Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Michał Możdżeń

Ekonomista, politolog, doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor publikacji naukowych z obszaru ekonomii politycznej, analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego i nowego instytucjonalizmu. Współzałożyciel Polskiej Sieci Ekonomii.

Teksty tego autora

Czas przełomów. Wpływ pandemii i wojny na trendy gospodarcze

COVID-19 i wojna na Ukrainie skłoniły nas do stworzenia platformy dyskusji nad naturą i konsekwencją trwających zmian. Niniejsza publikacja jest efektem namysłu nad tym, w którą stronę będą zmierzać trendy gospodarcze.
Analiza

Walka z inflacją wymaga zwiększenia podatków

Michał Możdżeń analizuje ograniczenia polskiego sektora finansów publicznych  4 stycznia 2023
Inflacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ powoduje przesuwanie zasobów w społeczeństwie w stronę najsilniejszych podmiotów. Pozwala ponadto rządowi dokonywać arbitralnych decyzji o zasadach podziału dochodu narodowego. Dlatego konieczne jest jej szybkie...
Opinia

Chaos w polityce pieniężnej i słabe wsparcie pracowników. Polityka gospodarcza na trójkę

Syntetyczna ocena autorstwa Michała Możdżenia w raporcie CAKJ „Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2021”  9 lutego 2022
Obraz polityki gospodarczej w 2021 r. jest niejednoznaczny. Po pierwsze, udaje się utrzymać dobrą koniunkturę gospodarczą. Po drugie, zaproponowane programy strukturalne cierpią z powodu zbyt małej skali działań osłonowych wobec pracowników i ryzyka implementacyjnego.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2021

Średnia ocen wszystkich polityk publicznych – najniższa w historii naszego rankingu polityk publicznych – potwierdza, że zdolność rządzących do radzenia sobie z najważniejszymi wyzwaniami jest coraz mniejsza.