Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Akademia Dobrego Obywatela

Aby świadomie i skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego, aby patrzeć władzy na ręce i wpływać na polityczną rzeczywistość wokół nas, trzeba posiadać konkretną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Zaczniesz tę drogę dzięki Akademii Dobrego Obywatela.

Obywatelstwo to nie tylko formalne prawa i obowiązki wynikające z nadawanego nam numeru PESEL. To nie tylko prawo do głosowania lub kandydowania w wyborach i nie tylko konieczność płacenia podatków lub przestrzegania przepisów drogowych. Aby świadomie i skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego i wpływać na polityczną rzeczywistość wokół nas, trzeba posiadać konkretną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Zaczniesz tę drogę dzięki Akademii Dobrego Obywatela.

ZAPISY DO PIERWSZEJ EDYCJI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE. DZIĘKUJEMY ZA DUŻE ZAINTERESOWANIE!

 

Dlaczego jesteśmy potrzebni? Misja i wartości

Dużo mówi się dziś o zwrocie egoistycznym, pladze samotności, kryzysach edukacji powszechnej i szkolnictwa wyższego. Misją naszej Akademii jest przeciwdziałanie tym tendencjom poprzez organizację szkoleń, wykładów i warsztatów, dzięki którym zdobędziesz wiedzę i komptetencje, aby działać na rzecz dobra wspólnego.

W wielkich miastach przeważają organizacje pozarządowe o profilu charytatywnym, a jeśli już działają na polu kultury, społeczeństwa czy polityki, to najczęściej reprezentują światopogląd liberalny lub lewicowy. Aby budować zręby dojrzałego i spluralizowanego społeczeństwa obywatelskiego, potrzebujemy zaangażowanych młodych osób, których działalność publiczna będzie oparta na wartościach konserwatywnych, republikańskich czy też tych pochodzących z katolickiej nauki społecznej. Właśnie te wartości przyświęcają naszej Akademii.

Program

Program Akademii będzie realizowany w formule weekendowych zjazdów. Do realizacji tego projektu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, wykładców, publicystów i działaczy, którzy od lat tworzą środowisko Klubu Jagiellońskiego oraz innych, zaprzyjaźnionych z nami organizacji. Zajęcia są podzielone na 3 bloki tematyczne oznaczone hasłami: lokalność, Rzeczypospolita i wspólnota. Nie oferujemy suchej wiedzy. Przedstawimy trzy opowieści tworzące tożsamość Klubu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać o konserwatyzmie, republikanizmie i katolickiej nauce społecznej. Pokażemy, że wszystkie te idee bezpośrednio wiążą się z konkretnymi kompetencjami, które naszym zdaniem są niezbędne, aby działać na rzecz dobra wspólnego. Będziemy uczyć, jak dzięki instrumentom demokracji bezpośredniej wpływać na władzę, co trzeba zrobić, aby zacząć pracę dla polskiego państwa; jak być zielonym konserwatystą i katolickim liderem.

Rekrutacja

Rekrutacja do pierwszej edycji Akademii Dobrego Obywatela trwa w kwietniu do WYCZERPANIA MIEJSC.

Aktualności

Jednym z celów Akademii jest zwiększenie zaangażowania w rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród studentów. Klub Jagielloński od 35 lat z sukcesami działa na tym polu. 27 stycznia podczas Walnego Zgromadzenia naszej organizji 4  kolejne osoby stały się członkami Klubu Jagiellońskiego. Dzięki ADO możesz znaleźć się w tym gronie.

Pod koniec października 2023 r. zespół odpowiedzialny za stworzenie programu zajęć Akademii Dobrego Obywatela spotkał się w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas wielogodzinnych obrad przeprowadzono symulację zajęć warsztatowych i doprecyzowywano szczegóły zajęć teoretycznych. Efektami tej pracy będą 3 moduły szkoleniowe, według scenariusza których zostaną przeprowadzone zajęcia dla uczenistów pierwszej edycji Akademii, już wiosną 2024 r.

Jednym z celów Akademii Dobrego Obywatela jest uatrakcyjnienie naszego programu wolontariackiego. Na co dzień w naszej organizacji działa kilkudziesieciu wolontariuszy. Organizujemy szkolenia, wyjazdy, warsztaty. Świętujemy też, jak widać, dzień wolontariusza. Absolwenci Akademii będą przygotowani do pełnienia w naszych szeregach odpowiedzialnych funkcji. A to właśnie wśród tego grona najczęściej zdobywamy wartościowych pracowników. ADO to dopiero początek twojej przygody z Klubem Jagiellońskim!

Akademia Dobrego Obywatela nie jest pierwszym tego typu projektem orgnizowanym przez Klub Jagielloński. Kilka lat temu organizowaliśmy również Akademię Nowoczesnego Patriotyzmu. Inicjatywa ta była skierowana do licealistów. Dziś podobne wartości, z równym, a może i większym sukcesem, chcemy przekazywać studentom. Naprawdę warto!

Koordynator ogólnopolski Akademii Dobrego Obywatela

Konstanty Pilawa – wiceprezes Klubu Jagiellońskiego, członek zarządu ds. stowarzyszeniowych. Publicysta. Stały współpracownik portalu Stacja7. Konsultor Rady ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski. Współprowadzący podcast „Kultura Poświęcona” i były redaktor naczelny czasopisma idei „Pressje”.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.