu i tak ich nie ma! A jeśli nie jesteś pewien czym jest „dochód”, zajrzyj do pytaniaCzym jest dochód? poniżej.

* UWAGA! Nasze wyliczenie ma charakter szacunkowy i jego celem jest zwiększenie świadomości na temat mechanizmu odliczenia od dochodu. Ma to zachęcać Polaków do dobroczynności! Oczywiście dołożyliśmy wszelkich starań, aby zweryfikować aktualność i poprawność naszego kalkulatora, ale zawiera on kilka koniecznych uproszczeń. Jeśli chcesz poznać dokładne wyliczenie, skonsultuj się z księgowym bądź doradcą podatkowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność zeznań podatkowych wypełnionych na podstawie naszego szacunku. Więcej znajdziesz w odpowiedzi na pytanie „Dlaczego kalkulator pokazuje jedynie szacunkową kwotę? Co bierzecie pod uwagę?”.

Jeśli chcesz poznać szczegóły, umieścić kalkulator na swojej stronie lub go dalej rozwijać – otwarcie udostępniamy kod programistyczny na GitHubie.

PODZIĘKOWANIA

Szczególne podziękowania za wsparcie przy tworzeniu Kalkulatora Darowizn 2023 należą się Adamowi Walkowskiemu, który odpowiadał za jego zaprogramowanie, oraz ekspertom firmy doradczej CRIDO, którzy przygotowali niezbędne uaktualnienie Kalkulatora, uwzględniające wprowadzone zmiany legislacyjne.

Serdecznie dziękujemy też wszystkim tegorocznym Dobroczyńcom Klubu Jagiellońskiego za wsparcie, dzięki którym możemy działać. To dzięki ponad 1200 Darczyńcom Klubu Jagiellońskiego powstał między innymi ten kalkulator. Zachęcamy do dołączenia do tego grona! Jesteśmy organizacją obywatelską, która w znacznym stopniu utrzymuje się właśnie z darowizn indywidualnych. To wsparcie jest podstawą naszej działalności i gwarancją niezależności.

CZĘSTE PYTANIA
Komu mogę przekazać darowiznę?
Co może być darowizną?
Czym jest dochód? Mam wpisać kwotę brutto czy netto?
Jak udokumentować darowiznę?
Jak odliczyć darowiznę?
Jak dużą kwotę mogę maksymalnie odliczyć?
Co jeśli rozliczam się zryczałtowanym podatkiem PIT?
Dlaczego kalkulator pokazuje jedynie szacunkową kwotę? Co bierzecie pod uwagę?
Gdzie otrzymam bardziej precyzyjne informacje?
Moje wyliczenia nie zgadzają się z szacunkiem kalkulatora. Dlaczego?

Komu mogę przekazać darowiznę?

Darowiznę można przekazać organizacji pozarządowej (niedziałającej w celu osiągnięcia zysku) prowadzącej działalność pożytku publicznego, kościelnej osobie prawnej, kościelnej jednostce organizacyjnej (tutaj istotny jest cel darowizny) lub stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce na przykład zdecydowana większość fundacji czy stowarzyszeń przyjmuje darowizny, które można odliczyć od dochodu. Polecamy jednak upewnić się w fundacji lub stowarzyszeniu, czy w konkretnym przypadku tak faktycznie jest oraz jaka forma pomocy będzie najskuteczniejsza. Dopuszczalne również darowizny np. przekazywane kołom gospodyń wiejskich czy klubom sportowym.

Co istotne, obdarowana organizacja nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Zakres podmiotów, które można wesprzeć darowizną z możliwością odliczenia jej od dochodu jest więc dużo szerszy, niż w przypadku przekazywania 1,5% podatku. By zapłacić niższy podatek musisz jednak darowiznę udokumentować, a następnie odliczyć od dochodu darowizny w zeznaniu podatkowym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej.

Co może być darowizną?

Najpopularniejszą formą przekazywanych darowizn jest wsparcie finansowe. Pamiętaj jednak, że przekazać i odliczyć od dochodu możesz także darowizny rzeczowe (np. komputery, meble etc.), a także oddaną krew lub osocze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pamiętaj jednak, że darowizną nie jest 1,5% podatku przekazywany organizacjom pożytku publicznego przy rozliczeniu podatkowym.

Czym jest dochód? Mam wpisać kwotę brutto czy netto?

Tak, my też uwielbiamy terminologię podatkową. W skrócie dochód to przychód (brutto) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu – najczęściej mieści się gdzieś pomiędzy brutto a netto. Podstawę opodatkowania stanowi dopiero dochód pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne odliczenia od dochodu (takie jak np. odliczenie kwot darowizn). Swój ubiegłoroczny dochód możesz znaleźć w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym, do pobrania z serwisu podatki.gov.pl (wybierając „PIT”, następnie „Twój e-PIT” i wreszcie zakładkę „złożone dokumenty”). W zależności od formularza kwotę tę znajdziesz w innym miejscu, warto szukać kolumny „Dochody” i wiersza „Razem”, oznaczającego roczną sumę dochodów.

Dla uproszczenia jednak możesz wpisać swoje zarobki netto – wtedy wyliczona kwota darowizn będzie zaniżona o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent, ale będziesz miał pewność, że zmieścisz się w limicie 6% (PIT) lub 10% (CIT)! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, polecamy zajrzeć tutaj (dla podatków CIT) lub tutaj (dla osób fizycznych, podatków PIT).

Jak udokumentować darowiznę?

W przypadku darowizny pieniężnej potrzebny jest dowód wpłaty darowizny na rzecz konkretnej instytucji, na przykład w postaci potwierdzenia przelewu. Również w przypadku darowizny innej niż pieniężna będziesz potrzebował dokumentów, z których wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. Z kolei informacje na temat tego, jak odliczyć od dochodu przekazaną krew lub osocze znajdziesz tutaj.

Wszystkie dokumenty powinieneś przechowywać na wypadek ewentualnej weryfikacji Twojego zeznania, ale nie musisz ich załączać w chwili jego wypełniania – tam podajesz jedynie sumę wszystkich darowizn za miniony rok.

Jak odliczyć darowiznę?

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu dodając odpowiednie informację – sumaryczną kwotę darowizn – w formularzach PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 oraz uzupełniając załącznik PIT/O.

Jak dużą kwotę mogę maksymalnie odliczyć?

Darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i krwiodawstwa podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% (PIT) lub 10% (CIT) dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła podlegają odliczeniu w pełnej kwocie dokonanej darowizny. W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa – przysługuje odliczenie w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew lub jej składniki.

Co jeśli rozliczam się zryczałtowanym albo liniowym podatkiem PIT?

Podatnicy rozliczający się liniowym PIT oraz kartą podatkową nie mogą odliczyć większości darowizn, w tym darowizn na cele pożytku publicznego, w zeznaniu podatkowym: zobacz więcej informacji.

Jeśli rozliczasz się ryczałtem, masz prawo do odliczenia od przychodu darowizn w wysokości do 6% przychodu. Aby wyliczyć maksymalną kwotę darowizn, którą możesz odliczyć, pomnóż swój roczny przychód razy 6%. Z kolei jeśli chcesz dowiedzieć się, o ile mniej podatku zapłacisz – przemnóż kwotę udzielonych darowizn przez Twoją stawkę podatku ryczałtowego. Jeżeli rozliczasz się kilkoma stawkami ryczałtu – policz je osobno dla różnych stawek i kwot!

Czy przekazany 1,5% podatku wlicza się w kwotę odliczenia od dochodu?

Nie. Możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) jest niezależna od odliczania darowizn od dochodu. W przypadku „jednego/półtora procenta” przekazujemy organizacji pożytku publicznego ułamek podatku, który zapłaciliśmy.

Dlaczego kalkulator pokazuje jedynie szacunkową kwotę? Co bierzecie pod uwagę?

W naszym szacunku nie bierzemy pod uwagę kosztów uzyskania przychodów, strat z lat ubiegłych czy innych ulg podatkowych. W wyliczeniu bierzemy natomiast pod uwagę kwotę wolną od podatku oraz odpowiednie progi podatkowe. Wyliczenie nie obejmuje osób poniżej 26 roku życia, których obejmuje tzw. „zerowy PIT dla młodych”. Z tych powodów nasze narzędzie ma jedynie charakter orientacyjny – ostateczne wyliczenie kwoty możliwego odliczenia oraz wynikającej z tego niższej kwoty podatku musisz dokonać samodzielnie lub w porozumieniu ze specjalistą.

Gdzie otrzymam bardziej precyzyjne informacje?

Więcej na stronach podatki.gov.pl w odpowiednich sekcjach odliczenia z tytułu darowizn przy rozliczeniu PIT lub odliczenia z tytułu darowizn przy rozliczeniu CIT lub w dokumencie Krajowej Administracji Skarbowej. W razie wątpliwości polecamy skonsultować się z księgowym bądź doradcą podatkowym!

Moje wyliczenia nie zgadzają się z szacunkiem kalkulatora. Dlaczego?

Nasze wyliczenie ma charakter jedynie szacunkowy i jego celem jest zwiększenie świadomości mechanizmu odliczenia od dochodu, który ma zachęcać Polaków do dobroczynności! Jeśli chcesz poznać dokładne wyliczenie dla Twojego przypadku, skonsultuj się z księgowym bądź doradcą podatkowym. Oczywiście dołożyliśmy wszelkich starań, aby zweryfikować aktualność i poprawność naszego kalkulatora, ale zawiera on kilka koniecznych uproszczeń – stąd mogą wynikać rozbieżności z Twoimi wyliczeniami.

W naszym szacunku nie bierzemy pod uwagę kosztów uzyskania przychodów, strat z lat ubiegłych czy innych ulg podatkowych. W wyliczeniu bierzemy natomiast pod uwagę kwotę wolną od podatku oraz odpowiednie progi podatkowe. Wyliczenie nie obejmuje osób poniżej 26 roku życia, których obejmuje tzw. „zerowy PIT dla młodych”. Z tych powodów nasze narzędzie ma jedynie charakter orientacyjny – ostateczne wyliczenie kwoty możliwego odliczenia oraz wynikającej z tego niższej kwoty podatku musisz dokonać samodzielnie lub w porozumieniu ze specjalistą. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność zeznań podatkowych wypełnionych na podstawie naszego szacunku.

Jeśli chcesz poznać szczegóły bądź wykorzystać nasz kalkulator – otwarcie udostępniamy jego szczegóły i kod programistyczny na GitHubie.
Jeżeli widzisz w naszych wyliczeniach jakiś błąd skontaktuj się z nami pod adresem bartosz.brzyski [at] klubjagiellonski.pl.