Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Adam Balcer

Ekspert ds. czarnomorskich, Bałkanów i Europy Środkowej oraz polskiej polityki zagranicznej, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Antropolog kultury, ekspert ds. czarnomorskich, Bałkanów i Europy Środkowej oraz polskiej polityki zagranicznej. Wykładowca Studium Europy Wschodniej UW. Kieruje projektem zagranicznym w niezależnym think tanku WiseEuropa. Pracuje także jako ekspert krajowy w European Council on Foreign Relations (ECFR). Stale współpracuje z czasopismami „Nowa Europa Wschodnia”, „New Eastern Europe”, „Aspen Review Central Europe” i niemiecko-polską platformą Forum Dialogu. Prowadzi podcast Lechistan w radiu TOK FM poświęcony historycznym relacjom Polski ze światem islamu.

Analityk (2001-2009) oraz kierownik projektu (2005-2009) w Ośrodku Studiów Wschodnich. W latach 2009-2013 dyrektor programu ds. rozszerzenia i sąsiedztwa w demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej. Członek zespołu doradców społecznych Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz zespołu doradców Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa (2010-2012). W latach 2013-2015 doradca ds. polityki zagranicznej w Kancelarii Prezydenta RP w ramach Prezydenckiego Programu Eksperckiego. W 2015 dyrektor corocznej konferencji „Polska polityka wschodnia”, największej konferencji poświęconej Europie Wschodniej w Polsce. Autor licznych artykułów oraz raportów krajowych i zagranicznych na temat Bałkanów Zachodnich, regionu Morza Czarnego, Azji Centralnej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Autor książek „Polska na globalnej szachownicy”, „Orzeł i półksiężyc. 600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji” i „Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa”.

Teksty tego autora

To Brussels via the Balkans? The Future of the Eastern Partnership [ENG]

Poland’s long-term strategic interests lie in the Eastern Partnership and Western Balkan countries’ closest possible integration with the European Union.
Opinia

Musimy walczyć w Brukseli, żeby Ukraina i Gruzja miały szansę dołączyć do UE

Adam Balcer o rozszerzeniu UE na Wschód w kontekście polskiej racji stanu  15 czerwca 2020
Kluczowym czynnikiem decydującym o skali współpracy z UE jest stopień demokratyczności poszczególnych państw Partnerstwa Wschodniego. W strategicznym interesie Polski leży jak najbliższa integracja krajów Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich z Unią...

Przez Bałkany do Brukseli? Przyszłość Partnerstwa Wschodniego

Polska powinna zbudować na poziomie europejskim narrację tożsamościową opartą na odwołaniach do historii i kultury, która pokazywałaby wspólną przestrzeń bałkańsko-czarnomorską będącą integralną częścią Europy.
English

The Balkans need support, not more promises

Marta Szpala, Adam Balcer, Paweł Musiałek  30 września 2019
If we want the Balkan countries to have the right motivation to reform, we must present them with a realistic process of joining the EU.
Rozmowa

Bałkany potrzebują wsparcia, a nie kolejnych obietnic

Dyskusja podsumowująca szczyt procesu berlińskiego w Poznaniu  25 września 2019
Przykład Polski i Ukrainy pokazuje, że politycy potrafią zmobilizować się do wdrożenia reform, jeżeli mają na horyzoncie konkretne cele. Polityka nie znosi próżni. Zanikająca perspektywa przystąpienia do UE zmusza bałkańskich polityków do nacjonalistycznej...

Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał współpracy Polski z państwami Bałkanów Zachodnich

Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem na Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego procesu jest bezprecedensowy wzrost aktywności polskiej dyplomacji na Bałkanach Zachodnich w ostatnich latach.

Direction: Balkans! The significance and potential of Poland’s cooperation with the Western Balkan states [ENG]

Poland has the potential to become an important entity in the Western Balkans. A good basis for this process is the unprecedented increase in the activity of Polish diplomacy in the Western Balkans in recent years.
Archiwum

Skandynawia geopolitycznym sposobem na pułapkę średniego rozwoju? [ROZMOWA]

Maciej Wapiński, Adam Balcer  5 lipca 2017
III RP jest państwem bałtyckim. Trzeba wyciągnąć z tego poważne geopolityczne wnioski.

Na Północ zwrot! Raport CA KJ

Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami. To konieczne w sytuacji postępującego procesu budowy Europy kilku prędkości.