Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Silny samorząd najlepszym sposobem na wzmocnienie demokracji i sprawności państw na Bałkanach Zachodnich

przeczytanie zajmie 2 min

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowało cykl konferencji w państwach regionu Bałkanów Zachodnich: Albanii, Czarnogórze, Serbii i Macedonii Północnej.

Spotkanie w Czarnogórze odbyło się we współpracy z Europejskim Ruchem w Czarnogórze. Wydarzenie miało na celu promowanie dobrych praktyk w procesie samorządności, decentralizacji i demokracji lokalnej, identyfikując potencjalne obszary współpracy dwustronnej Polski i Czarnogóry miast i gmin, a także ułatwianie wymiany poglądów i doświadczeń na temat lokalnego zarządzania między polskimi ekspertami a władzami lokalnymi i miejskimi Czarnogóry.

Spotkanie odbyło się 22 września 2022 r. w Domu Europy, składało się z trzech 1,5-godzinnych dyskusji w języku czarnogórskim:

 1. Samorząd terytorialny – doświadczenia Polski
  a) System samorządu terytorialnego w Polsce i proces decentralizacji władzy publicznej moc
  b) Demokracja lokalna – formy i mechanizmy współdecydowania społeczności lokalnych
  c) Współpraca transgraniczna i międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
  d) Prawo lokalne w Polsce – mechanizmy poprawy jakości prawa lokalnego
 1. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
  a) System zarządzania rozwojem w Polsce
  b) Tworzenie lokalnych i regionalnych strategii rozwoju
  c) Wdrażanie i ocena skuteczności strategii (monitoring i ocena)
  d) środki unijne dla samorządów
 2. Rewitalizacja i ochrona środowiska
  a) Skuteczna rewitalizacja przestrzeni w miastach
  b) Narzędzia rewitalizacji – budowa skutecznych programów rewitalizacji
  c) Zarządzanie procesem rewitalizacji z punktu widzenia administracji lokalnej
  d) Zadania samorządu terytorialnego związane z ochroną środowiska
  e) Wyzwania dla władz lokalnych i regionalnych związane ze środowiskiem

Każdy panel został otwarty prezentacją dwóch polskich ekspertów, po której nastąpiła dyskusja i wymiana poglądów między wszystkimi uczestnikami.

Spotkanie w Albanii odbyło się 23.09.2022 w domu europejskim. Konferencja ma na celu budowanie relacji pomiędzy partnerami obu krajów, prezentując doświadczenia Polski w procesie decentralizacja władzy i budowa samorządu terytorialnego, a także identyfikację potencjalnych obszarów współpracy międzynarodowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z Polski i Albanii.

W ramach wydarzenie odbyły się następujące panele:

 • Samorząd terytorialny – doświadczenia Polski
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Panel trzeci: Rewitalizacja i ochrona środowiska