Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

CBOS: Polityka mieszkaniowa PiS trafia w preferencje Polaków

CBOS: Polityka mieszkaniowa PiS trafia w preferencje Polaków Pawel Czerwinski/unsplash,com

Większość Polaków popiera zmiany w mieszkalnictwie wprowadzane przez rząd Zjednoczonej Prawicy – wynika z niedawnego badania CBOS. Ośrodek zapytał o opinie na temat kierunku rozwoju mieszkalnictwa, budowę domów jednorodzinnych bez pozwolenia i wsparcie dla kredytobiorców.

Pierwsze i chyba najważniejsze pytanie zadane w ankiecie brzmiało: Czy Pana/Pani zdaniem państwo powinno przede wszystkim: ułatwiać ludziom zakup własnych mieszkań i budowę własnych domów (55% respondentów zgadza się z tą odpowiedzią), wspierać budowę mieszkań na wynajem w przystępnej cenie z możliwością ewentualnego wykupu (23%), wspierać budownictwo komunalne dla osób mniej zamożnych (22%).

Za wspieraniem formy własnościowej są przede wszystkim respondenci młodsi, w szczególności w grupie 25-34 lata, za budownictwem komunalnym częściej są natomiast osoby najstarsze. Różnice pomiędzy płciami nie są znaczne. Widać wpływ sytuacji mieszkaniowej ankietowanych na ich odpowiedzi – osoby mieszkające w mieszkaniu własnościowym najczęściej wskazywały na priorytet dla takiej formy mieszkalnictwa, natomiast mieszkający w lokalu komunalnym lub służbowym częściej wskazywali na wsparcie dla mieszkalnictwa komunalnego.

Przepisy pozwalające na budowę domu jednorodzinnego do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę okazały się niezwykle popularne wśród respondentów – zdecydowanie popiera je połowa pytanych, raczej na tak jest 29%, przeciw i zdecydowanie przeciw razem jedynie 11%. Niewiele mniej popularny jest program „Mieszkanie bez wkładu własnego” – zdecydowanie popiera go 26%, raczej na tak jest 33%, zdecydowanie i raczej przeciw jest łącznie 27% Polaków. Program cieszy się wyższym poparciem wśród osób o niższych dochodach i mieszkających w mniejszych miejscowościach.

Kolejny pod względem poparcia jest program wsparcia dla rodzin w spłacie kredytu w miarę narodzin kolejnych dzieci –  w tym przypadku zdecydowanie popiera go 22%, raczej popiera 29%, raczej i zdecydowanie przeciw jest po 17% pytanych.

Wśród wszystkich wymienionych programów rządu Zjednoczonej Prawicy największymi zwolennikami są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, a przeciw – najczęściej Lewicy (choć autorzy zastrzegają, że udało się ich przepytać stosunkowo niewielu).

Niektóre z wymienionych powyżej pomysłów na mieszkalnictwo były przedmiotem analizy w raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego „Lokalna alternatywa. Jak wybudować w Polsce brakujące mieszkania?”. Wyzwania sektora przedstawił Jakub Kucharczuk: „Pogoń za brakującymi mieszkaniami. Dlaczego polityka mieszkaniowa jest wciąż nieskuteczna?” O roli lokalnych władz w budownictwie możecie przeczytać w części autorstwa dr Aliny Muzioł-Węcławowicz pt. „Samorządy muszą być aktywnym graczem w polityce mieszkaniowej”. O tym jakich mieszkań i gdzie brakuje pisał Kosma Nykiel w artykule „W Polsce mamy jednocześnie za mało mieszkań i nadmiar gruntów przeznaczonych pod zabudowę”. Paweł Łapiński pisał o dostępnym cenowo mieszkalnictwie: „Nie tylko własność”.

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o zachowanie informacji o finansowaniu artykułu oraz podanie linku do naszej strony.