Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

21 postulatów wyborczych Klubu Jagiellońskiego. Wybory parlamentarne 2023

21 postulatów wyborczych Klubu Jagiellońskiego. Wybory parlamentarne 2023
Klub Jagielloński zdecydował się po raz pierwszy stworzyć własną listę postulatów wyborczych. Uznaliśmy, że partie nie powinny mieć monopolu na polityczne postulaty. Sukcesem projektu postulatów wyborczych będzie stan, w którym będą one realizowane, obojętnie przez którą partię.

Postulaty wyborcze wyrażają polityczną tożsamość Klubu Jagiellońskiego. Tworząc je, szukaliśmy w różnych nurtach myślenia o polityce rozwiązań najlepszych z perspektywy integralnego rozwoju człowieka. Nasi stali odbiorcy nie będą więc zdziwieni, że obok pomysłów z ducha konserwatywnych i republikańskich znajdują się w zestawieniu takie, które kojarzą się z innymi szkołami ideowymi. Uznajemy bowiem, że żaden nurt nie ma monopolu na prawdę i w różnych miejscach ideowej sceny można odnaleźć ciekawe rozwiązania służące Polsce i Polakom. Co więcej, różnorodność pozwala budować wokół naszych postulatów ponadpolityczne porozumienia, a także przekłuwać społeczne „bańki”, w których funkcjonujemy.

Okres kampanii wyborczej to czas, kiedy partie polityczne publikują swoje programy. Nie inaczej było w trakcie kończącej się kampanii przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 15 października. Programy te zawierają często wiele ciekawych pomysłów, jednak ich wspólną cechą jest unikanie postulatów kontrowersyjnych. Walczące o poparcie wyborców komitety starają się szukać rozwiązań, które cieszą się wysokim poparciem społecznym, przynajmniej w popierającym je elektoracie. Poza tym wybierają takie rozwiązania, które są najłatwiejsze w politycznej komunikacji. To sprawia, że wśród przedstawianych przez polityków postulatów brakuje takich, które choć mają niską atrakcyjność, są ważne dla rozwiązania palących problemów.

Część z opublikowanych postulatów KJ to pomysły, które sukcesywnie na przestrzeni ostatnich lat przedstawialiśmy w raportach Centrum Analiz oraz w artykułach na portalu klubjagiellonski.pl. Te postulaty, które wykorzystują dotychczasowy dorobek, zawierają odniesienia do publikacji, w których czytelnicy mogą pogłębić diagnozę danego problemu. Na naszej liście znajdują się także pomysły, które były inspirowane rozwiązaniami przedstawianymi przez inne organizacje, a które uznaliśmy za warte twórczego rozwinięcia i promocji.

Naturalnie ograniczenie liczby postulatów do 21 sprawia, że przedstawiony zbiór nie jest kompleksowym planem naprawy Rzeczypospolitej, bynajmniej nie dlatego, by wybrane punkty wyczerpywały nasz rekomendacyjny dorobek. Rozważając finalną liczbę pomysłów, poszliśmy na kompromis z logiką kampanii wyborczej i postanowiliśmy zawęzić zbiór postulatów do najciekawszych, które mają szansę przebić się w kakofonii toczącej się kampanii. Staraliśmy się zarazem maksymalnie zdywersyfikować tematykę, aby przedstawić pomysły rozwiązania problemów w różnych segmentach państwa.

Opracowanie nie ma jednego autora. Jest pracą zbiorową, w którą wkład włożyło wiele osób ze środowiska Klubu Jagiellońskiego. Finalna lista postulatów została wybrana w głosowaniu członków Klubu. Taka metoda pracy nie była przypadkowa. Zależało nam na tym, aby proces maksymalnie zdemokratyzować i aby prezentowane postulaty wyrażały ducha Klubu Jagiellońskiego. Nad publikacją pracowali również eksperci Centrum Analiz KJ, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą.

Mamy nadzieję, że oddana do Państwa rąk publikacja będzie w przyjemny sposób stymulowała do politycznej refleksji. Nie tylko po to, by podjąć odpowiedzialną decyzję w czasie zbliżających się wyborów, ale przede wszystkim, by pamiętać, czego oczekiwać od polityków po wyborach, w czasie, kiedy o postulatach wyborczych łatwo zapominają.

Paweł Musiałek
Prezes Klubu Jagiellońskiego