Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Opozycja pod lupą. Ocena legislacyjnej działalności opozycji w latach 2019–2023

Opozycja pod lupą. Ocena legislacyjnej działalności opozycji w latach 2019–2023
Dostrzegając dramatyczny spadek merytoryczności debaty publicznej na rzecz jej coraz większego rozemocjonowania, uznaliśmy, że analiza złożonych projektów ustaw przez opozycję będzie najlepszym sposobem na stworzenie platformy dla merytorycznej debaty.

Dostrzegając dramatyczny spadek merytoryczności debaty publicznej na rzecz jej coraz większego rozemocjonowania, uznaliśmy, że analiza najbardziej miarodajnego i obiektywnego aspektu działalności publicznej opozycyjnych parlamentarzystów, jakim są złożone projekty ustaw, będzie najlepszym sposobem na stworzenie platformy dla merytorycznej debaty.

[PRZECZYTAJ RAPORT CENTRUM ANALIZ KJ PT. „OPOZYCJA POD LUPĄ. OCENA LEGISLACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OPOZYCJI W LATACH 2019-2023″]

Jakkolwiek niniejszy raport jest siostrzanym projektem względem „Rządu pod lupą” i w założeniu ma stanowić jego dopełnienie, to jednak ze względu na zupełnie inny charakter materiału badawczego zastosowana w „Opozycji pod lupą” metodologia musiała być znacząco różna od tej zastosowanej w analizie aktywności rządu. Po pierwsze, ugrupowania niewchodzące w skład koalicji rządzącej w oczywisty sposób nie mogą być oceniane przez pryzmat zrealizowanych polityk. Po drugie, próba kompilacji całościowych programów partii politycznych również nie miała szansy powodzenia.

Wynikało to przede wszystkim z faktu, że większość partii nie opublikowała swoich całościowych programów  politycznych, zaś próba uzupełniania braków wypowiedziami przedstawicieli owych partii nie miałaby większego sensu, jako że czasami zmiana linii partyjnej dokonywała się w przeciągu jednego dnia. Wobec powyższych ograniczeń zdecydowaliśmy się ograniczyć zakres opracowania jedynie do parlamentarnej działalności opozycji, a konkretnie do analizy wszystkich projektów złożonych przez parlamentarzystów opozycji w Sejmie i Senacie, poczynając od początku mijającej kadencji parlamentu do dnia 31 maja 2023.