Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#15 newsletter  29 grudnia 2023

Czy powraca lex Woś? | Nawigator legislacyjny dla NGO

#15 newsletter  29 grudnia 2023
przeczytanie zajmie 3 min

Monitoring legislacyjny 29 listopada – 29 grudnia

Program współpracy partnerskiej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęło Program współpracy partnerskiej na lata 2024-2025 (klikając tutaj zapoznasz się z tekstem Programu). Zarządzenie wprowadzające Program wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 i zakłada uspołecznienie administracji rządowej i zwiększenie jej otwartości na opinie i potrzeby obywateli; identyfikację Organizacji pozarządowych, które chciałyby nawiązać współpracę z Ministerstwem; zaangażowanie Organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych pozostających we właściwości Ministra oraz wypracowanie efektywnego modelu współpracy Ministerstwa z Organizacjami pozarządowymi. Program zakłada również współpracę finansową na zasadzie realizacji zadań publicznych w ramach ogłoszonego przez Ministra otwartego konkursu ofert.

Zniesienie Pełnomocnika Rządu

Rada Ministrów 6 grudnia br. przyjęła Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu. Jak czytamy w uzasadnieniu, zaproponowano zniesienie m.in.: Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego; Pełnomocnika Rządu do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego; Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym; oraz Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Lex Woś powraca?

Były wiceminister sprawiedliwości, poseł Michał Woś zapowiedział ponowne złożenie projektu ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych (tekst projektu ustawy znajdziecie klikając tutaj). Projekt już od 25 maja 2022 roku czeka na I czytanie i zakłada m.in. nałożenie na znaczną część organizacji dodatkowych i rozbudowanych obowiązków sprawozdawczych, np. umieszczanie na swoich stronach internetowych danych darczyńców zagranicznych (z zastrzeżeniem, iż informacje te nie mogą zostać usunięte).

O czym warto pamiętać w grudniu?

Podobnie jak w ubiegłym roku, nie zapomnijcie o uporządkowaniu najważniejszych kwestii formalnych i administracyjnych:

  • dopilnujcie obowiązku założenia profilu dla płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Konto musicie założyć najpóźniej do 30 grudnia br. Ten obowiązek dotyczy każdej organizacji pozarządowej;
  • w przypadku niewykorzystania części dotacji macie obowiązek jej zwrotu. Zwlekanie z dokonaniem przelewu powoduje konieczność doliczenia odsetek ustawowych od zwracanej części dotacji. Znacznie gorszą konsekwencją może być naruszenie dyscypliny finansów publicznych, za którą możemy spodziewać się kary pieniężnej a nawet zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od roku do 5 lat! (Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, art. 31; kliknij tutaj aby poznać tekst ustawy);
  • złóżcie sprawozdania z realizacji projektu: tutaj terminy zwykle są zapisane w umowie. Sprawdźcie je i nie zapomnijcie doczytać, czy w przypadku realizacji projektu kilkuletniego, nie jest wymagane złożenie sprawozdania okresowego;
  • sprawdźcie dokumentację (szczególnie tę, dotyczącą dotacji) i w przypadku zadekretowania kosztu do niewłaściwego projektu, dokonajcie przeksięgowań;
  • przeprowadźcie inwentaryzację środków pieniężnych: zgodnie z ustawą o rachunkowości, przed końcem roku musi zostać sporządzony protokół kasy ze stanem na dzień 31 grudnia. Spiszcie banknoty, monety, zaznaczcie wartość nominału i ich liczbę oraz łączną wartość.

Wzrost płacy minimalnej w nadchodzącym roku

Minimalna stawka godzinowa oraz minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku zmienią się dwa razy: w styczniu oraz w lipcu. Treść rozporządzenia wprowadzającego zmiany znajdziecie klikając tutaj.

Od 1 stycznia 2024 minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł brutto a minimalne wynagrodzenie za pracę 4242 zł brutto. Natomiast od 1 lipca stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł brutto przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 4300 zł brutto.

Kolejny rok z Kalkulatorem Darowizn!

Serdecznie zachęcam do skorzystania z Kalkulatora Darowizn! Jest to w pełni darmowe i dostępne dla każdego Darczyńcy i każdej organizacji pozarządowej narzędzie on-line, za którego pośrednictwem można znaleźć dodatkową motywację do wsparcia organizacji obywatelskich i celów charytatywnych przed końcem roku.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.