Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Łukasz Łaguna

Współpracownik CAKJ. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wielokrotny stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów UJ. Czynny prelegent kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych o tematyce prawnej.

Autor szeregu artykułów naukowych z zakresu prawa gospodarczego, prawa konstytucyjnego i prawa pracy. Publicysta z tematyki polityki społecznej oraz historycznej. Aktywista społeczny zaangażowany w szereg inicjatyw mających na celu podniesienie kultury prawnej wśród obywateli.

Teksty tego autora

Opinia

Szybkość zamiast jakości – jak PiS zmienił kodeks postępowania karnego?

Łukasz Łaguna  22 października 2019
Po dokonaniu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego parlament zmodyfikował na ostatniej prostej minionej kadencji drugą procedurę, tym razem Kodeks postępowania karnego.
English

Work of the future – what its new code might look like

Łukasz Łaguna  10 października 2019
The only thing that doesn’t change on the labor market is change itself. The market rushes forward, but the law regulating it fails to follow suit.
Analiza

Praca przyszłości – jak może wyglądać jej nowy kodeks

Łukasz Łaguna  29 sierpnia 2019
Należy postawić jasną tezę. Rynek pracy pędzi do przodu, a prawo go regulujące stoi w miejscu. Parafrazując słowa Heraklita z Efezu, jedyną stałą na rynku pracy jest zmiana.
English

The Western Balkans will not develop a joint energy policy in the coming years

dr Wiktor Hebda, Jakub Kucharczuk, Łukasz Łaguna  20 sierpnia 2019
The major sin of Western Europe is its lack of determination in pursuing its ideas in the Balkans. The Balkan states are open to the Chinese capital, but also Russian and Turkish.
Rozmowa

Bałkany Zachodnie nie wypracują wspólnej polityki energetycznej w najbliższych latach

Z dr. Wiktorem Hebdą rozmawiają Jakub Kucharczuk i Łukasz Łaguna  8 sierpnia 2019
Szereg koncepcji inwestycyjnych na Bałkanach został wstrzymany na etapie planowania, ponieważ brak jednolitości w ramach UE nie pozwalał na szybkie i zdecydowane decyzje, które potrafiły podjąć Rosja i Turcja.
Opinia

Penalny populizm w pigułce

Łukasz Łaguna  3 czerwca 2019
Eksperci są przekonani, że uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja Kodeksu karnego jest niezgodna zarówno z Konstytucją RP jak i z prawem międzynarodowym. Trudno, aby było inaczej, skoro tak fundamentalny akt jak Kodeks karny rząd próbuje zmienić w kilka dni.