Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Roman Gurbiel

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarczych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej; tytuł doktora nauk ekonomicznych specjalności międzynarodowe stosunki gospodarcze uzyskał w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach makroekonomicznych i biznesowych. W swoim dorobku ma zrealizowane projekty zarówno dla organizacji rządowych (m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Infrastruktury), jak i biznesu. Realizował projekty doradcze w Polsce oraz Niemczech (m.in. dotyczące transportu lotniczego i kolejowego).

Teksty tego autora

English

’It’s expensive, will it be more expensive? A cost-effective state as an answer to energy poverty’ [REPORT]

Executive summary of the report of Jagiellonian Club Centre for Analysis, 'It's expensive, will it be more expensive? A cost-effective state as an answer to energy poverty'  2 listopada 2023
Appropriately designed support instruments as part of a green transition process can help the poorest to overcome their difficulties. A key tool to reduce energy poverty and the need for state subsidised energy prices is improving the energy efficiency of buildings.
Analiza

Jest drogo, będzie drożej? Gospodarne państwo odpowiedzią na ubóstwo energetyczne [RAPORT CAKJ w 13 punktach]

Roman Gurbiel i Michał Wojtyło przedstawiają najważniejsze tezy najnowszego raportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego  12 października 2023
Ostatnie trzy lata uderzyły w poczucie bezpieczeństwa Polaków. Wobec ogromnych wyzwań stojących przed Polską na odcinku klimatycznym i socjalnym postanowiliśmy zająć się kluczowym tematem łączącym obie te dziedziny – tzw. ubóstwem energetycznym.

Jest drogo, będzie drożej? Gospodarne państwo odpowiedzią na ubóstwo energetyczne

Wobec ogromnych wyzwań na odcinku klimatycznym i socjalnym zajęliśmy się kluczowym tematem łączącym obie te dziedziny – ubóstwem energetycznym. Odpowiednie zaprojektowanie instrumentów w ramach zielonej transformacji może trwale pomóc zagrożonym tym zjawiskiem.

Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce

Zbyt rzadko w spolaryzowanej debacie publicznej i emocjonalnych przemówieniach polityków podnosi się kwestie różnorodności polskiej wsi i wielowymiarowości strukturalnych wyzwań, które stoją przed obszarami wiejskimi, a w szczególności przed rolnikami.

Time for integration. Challenges and opportunities for rural areas and agriculture in Poland

Too seldom in the polarised public debate and in the emotional speeches of politicians have the issues of the diversity of the Polish rural areas and the multidimensionality of the structural challenges facing rural areas, and in particular farmers.
Analiza

Jakie jest znaczenie ukraińskiego rolnictwa dla Polski?

Roman Gurbiel analizuje szanse i wyzwania współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze rolniczym  12 marca 2023
Wojna na Ukrainie może oznaczać spadek o ponad 1/3 wielkości ukraińskiej produkcji rolnej. Według szacunków Komisji Europejskiej z września 2022 r. aż ok. 22% produkcji pszenicy, 20% jęczmienia i 13% rzepaku przypada na obszary, na których prowadzone są działania...
Analiza

Sankcje można jeszcze rozszerzyć. 32 rekomendacje jak uderzyć w rosyjską i białoruską gospodarkę

Roman Gurbiel  8 marca 2022
Zachód nie może zatrzymać się na dotychczasowych sankcjach. Co więcej, powinny one dotykać nie tylko Rosję, ale też i Białoruś, która jest faktycznym przedłużeniem polityki Putina. Radykalne sankcje w zakresie handlu uderzą w zdolność do prowadzenia wojny przez...

Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? Znaczenie rynku kapitału właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski

Aby kontynuować proces zmniejszania różnicy w poziomie rozwoju w stosunku do bogatych krajów Zachodu, powinniśmy budować inny model gospodarki – taki, w którym dominują firmy prywatne, które mają swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju.

Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej

W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed wyzwaniem wypracowania nowego modelu rozwojowego. Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego analizują potencjalne pola współpracy oraz największe...