Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

dr inż. Michał Domińczak

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP,  Izby Inżynierów Budownictwa RP, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO oraz  Congress for the New Urbanism.

W latach 2003-2005 Architekt Miasta Zgierza – w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego „Miasto Tkaczy”. W latach 2005-2007 Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1997 roku pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej – wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering.

W 2008 roku, za pracę pt. „Forma  przestrzeni  miejskiej jako efekt ewolucji systemów prawnych na przełomie XIX  i XX wieku”, otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny planowania przestrzennego.

W latach 2013-2014, po przyznaniu stypendium polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta Senior Advanced Research Grant, prowadził program badawczy pt. “Form-Based Codes as an effective Instrument of Revitalization and Urban Planning – American Case Studies” w School of Architecture  University of Miami.

Ważniejsze publikacje o charakterze naukowym i eksperckim:

  • „Ekonomiczne wartości projektu urbanistycznego w procesie inwestycyjnym, na przykładzie amerykańskich doświadczeń ruchu Nowej Urbanistyki. [w:] Świat Nieruchomości 91/2015
  • „Mos civili – prawne granice miasta“ [w:] Między miastem a nie-miastem. Odnowa krajobrazu miejskiego. Materiały Międzynarodowej konferencji Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Gliwice 2010
  • Różne postrzeganie dziedzictwa przemysłowego w procesie rewitalizacji (na przykładzie Łodzi i Zgierza)” [w:] Materiały Międzynarodowej Konferencji REGENTIF „Metodologia rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych” Kraków 2007
  • Park kulturowy jako forma ochrony dziedzictwa przemysłowego? [w:] Rewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowa Konferencja „PRO-REVITA” Łódź 2004
  • „Adaptacja zabytków poprzemysłowych w aspekcie przepisów prawa budowlanego i wytycznych konserwatorskich – szanse i wyzwania” [w:] „Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki”, Katowice 2004
  • Uwagi na temat pierwszej manufaktury przemysłowej w Łodzi” Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 861 (2001), Budownictwo z. 52, s.175-194

Autor wielu projektów urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich m.in. Projektu rekonstrukcji i konserwacji średniowiecznego grodziska oraz budowy zespołu muzealnego w Tumie pod Łęczycą. Współautor i koordynator programów rewitalizacji m.in. w Łodzi i Zgierzu.

W latach 2006-2010 współpracował ze śp. Tomaszem Mertą (Generalnym Konserwatorem Zabytków) przy przygotowaniu nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Uczestniczył również w pracach nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Teksty tego autora