Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#18 newsletter  27 marca 2024

Nie zapomnij o sprawozdaniu finansowym i CIT-8! | Nawigator legislacyjny dla NGO

#18 newsletter  27 marca 2024
przeczytanie zajmie 3 min
Nie zapomnij o sprawozdaniu finansowym i CIT-8! | Nawigator legislacyjny dla NGO Dylan Gillis/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 1 marca – 27 marca

CIT-8 i sprawozdanie finansowe

Jak co roku, organizacje pozarządowe są zobowiązane do realizacji obowiązków sprawozdawczych. W najbliższym czasie czeka nas sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie i wysłanie deklaracji CIT-8.

Termin sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego mija już 31 marca i dotyczy tych organizacji, których rok podatkowy to rok kalendarzowy. Jeśli w ubiegłym roku Wasza organizacja prowadziła uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, to jesteście z tego obowiązku zwolnieni. Sprawozdanie finansowe sporządza się i podpisuje w formie elektronicznej. Co ważne, członkowie zarządu mogą wykorzystać także bezpłatny podpis zaufany (ePUAP).

Sprawozdanie finansowe można podpisać na dwa sposoby. W pierwszym sposobie, sprawozdanie podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, która prowadzi księgi rachunkowe) oraz wszyscy członkowie zarządu. W drugim sposobie, poza podpisem osoby sporządzającej, wystarczy podpis jednej osoby z zarządu, pozostałe osoby składają oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymagania ustawowe.

Na sporządzenie i wysłanie deklaracji CIT-8 mamy czas najpóźniej do 2 kwietnia. Zeznanie CIT-8 poza informacjami o przychodach i kosztach organizacji za poprzedni rok podatkowy wskazuje także, czy organizacja jest zobligowana do zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli Wasza organizacja korzysta ze zwolnienia z obowiązku płacenia tego podatku, to musicie to wykazać poprzez formularz CIT-8.

Co do zasady, formularz CIT-8 sporządza się, podpisuje i przekazuje do urzędu skarbowego elektronicznie. Jeśli jednak wszystkie dochody organizacji są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych lub organizacja nie składała za 2023 rok żadnego PIT-u w związku z zatrudnianiem osób prywatnych, przysługuje jej możliwość złożenia deklaracji CIT-8 w formie papierowej.

Na stronie podatki.gov.pl (link znajduje się tutaj) znajdziecie wszelkie formularze elektroniczne CIT.

Konsultacje publiczne rewizji KPO 2024

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 15 marca br. rozpoczęło konsultacje publiczne rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Konsultacje stanowią efekt przeglądu reform oraz inwestycji z KPO, ministerstwo zaproponowało zmiany w 11 reformach i 22 inwestycjach. Główne zmiany w reformach zaproponowane w rewizji odnoszą się m.in. do usunięcia kamienia milowego dotyczącego wprowadzenia w Polsce podatku od posiadania pojazdów spalinowych i rozłożenia w czasie do 2030 r. zakupu autobusów zeroemisyjnych przez operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Konsultacje publiczne projektu rewizji potrwają do 15 kwietnia br. Więcej informacji w tym dokumenty poddawane konsultacjom publicznym oraz formularz do zgłaszania uwag znajduje się tutaj.

Grupy robocze przy Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Wybrano ekspertów do tematycznych grup roboczych przy Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszce Buczyńskiej. Eksperci będą pracować w trzech grupach:

  1.       Grupa ds. uproszczeń prawnych dla organizacji pozarządowych; grupa robocza będzie pracować w obszarze stanowienia dobrego prawa, efektem jej prac będą projekty aktów prawnych wzmacniających sektor obywatelski w Polsce;
  2.       Grupa ds. aktywizmu i wolontariatu; grupa robocza zajmie się weryfikacją ustawowych zapisów dotyczących wolontariatu i przygotowaniem nowych rozwiązań wspierających jego rozwój w Polsce;
  3.       Grupa ds. partycypacji społecznej; grupa robocza zajmie się przygotowaniem nowoczesnych form i warunków partycypacji społecznej (budżety i panele obywatelskie, działania ruchów miejskich).

Informacja o zakończeniu naboru do tematycznych grup roboczych przy Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wykaz członków grup roboczych znajduje się tutaj.

Zmiany w regulaminie PROO

Na stronie Narodowego Instytutu Wolności pojawił się komunikat w sprawie zmian w regulaminie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO). Jak czytamy w komunikacie:

„19 marca 2024 Rada NIW podjęła decyzję o zmianie w Regulaminie konkursu PROO, edycja 2024 w czasie trwania konkursu. Rozwiązanie to zgodne jest z Regulaminem i służy pełniejszej realizacji celów Programu, wśród których kluczowym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju instytucjonalnego NGO. Po długiej dyskusji zdecydowano, że organizacje, które do tej pory nie otrzymały funduszy na realizację projektów w ramach tego samego priorytetu PROO (z wyjątkiem PROO 5 i  PROO 1b) otrzymają 5 punktów strategicznych. Dodatkowo Rada zdecydowała, że PROO 5 będzie można otrzymać raz na trzy lata”.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.