Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Media o naszym projekcie  24 września 2020

Lokalna OSR w mediach

Media o naszym projekcie  24 września 2020
przeczytanie zajmie 2 min

O wnioskach z naszych badań i analiz przeprowadzonych w projekcie „Ocena skutków regulacji lokalnych dla społeczeństwa i gospodarki w gminach (Lokalna OSR)” realizowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Dialog” można przeczytać na łamach ogólnopolskiej prasy oraz branżowych portali.

Portal Samorządowy: Ocena Skutków Regulacji w gminach

Czy władze samorządowe przygotowując uchwały zastanawiają się nad ich skutkami? Czy ocena skutków regulacji jest w ogóle gminom potrzebna? Jak wyglądać powinna modelowa procedura administracyjna, dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie oceny wpływu na etapie opracowywania projektu uchwał w gminie? Między innymi na te pytania stara się odpowiedzieć projekt „Ocena skutków regulacji lokalnych dla społeczeństwa i gospodarki w gminach (Lokalna OSR)” realizowany przez Klub Jagielloński.

Dziennik Gazeta Prawna: Ocena Skutków Regulacji w gminach – sposób na lepsze prawo w samorządach?

Jednym z rozwiązań poprawiających lokalne prawodawstwo jest wprowadzenie w samorządzie narzędzia, które pozwoli radnym oraz urzędnikom podejmować jak najlepsze decyzje w oparciu o analizę potencjalnych kosztów i korzyści proponowanych uchwał. Jest nim Ocena Skutków Regulacji lokalnych. Dotychczas, procedura ta nie jest w żaden sposób obowiązkowa dla samorządów. Niektóre z nich, jak np. Jaworzno czy Wrocław na własną rękę wprowadzają jej elementy obligując osoby tworzące prawo lokalne do przygotowywania skutków, celów kosztów, efektów czy alternatywnych rozwiązań dla proponowanych uchwał.