Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Redakcja portalu  1 października 2020

Ocena skutków regulacji w gminach – książka [PDF]

Redakcja portalu  1 października 2020
przeczytanie zajmie 3 min

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja najważniejszych czynników wewnętrznych (ustrojowe, administracyjne) i zewnętrznych (międzynarodowe), które będą tworzyły ramy koncepcyjne badania skutków lokalnych aktów prawnych. Wnioski z tych badań ułatwią zaprojektowanie, wdrożenie i przeprowadzenie procedury oceny skutków regulacji w gminach. Jest to drugi cel analizy, trudniejszy poznawczo ze względu na brak opracowań w tym temacie.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI W GMINACH – POBIERZ CAŁĄ PUBLIKACJĘ

Zasadniczy powód, dla którego niniejsza publikacja przybrała formę analizy czynnikowej, jest oczywisty – wśród polskich opracowań zajmujących się analizą polityk publicznych brakuje takich, które opisywałyby i wyjaśniały zjawisko oceny skutków regulacji prawnych przyjmowanych przez organy administracji lokalnej. Tak zwana ocena skutków regulacji (dalej OSR) jest dobrze zdiagnozowana i opisana w odniesieniu do procedur stanowienia prawa na poziomie centralnym, przez ministerstwa i Radę Ministrów. Natomiast nie przeprowadzono dotychczas badań związku pomiędzy oceną konsekwencji uchwał a jakością stanowionego prawa na niższych poziomach administracji publicznej w Polsce. Niniejsza publikacja ma więc pionierski charakter i może stać się impulsem do dalszych, bardziej pogłębionych analiz.

Opracowanie to jest inicjalnym raczej niż kompleksowym ujęciem zagadnienia oceny skutków regulacji lokalnych. Przedstawiony w kolejnych rozdziałach opis uwarunkowań w projektowaniu oceny skutków wprowadzania aktów prawnych w gminach, a także wstępne badanie barier i zdolności gmin do przeprowadzenia takiej oceny przynoszą kolejne pytania. Takie kwestie, jak koszty OSR dla gmin, kompetencje i zasoby do przeprowadzenia oceny skutków, a także dokładne analizy uzasadnień do uchwał powinny być przedmiotem dalszych, pogłębionych badań empirycznych. Wobec powyższego niniejszej książki nie wieńczy zakończenie, podsumowujące najważniejsze wnioski z poszczególnych rozdziałów, które także nie posiadają klasycznych zakończeń. Tym samym chcemy, aby zapoczątkowane w tej pracy wątki stanowiły przyczynek do dalszych dyskusji i pogłębionych analiz wewnątrz tego nowego nurtu w badaniach nad samorządem terytorialnym w Polsce.