Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Alternatywa dla żłobka Punkty dziennej opieki – podręcznik dla rodziców i opiekunów

Alternatywa dla żłobka Punkty dziennej opieki –  podręcznik dla rodziców i opiekunów
Podręcznik jest publikacją skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 oraz wszystkich, którzy chcieliby zostać dziennym opiekunem lub założyć punkt dziennej opieki. Autorzy tłumaczą w jaki sposób możemy się w nią zaangażować, jako rodzic, pedagog lub dzienny opiekun.

Dzienny opiekun to obok żłobka i klubu dziecięcego 1 z 3 instytucjonalnych form opieki dla dzieci do lat 3. Mimo że punkty dziennej opieki wprowadzone zostały do polskiego prawa w 2011 roku, to do dzisiaj są wśród rodziców najmniej rozpoznawalną formą opieki. Punkty dziennej opieki są rozwiązaniem specyficznym, obarczonym wieloma wyzwaniami, ale dającym mnóstwo możliwości i próbującym godzić często trudne do poukładania oczekiwania i potrzeby rodziców.

To forma opieki, która w swoich założeniach pozwala w jakimś stopniu łączyć aktywizację zawodową z uczestnictwem w opiece nad dzieckiem. Oferuje znacząco mniejsze grupy niż w bardziej powszechnych żłobkach, czy klubach dziecięcych. Dzieci mogą przebywać w warunkach zbliżonych do domowych, także dzięki temu, że w tej samej grupie uczestniczą starsi i młodsi podopieczni. Wreszcie, forma ta obarczona jest znaczącą niższymi biurokratycznymi barierami wejścia.

Do poznania punktów dziennej opieki zachęcamy przede wszystkim rodziców, ale i potencjalnych opiekunów. Wiemy, że dla wielu osób to rozwiązanie może okazać się najlepsze. Niniejszy podręcznik jest przybliżeniem tej instytucji w prostej i konkretnej formie.

Podręcznik opublikowany został również w wersji ukraińskojęzycznej.


Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi publikacjami dotyczącymi punktów dziennej opieki, a także udostępniania i rozpowszechniania wszystkich materiałów wśród potencjalnie zainteresowanych:

Raport jest próbą wskazania drogi w myśleniu o wyzwaniach stojących przed młodymi rodzicami. Tam, gdzie to możliwe, poszerzajmy gamę dostępnych rozwiązań i popularyzujmy te scenariusze, które mogą zredukować dyskomfort związany z podejmowaniem trudnych wyborów.


Punkty dziennej opieki, to rozwiązanie, które dzięki swojej specyfice, może sprawdzić się jako alternatywa dla żłobków lub dopełnienie funkcjonującej w gminie struktury instytucji opiekuńczych dla dzieci. Wyzwanie to stoi przede wszystkim przed samorządami, które mają w tym procesie ważną rolę do odegrania i mogą sporo zyskać.


Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. Więcej informacji o projekcie realizowanym przez Klub Jagielloński dowiesz się na podstronie www.AlternatywaDlaŻłobka.pl.