Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Łukasz Zaborowski

Geograf, planista, regionalista. Ekspert Instytutu Sobieskiego, wykładowca Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

Naukowo zajmuje się strukturą przestrzenną kraju w ujęciach historyczno-kulturowym, osadniczym i administracyjnym. Jest autorem koncepcji korekty podziału terytorialnego na szczeblu województw. Jako ekspert porusza się w dziedzinach rozwoju regionalnego, polityki przestrzennej i planowania transportu publicznego. Ponadto pracuje nad kompendium wiedzy do edukacji regionalnej dla regionu radomskiego.

Miłośnik cywilizacji łacińskiej i dziedzictwa I Rzeczpospolitej. Działa w ruchu Nowej Ewangelizacji i śpiewa basem w kwartecie wokalnym. Lubi jeździć rowerem po Alpach i chorwackich wyspach.

Teksty tego autora

Czas przełomów. Wpływ pandemii i wojny na trendy gospodarcze

COVID-19 i wojna na Ukrainie skłoniły nas do stworzenia platformy dyskusji nad naturą i konsekwencją trwających zmian. Niniejsza publikacja jest efektem namysłu nad tym, w którą stronę będą zmierzać trendy gospodarcze.
Opinia

Warszawa nigdy nie będzie moją małą ojczyzną, ale Elbląg już tak

Łukasz Zaborowski wskazuje, dlaczego w Polsce trzeba zatrzymać proces centralizacji kraju  17 grudnia 2022
W Polsce brakuje polityki wsparcia tożsamości, integracji społecznej regionów średniej wielkości. Tymczasem właśnie takiej skali region, spójny w wymiarze historyczno-kulturowym, jest małą ojczyzną, z którą najłatwiej się utożsamić.
Analiza

Awansujące metropolie i spadkowa druga liga – narasta rozwarstwienie rozwojowe między polskimi miastami

Łukasz Zaborowski w szczegółowej i obszernej analizie przedstawię dynamikę rozwoju i regresu ośrodków miejskich  2 grudnia 2021
Polityka równoważenia rozwoju – w skali kraju i województw – jest nieskuteczna. Nowe publiczne inwestycje są realizowane nie na podstawie uprzednich ustaleń planistycznych, lecz w drodze rozgrywek politycznych. Tym samym zazwyczaj są przejmowane przez ośrodki...
Analiza

Błąd systemowy. Województwo mazowieckie w obecnym kształcie musi przestać istnieć

Ekspert CAKJ analizuje potencjalne warianty wydzielenia Warszawy z mazowieckiego  16 lipca 2021
Województwo mazowieckie trzeba podzielić. Rosnąca dynamicznie Warszawa zasysa wszystkie środki i zasoby do siebie, pozostawiając pozostałe regiony w zapóźnieniu rozwojowym. Chociaż mazowieckie jest bogate, to tak naprawdę bogata jest tylko stolica.
Opinia

Jak uratować średnie miasta? 27 tez o deglomeracji

Łukasz Zaborowski  2 lipca 2019
Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu postaci ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione przywilejów „wojewódzkich” nie tylko nie mają równego dostępu do środków i inwestycji, ale tracą...

Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju średnich miast w Polsce

Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu postaci ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione przywilejów „wojewódzkich” nie tylko nie mają równego dostępu do środków i inwestycji, ale tracą...
Analiza

Województwa scentralizowane jak Polska. Czy potrzebujemy deglomeracji regionalnej?

Łukasz Zaborowski  7 czerwca 2019
W przypadku instytucji podległych marszałkom województw – zdeglomerowane są trzy na 80 lokalizacji. Równoważenie rozwoju na szczeblu wojewódzkim jest więc tak samo pustym hasłem, jak w skali kraju.