Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Jak zakończyć wojnę na Ukrainie? Scenariusze zakończenia konfliktu

Jak zakończyć wojnę na Ukrainie? Scenariusze zakończenia konfliktu
Dla Zachodu preferowanym scenariuszem zakończenia wojny powinno być możliwie jak najszybsze zwycięstwo Ukrainy. W tym wypadku państwa zachodnie nie będą musiały ponosić rosnących kosztów pośrednich konfliktu i ryzykować swoich długoterminowych, strategicznych interesów.

Biorąc pod uwagę wolniejsze niż pierwotnie oczekiwane tempo ukraińskiej kontrofensywy, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe miesiące wydaje się scenariusz neutralny, który zakłada kontynuację konfliktu w jego obecnej trajektorii: z taktycznymi postępami obu stron, jednak bez znaczącej zmiany co do ogólnej dynamiki konfliktu.

[PRZECZYTAJ RAPORT CENTRUM ANALIZ KJ PT. „JAK ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ NA UKRAINIE? SCENARIUSZE ZAKOŃCZENIA KONFLIKTU”]

Dla Zachodu preferowanym scenariuszem zakończenia wojny powinno być możliwie jak najszybsze zwycięstwo Ukrainy. W tym wypadku państwa zachodnie nie będą musiały ponosić rosnących kosztów pośrednich konfliktu i ryzykować swoich długoterminowych, strategicznych interesów.

Jednak powodzenie tego scenariusza zależy w dużej mierze od czynników niezależnych od krajów zachodnich. Zachód może podjąć szereg działań, żeby go przyspieszyć, przede wszystkim poprzez zwiększenie skali i zakresu wsparcia dla Ukrainy. Biorąc pod uwagę wysokie koszty pośrednie wojny (głównie wzrost cen energii i wysoką inflację), w całościowym ujęciu zwiększenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy jest prawdopodobnie tańszą alternatywą niż przedłużanie się konfliktu.

By być gotowym na wyzwania, jakie pojawią się wraz z zakończeniem wojny, Zachód powinien już wcześniej rozpocząć planowanie i odpowiednie prace koncepcyjne. Dotyczy to kształtu powojennej polityki zarówno wobec Ukrainy, jak i Rosji. Polityka wobec Ukrainy powinna skupiać się nie tylko na tym, jak wygrać wojnę, ale także obejmować wsparcie dla niezbędnych reform i stwarzanie warunków, które zapewnią ich wdrożenie.

Powojenna polityka wobec Rosji powinna być w dużej mierze uzależniona od stanu w jakim Federacja Rosyjska znajdzie się po zakończeniu wojny. Jeśli Rosji pozostanie autorytarna, priorytetem powinny być działania uniemożliwiające jej prowadzenie agresywnej polityki wobec UE, NATO i ich partnerów. W przypadku zmiany reżimu w Rosji i rozpoczęcia jej demokratyzacji, wsparcie ze strony Zachodu powinno skupiać się na procesie reform, demokratyzacji państwa i społeczeństwa rosyjskiego.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023". Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Artykuł (z wyłączeniem grafik) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o zachowanie informacji o finansowaniu artykułu oraz podanie linku do naszej strony.