Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Raporty

Raporty i analizy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz inne publikacje naszego stowarzyszenia o profilu eksperckim. Jeżeli szukasz pogłębionej wiedzy o polityce zagranicznej, gospodarce, samorządzie czy wyzwaniach legislacyjnych zapoznaj się koniecznie z naszymi materiałami!

Jak zakończyć wojnę na Ukrainie? Scenariusze zakończenia konfliktu

Dla Zachodu preferowanym scenariuszem zakończenia wojny powinno być możliwie jak najszybsze zwycięstwo Ukrainy. W tym wypadku państwa zachodnie nie będą musiały ponosić rosnących kosztów pośrednich konfliktu i ryzykować swoich długoterminowych, strategicznych...

How to end the war in Ukraine? Scenarios for ending the conflict

The preferable for the West scenario of ending the war is the quickest possible Ukrainian victory. In this case the Western states do not have to bear the rising indirect costs of the conflict and to compromise their long-term strategic interests.

Jest drogo, będzie drożej? Gospodarne państwo odpowiedzią na ubóstwo energetyczne

Wobec ogromnych wyzwań na odcinku klimatycznym i socjalnym zajęliśmy się kluczowym tematem łączącym obie te dziedziny – ubóstwem energetycznym. Odpowiednie zaprojektowanie instrumentów w ramach zielonej transformacji może trwale pomóc zagrożonym tym zjawiskiem.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2019–2023

Kontekst drugiej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości wyznaczyły pandemia, ponadprzeciętnie wysoka inflacja i wojna rosyjsko-ukraińska. Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oceniają, jak w tych warunkach przebiegała realizacja polityk publicznych.

Opozycja pod lupą. Ocena legislacyjnej działalności opozycji w latach 2019–2023

Dostrzegając dramatyczny spadek merytoryczności debaty publicznej na rzecz jej coraz większego rozemocjonowania, uznaliśmy, że analiza złożonych projektów ustaw przez opozycję będzie najlepszym sposobem na stworzenie platformy dla merytorycznej debaty.

21 postulatów wyborczych Klubu Jagiellońskiego. Wybory parlamentarne 2023

Klub Jagielloński zdecydował się po raz pierwszy stworzyć własną listę postulatów wyborczych. Uznaliśmy, że partie nie powinny mieć monopolu na polityczne postulaty. Sukcesem projektu postulatów wyborczych będzie stan, w którym będą one realizowane, obojętnie...