Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2021

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2021
Średnia ocen wszystkich polityk publicznych – najniższa w historii naszego rankingu polityk publicznych – potwierdza, że zdolność rządzących do radzenia sobie z najważniejszymi wyzwaniami jest coraz mniejsza.

We flagowej publikacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego „Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2021” eksperci ocenili realizację polityk publicznych w 2021 roku. W 2021 r. wciąż kluczowym wyzwaniem pozostała pandemia. Do tego doszło jedno z największych wyzwań dla polskiego bezpieczeństwa w III RP, czyli hybrydowy atak na polską granicę ze strony władz Białorusi i Rosji. Polaków najmocniej absorbowała rekordowa inflacja, która towarzyszyła wysokiemu wzrostowi polskiej gospodarki.

Eksperci ocenili w raporcie realizację 22 polityk publicznych. Zdecydowanie najgorzej ocenione zostały obszary polityki zdrowotnej wobec pandemii oraz polityki wymiaru sprawiedliwości. Z perspektywy zdrowia publicznego był to dramatyczny rok, w którym liczba zgonów w Polsce była jedną z najwyższych w Europie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Rząd dobrze przygotował program szczepień, ale zabrakło mu skuteczności w przekonywaniu nieprzekonanych, co przełożyło się na niski poziom wyszczepienia Polaków.

Wbrew obawom artykułowanym na początku pandemii, polska gospodarka uniknęła kryzysu. Co więcej, udało się utrzymać wysokie tempo wzrostu oraz niskie bezrobocie. Budżet na rok 2021 szczęśliwie okazał się lepszy niż zakładano – dochody były o 80 mld zł wyższe niż początkowe plany. Z tego powodu Polska jest wskazywana jako jeden z krajów, który najlepiej poradził sobie z gospodarką w trakcie pandemii. W 2021 roku po raz pierwszy od dekad poważnie zagrożone zostało bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Polskiej dyplomacji udało się z sukcesem stworzyć międzynarodową presję na reżim Łukaszenki oraz wyhamować tempo przerzutu migrantów na granicę polsko-białoruską.

W 2021 roku Komisja Europejska po latach słownych przepychanek dostała do ręki mocne narzędzia w postaci Funduszu Odbudowy i funduszy strukturalnych na kolejną perspektywę. Z tego powodu bezprecedensowe środki na odbudowę europejskich gospodarek wciąż omijają nasz kraj. I choć można twierdzić, że realizacja Krajowego Planu Odbudowy nie jest niezbędna dla utrzymania wzrostu gospodarczego oraz mogłaby zwiększyć inflację, to nie ma żadnych wątpliwości, że przedstawione w KPO projekty gwarantowały znaczący skok rozwojowy w wielu obszarach funkcjonowania państwa.

„Rząd pod lupą” jest coroczną publikacją Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, w której autorzy opisują najważniejsze działania w poszczególnych politykach publicznych oraz wystawiają im oceny. Publikacja składa się z wielu tekstów pisanych przez różnych autorów, ale mających podobną strukturę. Każdy tekst stanowi syntezę najważniejszych reform dokonanych w danej dziedzinie polityki publicznej, będąc tym samym kompendium wiedzy w obszarze polityki publicznej dla czytelników. Raport nie jest publikacją naukową, a wystawione oceny poszczególnych polityk nie są wolne od arbitralności. Niemniej zespół CAKJ za pomocą przyjętych zasad stara się, aby miały one maksymalnie zobiektywizowany charakter.

Jakub Kucharczuk

Ekspert ds. polityki miejskiej i samorządowej. Współgospodarz podcastu Międzymiastowo.

Maria Libura

Ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Marcin Kędzierski

Współzałożyciel i ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Stały autor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego oraz stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiej Sieci Ekonomii. Były prezes Klubu Jagielońskiego oraz były dyrektor Centrum Analiz Klubu...

Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego. W Klubie Jagiellońskim działa aktywnie od 2009 r. Od 2017 r. pełnił funkcję dyrektora think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynował projekty badawcze, zarządzał zespołem ekspertów CAKJ, a także komentował w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje analizy na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie także w innych...

Maria Sobuniewska

Członkini Klubu Jagiellońskiego.

Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego,...

Daniel Radomski

Ekspert ds. budownictwa i energetyki. Absolwent Budownictwa w specjalności drogowej oraz Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej. Projektant drogowy.

Marta Wenclewska

Ekspertka ds. procesu legislacyjnego. Konsultant w Hill+Knowlton Strategies. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz prawa na Uczelni Łazarskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w Fundacji FOR oraz w związku pracodawców, gdzie zajmowała się śledzeniem procesu legislacyjnego.

Michał Możdżeń

Ekonomista, politolog, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor publikacji naukowych z obszaru ekonomii politycznej, analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego i nowego instytucjonalizmu. Współzałożyciel Polskiej Sieci Ekonomii.

Stanisław Maksymowicz

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, adiunkt w Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor socjologii, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, badacz jakości życia i funkcjonowania chorych na choroby neurodegeneracyjne, zachowań zdrowotnych i komunikacji.

Jarosław Pytlak

Biolog, pedagog, harcmistrz. Od 1990 roku dyrektor szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na warszawskim Bemowie, wielokrotnie uhonorowany za swoją działalność na niwie edukacji. Autor bloga „Wokół szkoły”.

Piotr Trudnowski

Prezes Klubu Jagiellońskiego w latach 2018– 2023. Ekspert ds. społeczeństwa obywatelskiego Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. Działając w organizacjach pozarządowych, współinicjował kilka obywatelskich akcji w zakresie stanowienia prawa m.in. dotyczących ustawy o zbiórkach publicznych, tzw. ustawy o książce czy ustawy o Rzeczniku Małych i...

Mateusz Kolaszyński

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Łukasz Baszczak

Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Absolwent ekonomii i kognitywistyki. Obecnie doktorant z ekonomii i student filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się naukami społecznymi i ich interdyscyplinarnym łączeniem.

Paweł Deyk

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Członek Klubu Jagiellońskiego i koordynator oddziału w Gdańsku.

Wojciech Przybylski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, członek Klubu Jagiellońskiego. Posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Były prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie...

Daria Chibner

Członkini redakcji tygodnika „Plus Minus” oraz czasopisma idei „Pressje”. Doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Klubu Jagiellońskiego.

Maciej Sobieraj

Szef redakcji działowej „Polska na mapie”. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. obronności.

Piotr Leonarski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. podatków. Adwokat i doradca podatkowy.

dr Michał Dulak

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. samorządowych i europejskich, doktor nauk politycznych, asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich i samorządowych.

Karol Wałachowski

Współgospodarz podcastu Międzymiastowo. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki miejskiej i samorządów. Asystent w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Rafał Bakalarczyk

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. polityki społecznej. Doktor nauk o polityce publicznej, współredaktor naczelny pisma „Polityka senioralna”, działacz społeczny, publicysta.

Jacek Sokołowski

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. wymiaru sprawiedliwości oraz członek Klubu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.