Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Jak zakończyć wojnę na Ukrainie? / How to end the war in Ukraine?

Głównym produktem projektu pt. ,,Jak zakończyć wojnę na Ukrainie?” jest raport autorstwa Józefa Langa ,,Jak zakończyć wojnę na Ukrainie? Scenariusze zakończenia konfliktuw języku polskim i angielskim.

[PRZECZYTAJ RAPORT CENTRUM ANALIZ KJ PT. „JAK ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ NA UKRAINIE? SCENARIUSZE ZAKOŃCZENIA KONFLIKTU”]

 

[READ THE REPORT “HOW TO END THE WAR IN UKRAINE? SCENARIOS FOR ENDING THE CONFLICT”]

 

Realizowany przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Sp. z o.o. w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz czeskim partnerem – instytutem analitycznym CEVRO, projekt w ramach konkursy „Dyplomacja Publiczna 2023” składa się z trzech głównych komponentów:

  1. Przeprowadzaniu dwóch wywiadów z ekspertami zagranicznymi na temat możliwych scenariuszy zakończenia wojny na Ukrainie
  2. Napisania raportu, którego celem jest przekonanie możliwie szerokich kręgów opinii publicznej na zachodzie o zasadności nie tylko pełnego wsparcia Ukrainy ale także zasadności działań ograniczających potencjał militarny i polityczny Rosji, tak aby nie stanowiła ona zagrożenia dla ościennych państw oraz ładu międzynarodowego.
  3. Zorganizowanie w Brukseli jednodniowego wydarzenia promocyjnego wokół raportu

Raport będzie przedstawiał nie tylko prawdopodobne scenariusze zakończenia wojny na Ukrainie, ale także wskaże na najbardziej pożądany scenariusz wraz z działami mającymi do niego doprowadzić. Publikacja będzie skierowana głównie do zachodniej opinii publicznej. Ważną grupą odbiorców będą też Czesi i Ukraińcy (artykuły promocyjne powstaną w języku czeskim i ukraińskim, będą publikowane na poczytnych portalach w Czechach i Niemczech). Praca nad treścią raportu zostanie poprzedzona rozmowami z 2 zagranicznymi ekspertami, które zostaną spisane, przetłumaczone na j. polski i opublikowany w j. polskim i j. angielskim na portalu klubjagiellonski.pl oraz promowane w mediach społecznościowych.

Publikacja zostanie przetłumaczona na język angielski i w tej wersji będzie promowana na tych zagranicznych portalach internetowych, na których uda się opublikować materiały, oraz mediach społecznościowych i poprzez anglojęzyczny newsletter Klubu Jagiellońskiego wśród zagranicznych odbiorców (dziennikarzy, ekspertów, polityków, dyplomatów i akademików) z Unii Europejskiej, aby promować tezy raportu.

W Brukseli zostanie zorganizowane wydarzenie promocyjne dla dyplomatów europejskich krajów, mające na celu promowanie tez zawartych w raporcie i zaangażowanie Polski we wspieranie Ukrainy.

Projekt pt. ,,Jak zakończyć wojnę na Ukrainie?” finansowany jest z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023” w kwocie 100 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 100 000, 00 zł.

 

Jak zakończyć wojnę na Ukrainie

English

A quick victory for Ukraine and stepped-up Western support are the cheapest way to end the conflict [REPORT]

Michał Wojtyło  30 października 2023
Delay and cautious aid only exacerbate the problems facing the West. Boosting military support for Ukraine, which has so far been too cautious, is the only viable option to accelerate the end of the war while minimising the threat to the interests of Western countries.
Opinia

Szybkie zwycięstwo Ukrainy to najtańszy sposób zakończenia konfliktu

Michał Wojtyło przedstawia główne tezy nowego raportu CAKJ „Jak zakończyć wojnę na Ukrainie? Scenariusze zakończenia konfliktu”  30 października 2023
Jak najszybsze odparcie rosyjskiej agresji przez Ukrainę powinno stać się priorytetem Zachodu. Zwłoka i ostrożna pomoc jedynie pogłębiają problemy tej części świata. To jeden z głównych wniosków płynących z najnowszego raportu Centrum Analiz Klubu...
English

Italy is not entirely an owner of its foreign policy. What is the future of Western and Italian support for Ukraine?

Greta Cristini, Federico Petroni, Michał Wojtyło  29 października 2023
Americans are playing not for a win, but for a tie on the battlefield to exhaust Russia and get Putin to the negotiating table. Washington took the leadership and determined the Italian governmental position about the war in Ukraine.
Rozmowa

Włosi przestaną popierać Ukrainę? To zależy

Greta Cristini i Federico Petroni, włoscy eksperci związani z geopolitycznym magazynem „Limes”, rozmawiają z Michałem Wojtyłą o przyszłości rosyjskiej inwazji na Ukrainę i włoskim spojrzeniu na tę wojnę  28 października 2023
Waszyngton przejął przywództwo nad zachodnim wsparciem i określił stanowisko włoskiego rządu w sprawie wojny na Ukrainie..Zwykli Włosi nie myślą o polityce zagranicznej – chcą tylko, aby wojna się skończyła, ponieważ nie chcą doświadczeć jej ekonomicznych...
English

The French public supports Ukraine. Is this the definite end of the partnership with Russia?

Marie Dumoulin, Michał Wojtyło  21 sierpnia 2023
Two main elements drive French foreign policy – fundamental principles of the international order and the need to preserve European unity. In recent polls levels of support in the French society for Ukraine were high – similar to the ones in the Baltic States.
Rozmowa

Francuskie społeczeństwo popiera Ukrainę. Czy to koniec przyjaźni z Rosją?

Michał Wojtyło rozmawia z dyrektor programu Wider Europe w European Council on Foreign Relations na temat francuskiego wsparcia dla Ukrainy  20 sierpnia 2023
Francuską politykę zagraniczną napędzają 2 główne elementy – obrona podstawowych zasad porządku międzynarodowego i potrzeba zachowania jedności europejskiej. We Francuskiej opinii publiczną istnieje prawdziwe poparcie dla Ukrainy.
English

Carafano: Support for Ukraine will continue because it is the easiest path forward for the politicians

James Carafano, Jacek Płaza  18 sierpnia 2023
Ukraine matters to the US mostly because it is just the first step to expanding the Russian sphere of influence, regaining influence over Central Europe, pushing NATO away and seeing the US leaving Western Europe. What secures the Western Europe is a free and prosperous Ukraine.
Rozmowa

Wicedyrektor Heritage Foundation: Znaczenie Ukrainy dla USA? Ograniczenie rosyjskiej strefy wpływów

Jacek Płaza w rozmowie z Jamesem Carafano o scenariuszach strategicznych na przyszłość wojny ukraińsko-rosyjskiej  11 sierpnia 2023
„Patrzę na tę wojnę z egoistycznej perspektywy USA. Tak naprawdę nigdy nie chodziło o Ukrainę czy Rosję. Ukraina ma znaczenie dla USA głównie dlatego, że jest tylko pierwszym krokiem do rozszerzenia rosyjskiej strefy wpływów”.
English

Russia’s imperialistic behaviour is not going to go away only because of a peace or truce with Ukraine

Michał Wojtyło, Fredrik Löjdquist  24 lipca 2023
The outcome of the war in Ukraine will depend very much on what the West is willing and able to do. The problem is that sometimes the fear among Western politicians of Russian collapse prevails.
Rozmowa

Putin gra na czas. Zachód nie może bać się rozpadu Rosji

Fredrik Löjdquist, dyrektor szwedzkiego SCEEUS, w rozmowie z Michałem Wojtyło kreśli możliwe scenariusze rozwoju konfilktu na Ukrainie  24 lipca 2023
Aby wszystkie wysiłki Ukrainy przetrwały i odniosły sukces, ludność Ukrainy i jej rząd muszą zobaczyć, że istnieje jasny końcowy cel, którym jest członkostwo w UE. Musimy utrzymać Ukrainę na obecnej ścieżce.