Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Jak zakończyć wojnę na Ukrainie?

Realizowany przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Sp. z o.o. w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz czeskim partnerem – instytutem analitycznym CEVRO, projekt w ramach konkursy „Dyplomacja Publiczna 2023” składa się z trzech głównych komponentów:

  1. Przeprowadzaniu dwóch wywiadów z ekspertami zagranicznymi na temat możliwych scenariuszy zakończenia wojny na Ukrainie
  2. Napisania raportu, którego celem jest przekonanie możliwie szerokich kręgów opinii publicznej na zachodzie o zasadności nie tylko pełnego wsparcia Ukrainy ale także zasadności działań ograniczających potencjał militarny i polityczny Rosji, tak aby nie stanowiła ona zagrożenia dla ościennych państw oraz ładu międzynarodowego.
  3. Zorganizowanie w Brukseli jednodniowego wydarzenia promocyjnego wokół raportu

Raport będzie przedstawiał nie tylko prawdopodobne scenariusze zakończenia wojny na Ukrainie, ale także wskaże na najbardziej pożądany scenariusz wraz z działami mającymi do niego doprowadzić. Publikacja będzie skierowana głównie do zachodniej opinii publicznej. Ważną grupą odbiorców będą też Czesi i Ukraińcy (artykuły promocyjne powstaną w języku czeskim i ukraińskim, będą publikowane na poczytnych portalach w Czechach i Niemczech). Praca nad treścią raportu zostanie poprzedzona rozmowami z 2 zagranicznymi ekspertami, które zostaną spisane, przetłumaczone na j. polski i opublikowany w j. polskim i j. angielskim na portalu klubjagiellonski.pl oraz promowane w mediach społecznościowych.

Publikacja zostanie przetłumaczona na język angielski i w tej wersji będzie promowana na tych zagranicznych portalach internetowych, na których uda się opublikować materiały, oraz mediach społecznościowych i poprzez anglojęzyczny newsletter Klubu Jagiellońskiego wśród zagranicznych odbiorców (dziennikarzy, ekspertów, polityków, dyplomatów i akademików) z Unii Europejskiej, aby promować tezy raportu.

W Brukseli zostanie zorganizowane wydarzenie promocyjne dla dyplomatów europejskich krajów, mające na celu promowanie tez zawartych w raporcie i zaangażowanie Polski we wspieranie Ukrainy.

Projekt pt. ,,Jak zakończyć wojnę na Ukrainie?” finansowany jest z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023” w kwocie 100 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 100 000, 00 zł.