Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Okrągły stół Polska – Czechy | Zasypać podziały, podkreślić wspólne interesy. Polsko-czeski okrągły stół 2022

22-24 czerwca 2022 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach we współpracy z CEVRO Institut zorganizowano polsko-czeską platformę wymiany doświadczeń.

Głównym punktem projektu zrealizowanego przez Klub Jagielloński i CEVRO Institute było zorganizowanie 2-dniowej, zamkniętej, stacjonarnej konferencji w formule Chatham House w Polsce, w której uczestniczyli polscy i czescy przedstawiciele środowisk opiniotwórczych. Wydarzenie miało na celu budowanie relacji i wejście w nieskrępowany dialog dot. relacji polsko-czeskich pomiędzy ważnymi postaciami debaty publicznej w obu krajach.

Podczas wydarzenia miały miejsce następujące panele:

  • NATO, UE i wojna na Ukrainie,
  • Uchodźcy ukraińscy w Polsce i Czechach – doświadczenia i wyzwania,
  • Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w Polsce oraz wizja współpracy regionalnej,
  • Sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza w Czechach i plany nowej koalicji rządzącej,

W panelach wystąpili:

Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski                                Aneta Zachová
dr Jolanta Szymańska                                                                        Martin Svárovský
Michał Potocki                                                                                     Ondřej Šmigol
Konrad Popławski                                                                               Anežka Konvalinová
Łukasz Ogrodnik                                                                                 Matěj Keka
Paweł Musiałek                                                                                   Roman Joch
Marcin Makowski                                                                               Tomáš Jirsa
Paweł Łapiński                                                                                    Petr Hlaváček
Kacper Kita                                                                                          Martina Heranová
Magda Jakubowska                                                                           Adam Hájek

Wnioski płynące z tego okrągłego stołu, zostały spopularyzowane w postaci 6 artykułów pokonferencyjnych, napisanych przez 3 ekspertów czeskich i 3 polskich, a także 1 materiał wideo.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

#Event