Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Łukasz Kożuchowski

Członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Doktorant historii na Uniwersytecie Warszawskim. Były współpracownik Muzeum Historii Polski.

Teksty tego autora

Opinia

Ludowa historii Polski przedstawiona na fotografiach

Łukasz Kożuchowski recenzuje „Nieprzezroczyste. Historie chłopskiej fotografii” Agnieszki Pajączkowskiej  29 listopada 2023
„Nieprzezroczyste” Agnieszki Pajączkowskiej dowodzą, że tematyka historii chłopów w publicystyce bynajmniej nie obumiera, a ma się dobrze i rozwija się o kolejne zagadnienia. Autorka czyni to przez fotografie, a więc inaczej niż dotychczasowe publikacje.
Opinia

Polska nie była pod zaborami. My byliśmy kolonią

Łukasz Kożuchowski w 62 tece czasopisma idei "Pressje" zatytułowanej "Nieimperialne mocarstwo" pokazuje, że dyskurs kolonialny może dobrze tłumaczyć naszą historię  25 października 2023
Kolonia. Co przychodzi nam do głowy, gdy pojawia się to hasło? Nie trzeba szukać daleko. Kolonią była Polska.
Rozmowa

Acedia. Duchowa choroba Europy

Łukasz Kożuchowski w 61. tece „Pressji” rozmawia z Szymonem Hiżyckim OSB, opatem klasztoru Benedyktynów w Tyńcu  3 lutego 2023
Acedia to zniechęcenie. Żal, że pomimo ogromnego wysiłku nasze życie nie wygląda tak, jak miało wyglądać. Acedia to w końcu uciekanie od siebie, które objawia się w myśleniu: „A może zacznę moje życie zupełnie na nowo?”
Rozmowa

Czy duszpasterstwa akademickie mogą być lekarstwem na kryzys Kościoła?

Łukasz Kożuchowski rozmawia z członkami dominikańskiego duszpasterstwa dla studentów o tym, jak wspólnota pomaga radzić sobie z problemami dzisiejszego świata  15 grudnia 2022
Duszpasterstwa dla studentów mogą być szkołą wiary i relacji międzyludzkich. W świecie cierpiącym na brak sensu i epidemię samotności mają potencjał jako świetne narzędzie radzenia sobie z wyżej wymienionymi problemami.
English

Beyond Republicans and Democrats. Church’s teaching a chance for an alternative for the Americans

Łukasz Kożuchowski talks to Patrick Harris, Chairman of the National Committee of the American Solidarity  22 lutego 2022
Does Christian Democracy stand any chance in a secularising American society? Is it possible to build any real alternative to such a polarised division for the Republican Party and the Democratic Party?
English

To advocate for God’s will in a secularised world. An interview with Lisca van der Eijk from Dutch ChristenUnie

Łukasz Kozuchowski talks about Christian democratic politics with Lisca van der Eijk from ChristenUnie  16 lutego 2022
How can Christian Democrats find themselves in Netherlands, which are one of the most secular societies in Europe? How is it possible to convince a non-believer to Christian values? Lisca van der Eijk from Dutch ChristenUnie tries to find answer to these questions.
Rozmowa

Nie kopiujemy Biblii i nie rozdajemy jej jako manifestu politycznego. Przekładamy za to wartości biblijne na konkretne polityki publiczne

Łukasz Kożuchowski rozmawia o chadeckiej polityce w sekularnym świecie z Liscą van der Eijk, koordynatorką ds. zagranicznych niderlandzkiej partii Unia Chrześcijańska  23 stycznia 2022
Jeśli Zieloni uważają, że ważna jest „ochrona matki Ziemi przed zmianami klimatycznymi”, to my, jako Unia Chrześcijańska, powiemy: „Zgadzamy się, że powinniśmy być dobrymi zarządcami Bożego stworzenia”.
Rozmowa

Poza republikanów i demokratów. Nauczanie społeczne Kościoła szansą na alternatywę dla Amerykanów

Łukasz Kożuchowski rozmawia z Patrickiem Harrisem, Przewodniczącym Komitetu Narodowego Amerykańskiej Partii Solidarności  12 grudnia 2021
Amerykańska scena polityczna jest zbudowana w oparciu o duopol dwóch wielkich partii politycznych. Czy da się zbudować realną alternatywę? Czy chadecja ma szanse zaistnieć w sekularyzującym się społeczeństwie amerykańskim? Z Patrickiem Harrisem rozmawia Łukasz...
Długi tekst

Jak być pobożnym antyklerykałem? Przypadek W. Witosa

Łukasz Kożuchowski w eseju z teki Pressji, pt. „Pobożny antyklerykalizm” tłumaczy, czym jest pobożny antyklerykalizm  28 czerwca 2021
W dzisiejszych okolicznościach stawianie hierarchom wyraźnych granic zakreślanych przy pomocy katolickiego Magisterium jest ważnym obowiązkiem katolików, wynikającym wprost z ortodoksji. Polskie społeczeństwo dla dobra całego Kościoła potrzebuje wielu nowych Witosów.
Krótko

Magdalena Fijołek: Dziś Kościół w Polsce przekonuje już przekonanych

Publicystka o tym, dlaczego katolicyzm nie potrafi ewangelizować młodych osób na debacie KJ z cyklu #ZamiastKongresu  16 maja 2021
Kolejne działania Kościoła mogą przekonać już tylko tych, którzy wierzą. Autorytet Jana Pawła II lub kard. Wyszyńskiego nie trafi do tych, którzy odeszli z Kościoła. Potrzebna jest zmiana, którą poprzedzi rzetelna, krytyczna refleksja: dlaczego Kościół jest w...
Krótko

Dawid Gospodarek: 90% studentów sądzi, że Kościół nie jest potrzebny do zbawienia

Dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej o sekularyzacji wśród młodych katolików w Polsce na debacie KJ z cyklu #ZamiastKongresu  15 maja 2021
Kościół jest nietransparentny, upolityczniony, a wielu młodych, którzy wciąż do Kościoła przynależą, kontestuje jego nauczanie moralne. Tzw. ataki na Kościół nie są skierowane przeciwko Kościołowi jako takiemu, ale właśnie przeciwko jego obecnej wypaczonej...
Rozmowa

Chrześcijaństwo na marginesie świata

W roczniku KJ „Nowa chadecja” Łukasz Kożuchowski rozmawia z Rodem Dreherem, autorem książki „Opcja Benedykta. Jak przetrwać czasy neopogaństwa”  19 grudnia 2020
Żyjemy w apokaliptycznych czasach. Apokaliptycznych w znaczeniu: objawiających, ujawniających. Obserwujemy dekadencję, która narastała przez wiele lat – była jednak przykryta złudnymi pozorami normalności.
Opinia

Siedem grzechów głównych polskiego rynku pracy

Łukasz Kożuchowski w artykule z nowego numeru „Pressji” pt. „Praca ludzka”  3 października 2020
Bezkrytyczne podejście do porządku neoliberalnego, kłócące się z fundamentami rzekomo katolickiego społeczeństwa Polski, wpędziło wielu pracowników w położenie, na które coraz trudniej przymykać oko.
Opinia

Pouczająca opowieść o zdradzie i solidarności. Przypadek Józefa hrabiego Tyszkiewicza

Łukasz Kożuchowski wyjaśnia co dla pandemicznej Polski wynika z biografii XIX-wiecznego arystokraty  2 czerwca 2020
Józef Tyszkiewicz ostatecznie zdradził wszystkich. Jednak jego postawa niekoniecznie wzięła się z cynizmu. Błędem Tyszkiewicza było utożsamienie interesu swojego z Rzecząpospolitą. Przedstawienie jego losów aż kipi od analogii do współczesności.
Opinia

Mariawityzm – nieodrobiona lekcja z antyklerykalizmu

Łukasz Kożuchowski o wnioskach płynących dla Kościoła z historii mariawityzmu  20 kwietnia 2020
Historia mariawityzmu jest podobna do historii każdego ruchu heterodoksyjnego: zgorszenie katolickim klerem, pragnienie dobrego życia wśród ludu i charyzmatyczny lider. Wtedy Kościół wyciągnął wnioski i zatrzymał rozwój nowego ruchu. Czy dzisiejszy Kościół stać na...
Opinia

1861 – zapomniana rewolucja, zapomniana tożsamość

Łukasz Kożuchowski  17 listopada 2019
Chłopski strajk 1861 r. jest bodaj najbardziej zapomnianym przełomem w dziejach Polski. Stanowił jednak ważną lekcję, zgodnie z którą uznanie podmiotowości ludu przez elity jest warunkiem koniecznym prowadzenia skutecznej polityki.