Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

prof. Tomasz Grzegorz Grosse

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich. Politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk politycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, ekspert Instytutu Sobieskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht), był stypendystą uniwersytetów w Oksfordzie, Florencji, Yale, Georgetown w Waszyngtonie. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej.

Teksty tego autora

English

Is Turów mine case a loss for the EU Court of Justice?

prof. Tomasz Grzegorz Grosse  22 czerwca 2021
The decision of the vice-president of the CJEU regarding the Turów mine has stirred rightful criticism. The judge's radical decision and arguments raise doubts. These may contribute to a further reduction of the authority of the CJEU in Poland.
Opinia

Sprawa kopalni Turów blamażem Trybunału Sprawiedliwości UE?

Tomasz Grosse krytycznie ocenia postanowienia UE wokół polsko-czeskiego konfliktu  2 czerwca 2021
Postanowienie wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące kopalni Turów wywołało słuszną krytykę w Polsce. Wątpliwości budzą argumenty sędzi i radykalna decyzja, którą podjęła. Mogą one przyczynić się do dalszego obniżenia autorytetu TSUE w Polsce.
Opinia

Mechanizm praworządności zatruje Unię Europejską

Tomasz Grosse o szkodliwości wiązania funduszy europejskich z mechanizmem praworządności  8 grudnia 2020
Mechanizm praworządności nie jest poza podejrzeniem. Odwołuje się on do katalogu wartości unijnych, przez co ma bardzo szeroką interpretację. Powiązanie go z przyznawaniem funduszy unijnych daje Komisji narzędzie bardzo dużego nacisku na państwa członkowskie.
Opinia

Geopolityczna gra o Europę Środkową

prof. Tomasz Grzegorz Grosse  13 lutego 2020
Od lat mieliśmy słabość do budowania teoretycznych koncepcji regionalnej współpracy w Europie Środkowej. Współcześnie udało się nam wreszcie nadać tym wizjom postać Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza.
English

A new Commission is coming, bringing climate cooling with it

Tomasz Grzegorz Grosse  20 listopada 2019
The new head of the EC identifies the challenges facing the EU relatively well. However, she approaches them rather non-creatively and in general terms.
Opinia

Nadchodzi nowa Komisja, która niesie klimatyczne ochłodzenie

Tomasz Grzegorz Grosse  30 października 2019
Z pierwszych wystąpień nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej – Ursuli von der Leyen – oraz przesłuchań kandydatów na komisarzy wyłania się obraz nowej Komisji, zorientowanej na walkę ze zmianami klimatycznymi.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach zasady subsydiarności w Unii Europejskiej

Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczyniają się do niwelowania deficytu demokratycznego UE. Zamiast tego pełnią funkcję legitymizującą dla ekspansji kompetencyjnej i rozwoju systemu regulacyjnego w UE. Przedstawiamy kolejny raport CAKJ autorstwa prof. Tomasza...
Archiwum

Niemiecka wizja reform w strefie euro. Powstanie Europejski Fundusz Walutowy

prof. Tomasz Grzegorz Grosse  13 października 2017
Niemiecką wizję reform w strefie euro można potraktować jako wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej, a także jako kontrpropozycję dla koncepcji Emmanuela Macrona.

The prospect of euro egoism [EN]

The objective of this report is to present the most important common market changes in the aftermath of the crises that hit the EU after 2008. As a result of various economic and social problems, there has been a reluctance of European societies towards liberal solutions.

Widmo euroegoizmu. Raport CA KJ

Celem raportu jest przedstawienie najważniejszych zmian rynku wewnętrznego pod wpływem kryzysów, które dotknęły UE po roku 2008. Widoczna jest tendencja do odgórnego wpływania przez regulacje unijne na to, kto jest bardziej, a kto mniej konkurencyjny na rynku...
Archiwum

Macron chce pokazać, że nie tylko Niemcy dominują w Europie

prof. Tomasz Grzegorz Grosse  17 maja 2017
Reformy Macrona nie podobają się wielu kluczowym politykom w Niemczech, gdyż oznaczają skokowy wzrost finansowania strefy euro przez niemieckiego podatnika.
Archiwum

Brexit. Tu nie ma zwycięzców

prof. Tomasz Grzegorz Grosse  20 kwietnia 2017
Bruksela żąda przede wszystkim zapłacenia dotychczasowych zobowiązań Wielkiej Brytanii w wysokości około 60 mld euro.

Ku Europie dwóch prędkości? Analiza CA KJ

Unijna polityka Niemiec w niewystarczającym stopniu skupia się na rozwiązaniu dwóch podstawowych kryzysów w Unii Europejskiej: kryzysu strefy euro i kryzysu migracyjnego, a podejmowane w tych kwestiach działania wręcz wzmacniają tendencje dezintegracyjne.
Archiwum

Grosse: Ostatnie tłuste lata

Marcin Pawlik, prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Bartosz Brzyski  25 maja 2014
Jeżeli myślimy o bardziej samodzielnej polityce gospodarczej, musimy mieć bardziej samodzielnie myślące i kompetentne elity krajowe.
Archiwum

Grosse: Nic nowego w resorcie finansów

Krzysztof Bieda, prof. Tomasz Grzegorz Grosse  21 listopada 2013
Nowy minister finansów skupi się na administrowaniu rozpoczętych prac oraz będzie wsłuchiwać się w dyspozycje płynące z Kancelarii Premiera.
Archiwum

Grosse: Węgrzy sami zbudowali swój sukces

prof. Tomasz Grzegorz Grosse  27 września 2013
W tej chwili Węgry są znacznie lepiej oceniane przez instytucje europejskie niż jeszcze kilka lat temu.