Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

dr inż. Michał Domińczak

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP,  Izby Inżynierów Budownictwa RP, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO oraz  Congress for the New Urbanism.

W latach 2003-2005 Architekt Miasta Zgierza – w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego „Miasto Tkaczy”. W latach 2005-2007 Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1997 roku pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej – wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering.

W 2008 roku, za pracę pt. „Forma  przestrzeni  miejskiej jako efekt ewolucji systemów prawnych na przełomie XIX  i XX wieku”, otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury dla najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny planowania przestrzennego.

W latach 2013-2014, po przyznaniu stypendium polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta Senior Advanced Research Grant, prowadził program badawczy pt. “Form-Based Codes as an effective Instrument of Revitalization and Urban Planning – American Case Studies” w School of Architecture  University of Miami.

Ważniejsze publikacje o charakterze naukowym i eksperckim:

  • „Ekonomiczne wartości projektu urbanistycznego w procesie inwestycyjnym, na przykładzie amerykańskich doświadczeń ruchu Nowej Urbanistyki. [w:] Świat Nieruchomości 91/2015
  • „Mos civili – prawne granice miasta“ [w:] Między miastem a nie-miastem. Odnowa krajobrazu miejskiego. Materiały Międzynarodowej konferencji Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Gliwice 2010
  • Różne postrzeganie dziedzictwa przemysłowego w procesie rewitalizacji (na przykładzie Łodzi i Zgierza)” [w:] Materiały Międzynarodowej Konferencji REGENTIF „Metodologia rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych” Kraków 2007
  • Park kulturowy jako forma ochrony dziedzictwa przemysłowego? [w:] Rewitalizacja miast poprzemysłowych – rola dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowa Konferencja „PRO-REVITA” Łódź 2004
  • „Adaptacja zabytków poprzemysłowych w aspekcie przepisów prawa budowlanego i wytycznych konserwatorskich – szanse i wyzwania” [w:] „Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki”, Katowice 2004
  • Uwagi na temat pierwszej manufaktury przemysłowej w Łodzi” Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 861 (2001), Budownictwo z. 52, s.175-194

Autor wielu projektów urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich m.in. Projektu rekonstrukcji i konserwacji średniowiecznego grodziska oraz budowy zespołu muzealnego w Tumie pod Łęczycą. Współautor i koordynator programów rewitalizacji m.in. w Łodzi i Zgierzu.

W latach 2006-2010 współpracował ze śp. Tomaszem Mertą (Generalnym Konserwatorem Zabytków) przy przygotowaniu nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  Uczestniczył również w pracach nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym.

Teksty tego autora

Analiza

Nie tylko kolejne osiedle Bulwar Residence. Dom z gliny, recyklingu, a może wydrukowany w 3D?

Michał Domińczak w raporcie „Lokalna alternatywa. Jak wybudować w Polsce brakujące mieszkania?” przedstawia katalog alternatywnych metod budownictwa mieszkaniowego  2 kwietnia 2022
Polityka mieszkaniowa musi uwzględniać nie tylko budowę osiedli w dużych miastach, ale również tanią i zwartą zabudowę w tych mniejszych. Celem rozwijania alternatywnych metod budownictwa powinna być lepsza niż w tzw. metodach tradycyjnych realizacja potrzeb...

Lokalna alternatywa. Jak wybudować w Polsce brakujące mieszkania?

Głównego celu polityki mieszkaniowej, którym było skuteczne włączenie się państwa w budowę mieszkań, wciąż nie udało się osiągnąć. Politykom i urzędnikom zabrakło konsekwencji, a wiele samorządów nie zdaje sobie sprawy, że dla rozwoju ich miast kluczowa jest...
Opinia

Tyle dobrych zmian, ile niedociągnięć. Polityka planowania przestrzennego, budownictwa i mieszkalnictwa na czwórkę z minusem

Michał Domińczak w raporcie „Rząd pod lupą” ocenia politykę planowania przestrzennego  29 stycznia 2021
Najważniejszym wydarzeniem 2020 roku była nowelizacja ustawy „Prawo budowlane”, istotnie upraszczająca proces budowlany. Plusem było przyspieszenie cyfryzacji procesu planistycznego i budowlanego. Niestety, znów nie udało się zreformować systemu panoramowania.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2020

Reakcja rządu na wybuch epidemii była szybka i zdecydowana, a do tego ciesząca się dużym zaufaniem społecznym. Niestety, późniejsze działania, a przede wszystkim przygotowania do II fali pandemii, obnażyły wszystkie słabości polskiego państwa.
Opinia

Polityka mieszkaniowa na trójkę z plusem

Materiał jest częścią raportu „Dostateczna zmiana. Ranking polityk publicznych 2015-2019”   17 października 2019
Żaden z rządów niepodległej Rzeczpospolitej po 1989 nie zdefiniował w tak dużej skali polityki mieszkaniowej państwa jak rząd Zjednoczonej Prawicy. Jednak dotychczasowy sposób realizacji tej ze wszech miar słusznej idei trudno ocenić pozytywnie.

Dostateczna zmiana. Ranking polityk publicznych 2015-2019

Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna, ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie procedur oraz niska kultura dialogu. Podsumowując dorobek Zjednoczonej Prawicy w poszczególnych dziedzinach polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wystawić...

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2017

Przyglądając się ocenom wydarzeń minionego roku można mieć silne przekonanie, że dominującą perspektywą oglądu polskiej polityki jest rywalizacja międzypartyjna czy wewnątrzpartyjna. Brakującym wymiarem analizy są zmiany w polityce publicznej, czyli reformy w...
Archiwum

Pierwszy krok do sąsiedzkiej współodpowiedzialności. O projekcie nowelizacji prawa budowlanego Kukiz’15

dr inż. Michał Domińczak  7 czerwca 2017
Kukiz’15 ogłosił projekt nowelizacji prawa budowlanego, który zakłada skrócenie z 65 do 21 dni procedury zgłaszania budowy jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Archiwum

Warszawska szansa na policentryczność

dr inż. Michał Domińczak  7 lutego 2017
Jeśli poselski projekt utworzenia metropolii warszawskiej nie zostanie uzupełniony, pozostanie jedynie niewiele wartym projektem administracyjno-politycznym.
Archiwum

Mała zabudowa w dużych miastach

dr inż. Michał Domińczak  18 listopada 2016
To wszystko sprawia, że ogromna podaż terenów budowlanych w Polsce jest czysto teoretyczna i w rzeczywistości fikcyjna.

Rodzina na swoim. Analiza CA KJ

Ogromna podaż terenów budowlanych w Polsce jest czysto teoretyczna i w rzeczywistości fikcyjna. Celem analizy jest przedstawienie uwarunkowań prawnych, planistycznych i projektowych mających wpływ na dostęp i wykorzystanie terenów budowlanych w Polsce.