Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
#19 newsletter  26 kwietnia 2024

Trzeci sektor ma swój głos! | Nawigator legislacyjny dla NGO

#19 newsletter  26 kwietnia 2024
przeczytanie zajmie 3 min

Monitoring legislacyjny 28 marca  – 26 kwietnia

Ostatnie dni na 1,5%!

Zbliża się ostateczny termin rozliczania się z podatków. Jeśli jeszcze nie rozliczyliście swojego PIT-u, wciąż macie szansę wskazać organizację pozarządową, która otrzyma od Was 1,5% podatku!

Rozliczyć podatek można w sposób tradycyjny oraz za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, macie możliwość przekazania 1,5% podatku na wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego.

W przypadku, gdy w ubiegłym roku przekazywaliście 1,5% podatku na organizację, w usłudze Twój e-PIT w przygotowanym już przez urząd skarbowy rozliczeniu, numer KRS będzie wpisany automatycznie. Jeśli jednak, organizacja przestała istnieć lub utraciła status OPP, ta pozycja będzie pusta. Oczywiście dalej macie możliwość edycji oraz wpisania numeru KRS. Jeśli nie jesteście pewni, czy dana organizacja ma prawo do otrzymania środków z 1,5% podatku, możecie sprawdzić to w wykazie OPP, do którego link znajduje się tutaj.

A co z emerytami i rencistami? Seniorzy rozliczający się przez organy rentowe mają możliwość wskazania OPP w formularzu PIT-OP. Formularz po wypełnieniu można wysłać elektronicznie (poprzez platformę e-Urząd Skarbowy) lub złożyć w formie tradycyjnej. Pamiętajcie, że do skorzystania z usług e-Urzędu Skarbowego,  musicie dysponować profilem zaufanym, e-dowodem, bankowością elektroniczną lub posiadać profil w aplikacji mObywatel. Aby skorzystać z usług Twój e-PIT możecie posłużyć się danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów) ale pozostałe opcje e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT za 2023 r. jest dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

W przypadku PIT-28 czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również macie możliwość wskazania OPP. Opodatkowaniu w tej formie mogą podlegać przychody (dochody) osiągane przez:

1) osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) osoby, które osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

3) osoby, które osiągają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, w ograniczonym zakresie,

4) duchownych.

Nowe zasady

Nowa Dyrekcja Narodowego Instytutu Wolności wprowadza zasadę dotyczącą kart ocen wniosków. Karty oceny wniosków będą udostępniane najszybciej jak to możliwe po ogłoszeniu wyników, nie później niż 5 dni po publikacji list. Zasada zastępuje obecną praktykę udostępniania wyników po 30 dniach.

Drugie posiedzenie Rady NIW-CRSO III kadencji

15 kwietnia br. miało miejsce drugie posiedzenie Rady NIW-CRSO III kadencji. W trakcie spotkania ustalono zasady naboru do Komitetów Sterująco Monitorujących, programy NIW-CRSO oraz zaktualizowano zapisy w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 – Priorytet 5 Wsparcie doraźne edycja 2024. Rada NIW-CRSO stanowi organ opiniodawczy w sprawach dotyczących NIW-CRSO oraz zajmuje się zatwierdzaniem regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Postulaty trzeciego sektora

10 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych opisali problemy prawne trzeciego sektora. Część z postulatów znajdziecie niżej.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) przypomniała o swoich 100 tezach (link do nich znajduje się tutaj), stanowiących zbiór zidentyfikowanych przez OFOP problemów dotyczących trzeciego sektora. Rafał Dymek, główny ekspert z Fundacji Schumana z całego zbioru tez przedstawił 9 najpilniejszych postulatów, to m.in.:

– zniesienie obowiązku badania sprawozdań organizacji pożytku publicznego;

– nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;

– zwolnienie organizacji pozarządowych z podatku dochodowego od osób prawnych (o tym punkcie możecie przeczytać artykuł Rafała Dymka na stronie Klubu Jagiellońskiego, kliknijcie tutaj);

– szybka rejestracja stowarzyszeń w KRS z wykorzystaniem wzorca statutu.

Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych zwrócił uwagę na postulaty dotyczące wzmocnienia dialogu z organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym oraz na wprowadzenie zmian zapewniających obywatelom i organizacjom alternatywne do cyfrowych formy korzystania z usług publicznych (w tym także usług o charakterze obowiązkowym).

Warto podkreślić, że do postulatów OFOP-u dołączyły także rekomendacje Forum Darczyńców (link do pełnej treści rekomendacji znajduje się tutaj). Propozycje Forum były prezentowane przez Dyrektorkę Forum Darczyńców Magdalenę Pękacką oraz ekspertkę ds. rzecznictwa i działalności edukacyjnej Julię Kluczyńską. Spośród całego zbioru rekomendacji, który powstał w wyniku prowadzonych warsztatów i seminariów, warto wskazać na te szczególnie podnoszone w trakcie spotkania, to m.in.:

– wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zachęcających do filantropii indywidualnej oraz korporacyjnej poprzez zrównanie wysokości ulg podatkowych od darowizn w podatku PIT oraz CIT. Zwiększenie wysokości ulg;

– zapewnienie w budżecie państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację działań statutowych i rozwój organizacji pozarządowych.

Zachęcam do zapoznania się z manifestem Forum Darczyńców, link znajduje się tutaj.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.