Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#3 newsletter  22 grudnia 2022

O czym warto pamiętać w grudniu? O odjęciu sobie 500 zł podatków! | Nawigator legislacyjny dla NGO

#3 newsletter  22 grudnia 2022
przeczytanie zajmie 3 min
O czym warto pamiętać w grudniu? O odjęciu sobie 500 zł podatków! | Nawigator legislacyjny dla NGO Marten Bjork/unsplash.com

Monitoring legislacyjny 23 listopada – 22 grudnia

O czym warto pamiętać w grudniu?

Nastał ostatni miesiąc roku. Okres przygotowań do Świąt i przywitania nadchodzącego Nowego Roku. Jest to także miesiąc rozliczeń, porządku w dokumentach i podsumowań. Dopilnujcie, aby nic nie zakłóciło tych przygotowań! Poniżej znajdziecie listę, zawierającą kilka przypominajek:

 •       zagospodarujcie środki z dotacji: jeśli termin dotacji zbiega się z końcem roku, poznajcie rozliczenia kosztów i wydatków. Dotacja otrzymana na okres kończący się 31 grudnia oznacza, że możecie ponosić koszty tylko do końca roku! Uważnie zapoznajcie się z umową i regulaminem, czasem można dokonać płatności za grudniowe koszty (np. składki ZUS) w styczniu, ale zdecydowanie częściej należy tego dokonać w grudniu;
 •       w przypadku niewykorzystania części dotacji macie obowiązek jej zwrotu. Zwlekanie z dokonaniem przelewu powoduje konieczność doliczenia odsetek ustawowych od zwracanej części dotacji. Znacznie gorszą konsekwencją może być naruszenie dyscypliny finansów publicznych, za którą możemy spodziewać się kary pieniężnej a nawet zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od roku do 5 lat! (Dz. U. 2005 Nr 14 poz. 114, art. 31);
 • dopilnujcie obowiązku założenia profilu dla płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Konto musicie założyć najpóźniej do 30 grudnia br. Ten obowiązek dotyczy każdej organizacji pozarządowej! Nawet takiej, która płaci składki za jedną osobę;
 •       złóżcie sprawozdania z realizacji projektu: tutaj terminy zwykle są zapisane w umowie. Sprawdźcie je i nie zapomnijcie doczytać, czy w przypadku realizacji projektu kilkuletniego, nie jest wymagane złożenie sprawozdania okresowego;
 •       sprawdźcie dokumentację (szczególnie tę, dotyczącą dotacji) i w przypadku zadekretowania kosztu do niewłaściwego projektu, dokonajcie przeksięgowań;
 •       przeprowadźcie inwentaryzację środków pieniężnych: zgodnie z ustawą o rachunkowości, przed końcem roku musi zostać sporządzony protokół kasy ze stanem na dzień 31 grudnia. Spiszcie banknoty, monety, zaznaczcie wartość nominału i ich liczbę oraz łączną wartość.

Odejmijcie sobie 500 zł podatków dzięki Kalkulatorowi Darowizn! 

Zachęcam do skorzystania z Kalkulatora Darowizn! W tym roku, ze względu na szereg zmian w systemie podatkowym wprowadzonych w 2022 roku, przedstawiamy jego zaktualizowaną wersję, którą możecie znaleźć klikając tutaj.

To w pełni darmowe i dostępne dla każdego Darczyńcy, potencjalnego Darczyńcy i każdej organizacji pozarządowej narzędzie on-line. Za jego pośrednictwem można znaleźć dodatkową motywację do ekstra wsparcia organizacji obywatelskich i celów charytatywnych przed końcem roku.

Co dał nam 2022 rok…

Przypominam o zmianach, które zaszły w systemie podatkowym w 2022 roku. Od lipca podatnicy rozliczający się w I progu podatkowym płacą 12% podatku dochodowego (wcześniejsza stawka wynosiła 17%), ustawodawca podwyższył wysokość I progu podatkowego – do 120 000 zł (wcześniej wynosił 85 528 zł) oraz wysokość kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Warto jednakże wspomnieć o mniej korzystnych dla nas zmianach, czyli o uniemożliwieniu odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy.

… a co przyniesie nam następny?

Czekają nas zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wyniesie 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł. Natomiast wraz z początkiem lipca 2023 roku płaca minimalna wzrośnie o 110 zł i będzie wynosić 3600 zł brutto przy minimalnej stawce godzinowej wynoszącej 23,50 zł. Stawka godzinowa oraz płaca minimalna dotyczą również umów zlecenia. Być może nadejdą także zmiany w Kodeksie pracy (projekt ustawy znajduje się w Senacie). Możemy spodziewać się nowych obowiązków w zakresie pracy zdalnej. Jej wprowadzenie będzie wymagało od pracodawcy dostarczenia pracownikowi narzędzi pracy, pokrycie kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Nadchodzą zmiany w rozporządzeniach dotyczących OPP

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego za sprawą zmiany dot. możliwości przekazania 1,5% podatku dla OPP poddaje nowelizacji trzy rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873). Zmiany odnoszą się do:

 • rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań (zamiast „1%” ma w nich występować wyraz „1,5%”);
 • wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego między Dyrektorem NIW a Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych;
 • zamieszczenia informacji o finansowaniu działania ze środków 1,5% lub możliwości przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji (tzw. kampanie procentowe).

Ostatnia zmiana wymaga, aby w przypadku materiałów promocyjnych w formie audiowizualnej, wizualnej i dźwiękowej, każdorazowo została zawarta informacja o treści „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.”. Rozporządzenie zawiera także szczegółowe wytyczne (których treść możecie poznać tutaj) dotyczące umiejscowienia powyższej informacji w przypadku każdej z wymienionych form.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Znamy wzór formularza sprawozdania z działalności fundacji

Jak pisałam w pierwszym newsletterze, od 1 stycznia 2023 r. fundacje zostaną zobligowane do złożenia sprawozdania ze swojej działalności w formie elektronicznej (wyłącznie ta forma stanie się dopuszczalna). 18 listopada br. Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt rozporządzenia zawierający jednolity wzór formularza, który docelowo ma zostać udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. Projekt formularza możecie znaleźć tutaj.

Ustawa o fundacjach rodzinnych

Sejm 14 grudnia przyjął ustawę o fundacji rodzinnej. Teraz tekstem ustawy zajmie się Senat. W środowisku organizacji pozarządowych od samego początku prac nad tekstem projektu ustawy, pojawiały się głosy zwracające uwagę na niefortunne określenie nowej osoby prawnej, która w założeniu jest czymś innym, niż znane dotychczas fundacje, prowadzące wyłącznie działalność pożytku publicznego.

Czy poza nazwą, jest coś jeszcze, co łączy fundacje rodzinne z trzecim sektorem? W tekście ustawy możemy znaleźć, iż beneficjentem fundacji rodzinnej może być organizacja pozarządowa (art. 33 ust.1 pkt 2) co oznacza, że w przypadku, gdy dochodzi do założenia takiej właśnie fundacji, fundator (czyli osoba ustanawiająca fundację rodzinną) może wyznaczyć dowolną organizację pozarządową (np. stowarzyszenie lub fundację) jako osobę prawną, która będzie otrzymywać pieniądze (lub inne świadczenia) od fundacji rodzinnej na rzecz prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Na naszej stronie możecie znaleźć tekst Adama Kempy i Macieja Gruchota, którzy opisali specyfikę fundacji rodzinnej.

 Nowelizacja NIW weszła w życie!

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o Narodowym Instytucie Wolności weszła w życie 16 grudnia. Na mocy nowelizacji, zwiększono budżet na lata 2023-2026 o łącznie 724 mln złotych (art. 1 pkt 10 lit. b), możliwość wsparcia z NIW uzyskały Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje rzemieślnicze (pkt 4 lit. b).  NIW uzyskał także możliwość prowadzenia działalności wydawniczej dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego (pkt 5 lit. b).

Prezydenckie weto dla lex Czarnek 2.0 

15 grudnia br. Prezydent zawetował ustawę nowelizującą prawo oświatowe, znaną także jako lex Czarnek 2.0. W poprzednim newsletterze mogliście przeczytać tekst Anny Byrskiej i Mateusza Perowicza, członków Klubu Jagiellońskiego, którzy wskazywali, jak nowelizacja ustawy może utrudnić działalność trzeciego sektora w szkołach.

Ogłoszenia o naborach konkursowych

Trwa 2. tura naboru wniosków w konkursie na projekty interwencyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 22 maja 2023 r., powinny one odpowiadać poszczególnym obszarom wsparcia, tj.:

 •       ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 •       działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 •     budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Na 2. turę naboru wniosków przypada kwota 303 988,58 EUR. Więcej informacji o naborze znajdziecie klikając tutaj.

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2023 r. Szacunkowy budżet na lata 2021-2027 wynosi 26,2 mld euro. Wsparcie w ramach programu przeznaczone jest dla podmiotów, działających w dziedzinach edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Wnioski można składać za pośrednictwem Narodowej Agencji Erasmus+.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.