Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Lokalna OSR

Lokalna OSR

Lokalna OSR [PODSUMOWANIE PROJEKTU]

Redakcja portalu  20 listopada 2020
Zakończyliśmy projekt Lokalna OSR realizowany ze środków MNISW w ramach konkursu Dialog.  W ciągu prawie dwóch lat celem naszego zespołu było opracowanie mechanizmu przeprowadzania oceny skutków regulacji lokalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
Rozmowa

Obydwie strony muszą być przekonane, że ustalenia konsultacji społecznych będą wcielane w życie

Dr Michał Dulak rozmawia o procesie konsultacji z Ewą Kryglon  20 listopada 2020
Najważniejszym wyzwaniem dla samorządów jest szeroko rozumiany brak zaufania, wynikający między innymi z popełnionych w przeszłości błędów. Nieprawidłowo przygotowane i przeprowadzone konsultacje bywają źródłem ogromnych napięć oraz frustracji po obu stronach...
Lokalna OSR

Jak usprawnić nasze miasta? [PODSUMOWANIE KONFERENCJI]

Redakcja portalu  16 listopada 2020
Podczas szeregu seminariów, spotkań i debat rozmawialiśmy z zaproszonymi gośćmi oraz uczestnikami o najważniejszych naszym zdaniem kwestiach, które będą kształtowały w przyszłości funkcjonowanie miast i gmin w Polsce.
Lokalna OSR

Ocena skutków regulacji w gminach. Podręcznik samorządowca [PDF]

dr Michał Dulak, Karol Wałachowski, Ewa Kryglon  10 listopada 2020
Podręcznik zawiera propozycje procedur administracyjnych oraz formularze oceny skutków regulacji, które mogą zostać wykorzystane przez samorządowców w Polsce.
Lokalna OSR

Jak usprawnić nasze miasta? Konferencja miejska Klubu Jagiellońskiego

Redakcja portalu  12 października 2020
„Jak usprawnić nasze miasta?”, czyli konferencja miejska Klubu Jagiellońskiego jest wydarzeniem podsumowującym projekt „Ocena skutków regulacji lokalnych dla społeczeństwa i gospodarki w gminach (Lokalna OSR)”.
Lokalna OSR

Ocena skutków regulacji w gminach – książka [PDF]

Redakcja portalu  1 października 2020
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja najważniejszych czynników wewnętrznych (ustrojowe, administracyjne) i zewnętrznych (międzynarodowe), które będą tworzyły ramy koncepcyjne badania skutków lokalnych aktów prawnych.