Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Centrum vs peryferie. Podział ważniejszy niż lewica vs prawica?

przeczytanie zajmie 1 min

23 stycznia 2023 r. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Hanns Seidel Stiftung zorganizowały w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37) w Warszawie, seminarium polsko-niemieckie pt. „Centrum vs Peryferie. Podział ważniejszy niż lewica vs prawica?”.

Spotkanie było poświęcone naturze i konsekwencjom kulturowego podziału, który organizuje wyobraźnię polityczną w wielu państwach, czyli sporu między centrami rozwojowymi a miejscami peryferyjnymi. Celem dyskusji była refleksja jak łagodzić napięcia, aby nie pogłębiać polaryzacji, w tym przede wszystkim jak rozwijać ośrodki, które dziś mają problemy z wykorzystaniem własnego potencjału. Tematyka seminarium była zbieżna z promowanym przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego od wielu lat tematem deglomeracji i rozwoju sprawiedliwego terytorialnie, czyli szukania narzędzi do pobudzenia rozwoju w miastach małych i średnich.

W spotkaniu wzięli udział eksperci oraz samorządowcy z Polski i Niemiec, ponieważ za cenne dla dyskusji uznano porównanie i wymianę doświadczeń relacji centrum i peryferii w obu państwach.

Seminarium przewidziano na 20 osób. Całość spotkania była tłumaczona symultanicznie (z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki).

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia: Dr. Markus Ehm, Kierownika projektu regionalnego Europa Środkowa w Fundacji im. Hannsa Seidla oraz  Paweła Musiałka Dyrektora Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Wystąpienie nr 1 pt. „Polska metropolia rozwija się kosztem prowincji” poprowadził Dr Łukasz Zaborowski.

Wystąpienie nr 2 pt. „Prowincja – źródło sukcesu PiS“ poprowadził Piotr Trudnowski.