Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Energy Security in Central and Eastern Europe. Achieving our Climate and Security Goals Together

[Polska wersja ogłoszenia poniżej]

Polska z Natury [Poland from Nature] Foundation, Conservative Environment Network and Jagiellonian Club Center for Analysis are delighted to announce that on November 28th in Warsaw will take place a conference:

ENERGY SECURITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. ACHIEVING OUR CLIMATE AND SECURITY GOALS TOGETHER 

On November 28, key conservative decision-makers and experts from the region and partnership countries will gather in Warsaw to discuss the energy future of Central and Eastern Europe and the role of „green conservatism” in the energy transition. Can the „green revolution” be carried out fairly? How can we ensure that the needs of the most vulnerable groups are taken into account? Will the implementation of Fit for 55 foster closer cooperation among the countries of the region? What can we achieve in terms of energy security by acting together? And what role can green conservatism play in this process?

Russia’s full-scale invasion of Ukraine has posed a new challenge to the security of Europe. Central and Eastern Europe is at the forefront of this challenge and needs to strengthen our energy sovereignty and cooperate with other partners from the region.

During the conference, we will discuss which paths to energy independence have been untaken by the various countries and which of them creates opportunities for the CEE region as we tackle climate change. What are the lessons learnt? How will the development of renewable and nuclear energy sources affect relations in the region? Can joint infrastructure projects increase mutual resilience to increasingly frequent crises? What lessons can we learn from centre-right parties like the UK Conservatives who have been ambitious on the environment.

Confirmed panelists are listed below in the agenda.

Agenda

28th November 2023, Warsaw
The Tides, 8 Wioslarska St.

9:30 – 10:00 Registration

10:00 – 10:30 Introduction speeches of distinguished guests

 • Paweł Musiałek, President of Jagiellonian Club;
 • Sam Hall, Director of Conservative Environment Network;
 • Michał Kurtyka, former Minister for Climate and Environment;
 • Oleksiy Goncharenko, Ukrainian MP.

10:30 – 11:15 SESSION 1

The role of the CEE region for energy security and learning to live without Russia’s energy sources

Moderator: Paweł Musiałek, President of Jagiellonian Club;

Panellists:

 • Juris Poikāns, Ambassador of Latvia to Poland;
 • Michał Kurtyka, former Minister for Climate and Environment.

11:15 – 11:30 COFFEE BREAK

11:30 – 12:15 SESSION 2

Energy security – the role of renewables and nuclear in the green transition of CEE

Moderator: Michał Niewiadomski (Klub Energetyczny)

Panellists:

 • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Secretary of State at the Ministry of Climate and Environment;
 • Marcin Korolec, Director of the Green Economy Institute and former Minister for the Environment;
 • Monika Morawiecka, Senior Advisor at Regulatory Assistance Project (RAP), formerly CEO of PGE Baltica and Head of Strategy of PGE Group;
 • Gabriel Gorbačevski, Energy Attaché of the Embassy of Lithuania to Poland.

12:15 – 13:00 SESSION 3

Whether the energy business and liberalisation of the energy sector hinders or helps build energy security and environmental sustainability

Moderator: Jakub Wiech, Editor-in-chief Energetyka24

Panellists:

 • Sam Richards, former energy advisor to the UK Prime Minister;
 • Reinis Āboltiņš; Energy Market Analyst, Public Utilities Commission of Latvia;
 • Piotr Palutkiewicz, VicePresident of Warsaw Enterprise Institute;
 • Dominika Taranko, Director of the ZPP Energy and Climate Forum;
 • Jerzy Dudek, energy expert working with Jagiellonian Club Center for Analysis.

13:00 – 13:45 LUNCH

13:45 – 14:30 SESSION 4

Civic society – solutions to cope with energy efficiency and energy poverty in a coherent way with the green transition that assures broad support from the society

Moderator: Michał Wojtyło, Deputy Director of Jagiellonian Club Center for Analysis

Panellists:

 • Paweł Mirowski, Deputy President of the National Fund for Environmental Protection and Water Management;
 • Jana Šandlová Vlčková, The Institute for Christian Democratic politics;
 • Joanna Mazurkiewicz, Economist in The Institute for Structural Research;
 • Aleksandra Krugły, Habitat for Humanity Poland Foundation;

14:30 – 15:15 SESSION 5

Regional cooperation – building resilience through transnational infrastructure and common energy investments

Moderator: Frances G. Burwell, distinguished fellow at the Atlantic Council’s Europe Center and a senior director at McLarty Associates.

Panellists:

 • Gediminas Varvuolis, Ambassador at Large for connectivity and the Three Seas Initiative, Ministry of Foreign Affairs, Lithuania;
 • Marcin Chruściel, Director of the Government Plenipotentiary Office for Polish-Ukrainian Development Cooperation;
 • Anežka Konvalinova, Department of International Relations and European Studies, Masaryk University;
 • Maciej Kubicki, Head of the 3SI Secretariat in the Office for International Policy at the Chancellery of the President of the Republic of Poland;
 • Konrad Popławski, Project coordinator Connectivity and Regional Integration Programme at Centre for Eastern Studies.

15:15 – 15:30 COFFEE BREAK

15:30 – 16:15 SESSION 6

Fit for 55 package – if, how and when CEE countries can be a united strong voice effectively calling for adjustments

Moderator: Martin Ehl, Chief Analyst of Hospodarske noviny;

Panellists:

 • Juhan Parts, former Prime Minister of Estonia;
 • Sam Williams, EU Policy Manager, Energy and Climate Policy and Innovation Council (EPICO);
 • Konrad Szymański, Deputy Director of the Polish Economic Institute, former Minister for the European Union of Poland;
 • Wojciech Jakóbik, BiznesAlert.pl co-founder and Editor-in-chief;
 • Paweł Musiałek, President of Jagiellonian Club.

Closing remarks

 • Sam Hall, Director of Conservative Environment Network
 • Paweł Musiałek, President of Jagiellonian Club.

IF YOU ARE ABLE TO JOIN US

then please

fill out the registration form

or

email [email protected]; Jagiellonian Club Centre for Analysis

*Registration for the forum will be confirmed in a separate message. The number of seats is limited. The organiser reserves the right to refuse registration.

 

[POLISH VERSION BELOW]

 

Fundacja Polska z Natury, Conservative Environment Network oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego mają przyjemność ogłosić, że 28 listopada w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja:

ENERGY SECURITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. ACHIVING OUR CLIMATE AND SECURITY GOALS TOGETHER 

28 listopada kluczowi konserwatywni decydenci i eksperci z państw regionu oraz krajów partnerskich spotkają się w Warszawie, aby omówić przyszłość energetyczną Europy Środkowo-Wschodniej oraz by dyskutować o roli zielonego konserwatyzmu w transformacji energetycznej. Czy „zielona rewolucja” może być przeprowadzona sprawiedliwie? Jak możemy sprawić, by potrzeby najbardziej wrażliwych grup społecznych były brane pod uwagę? Czy wdrożenie Fit for 55 wymusi większą współpracę między państwami regionu? Co możemy osiągnąć w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, działając wspólnie? I jaką rolę w tym procesie może odegrać zielony konserwatyzm?

Pełnoskalowa inwazja Federacji Rosyjskiej w Ukrainie rzuciła nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa Europy. Jest ono szczególnie mocno odczuwane przez państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej. By osiągnąć suwerenność energetyczną muszą ze sobą ściślej współpracować.

Podczas konferencji będziemy dyskutować o tym, jakie kroki kraje Europy Środkowo-Wschodniej już wykonały w drodze do osiągnięcia niezależności energetycznej. Jakie doświadczenia zostały zdobyte? Jakie narzędzia możemy jeszcze wykorzystać w walce ze zmianami klimatu? Jak rozwój OZE i energetyki jądrowej wpłynie na relacje w regionie? Czy wspólne projekty infrastrukturalne mogą zwiększyć wzajemną odporność na coraz częściej pojawiające się kryzysy? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z działań np. brytyjskich konserwatystów, którzy ambitnie podchodzą do kwestii ochrony środowiska?

Agenda jest dostępna powyżej

JEŚLI MOŻESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ

Prosimy o wypełnienie formularza

lub

wysłanie potwierdzenia na email [email protected]; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

* Rejestracja na konferencję zostanie potwierdzona w osobnej wiadomości. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji.