Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Łukasz Łaguna

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielokrotny stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów UJ. Czynny prelegent kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych o tematyce prawnej.

Autor szeregu artykułów naukowych z zakresu prawa gospodarczego, prawa konstytucyjnego i prawa pracy. Publicysta z tematyki polityki społecznej oraz historycznej. Aktywista społeczny zaangażowany w szereg inicjatyw mających na celu podniesienie kultury prawnej wśród obywateli.

Teksty tego autora