Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2019–2023

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2019–2023
Kontekst drugiej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości wyznaczyły pandemia, ponadprzeciętnie wysoka inflacja i wojna rosyjsko-ukraińska. Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oceniają, jak w tych warunkach przebiegała realizacja polityk publicznych.

Nadzwyczajne okoliczności rządzenia uwypukliły dobrze znane bolączki państwa: niekonsekwencję we wdrażaniu powziętych reform, dominację bieżących interesów partyjnych nad dbałością o dobro wspólne, niedostateczną współpracę między poszczególnymi urzędami administracji centralnej i samorządowej. Kontekst drugiej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości wyznaczyły pandemia, ponadprzeciętnie wysoka inflacja i wojna rosyjsko-ukraińska. Eksperci CAKJ oceniają, jak w tych warunkach przebiegała realizacja polityk publicznych.

Powyżej wymienione deficyty nie przeszkodziły na szczęście w punktowych przynajmniej sukcesach, choćby w polityce społecznej, obronnej czy na polu cyfryzacji państwa. Udało się ostatecznie uchwalić nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei dla wymiaru sprawiedliwości okres 2019-2023 był czterema zmarnowanymi latami. Niepokoić musi dramatyczne niedofinansowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Piotr Trudnowski

Prezes Klubu Jagiellońskiego w latach 2018– 2023. Ekspert ds. społeczeństwa obywatelskiego Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Działając w organizacjach pozarządowych, współinicjował kilka obywatelskich akcji w zakresie stanowienia prawa m.in. dotyczących ustawy o zbiórkach publicznych, tzw. ustawy o książce czy ustawy o Rzeczniku Małych i...

Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego. W Klubie Jagiellońskim działa aktywnie od 2009 r. Od 2017 r. pełnił funkcję dyrektora think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynował projekty badawcze, zarządzał zespołem ekspertów CAKJ, a także komentował w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje analizy na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie także w innych...

Konstanty Pilawa

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współtwórca podcastu „Kultura poświęcona”. Przygotowuje doktorat z filozofii politycznej oświeconego sarmatyzmu w Szkole Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie.

Mateusz Kolaszyński

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Paweł Deyk

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Członek Klubu Jagiellońskiego i koordynator oddziału w Gdańsku.

Marcin Kędzierski

Współzałożyciel i ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Stały autor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego oraz stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiej Sieci Ekonomii. Były prezes Klubu Jagielońskiego oraz były dyrektor Centrum Analiz Klubu...

Michał Wojtyło

Wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Szef pionu analitycznego portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Absolwent elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, stosunków międzynarodowych oraz gospodarki i administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor analiz głównie z zakresu polityki energetycznej i międzynarodowej.

Piotr Palutkiewicz

Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, absolwent Grand Valley State University (dyplom MPA), UEK w Krakowie oraz Newcastle Business School. Prezes zarządu Instytutu Gospodarczego i Konsumenckiego Instigos.

Tomasz Turejko

Członek Klubu Jagiellońskiego. Radca prawny. Specjalizuje się m.in. w prawie międzynarodowym publicznym. Autor publikacji naukowych.

Wojciech Przybylski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, członek Klubu Jagiellońskiego. Posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Były prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie...

Daria Chibner

Członkini redakcji tygodnika „Plus Minus” oraz czasopisma idei „Pressje”. Doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Klubu Jagiellońskiego.

Maciej Sobieraj

Szef redakcji działowej „Polska na mapie”. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. obronności.

Kosma Nykiel

Urbanista, łódzki działacz społeczny, podróżnik i redaktor. Absolwent University College London. Autor bloga Kosmografie.

Piotr Leonarski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. podatków. Adwokat i doradca podatkowy.

Bartosz Mielniczek

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. rolnictwa. Prawnik, zawodowo zajmuje się doradztwem podatkowym dla spółek krajowych i zagranicznych. Prywatnie mąż i ojciec.

Jeremiasz Salamon

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współautor dokumentów strategiczno-programowych opracowywanych na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

Rafał Bakalarczyk

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki społecznej. Doktor nauk o polityce publicznej, współredaktor naczelny pisma „Polityka senioralna”, działacz społeczny, publicysta.

Andrzej Ciepły

Politolog. Redaktor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego i członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Koordynator krakowskiego oddziału Klubu Jagiellońskiego. Wolontariusz w fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przygotowuje doktorat poświęcony systemom rozwiązywania problemu bezdomności w Europie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łukasz Kierznowski

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Uniwersytecie w Białymstoku. Były członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bartosz Brzyski

Koordynator redakcji politycznej Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współprowadzi podcast „Kultura poświęcona”. Publikował m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Stacji7”, „wDrodze”. Publicysta, fundraiser, szkoleniowiec. Z wykształcenia politolog.

Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego,...

Daniel Radomski

Ekspert ds. budownictwa i energetyki. Absolwent Budownictwa w specjalności drogowej oraz Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej. Projektant drogowy.

Katarzyna Sadło

Trenerka i konsultantka związana z sektorem pozarządowym od 25 lat. Była prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, członkini zarządu Fundacji dla Polski i członkini komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Jacek Sokołowski

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. wymiaru sprawiedliwości oraz członek Klubu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.

Maria Libura

Ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Stanisław Maksymowicz

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, adiunkt w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor socjologii, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, badacz jakości życia i funkcjonowania chorych na choroby neurodegeneracyjne, zachowań zdrowotnych i komunikacji.