Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2017

Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2017
Przyglądając się ocenom wydarzeń minionego roku można mieć silne przekonanie, że dominującą perspektywą oglądu polskiej polityki jest rywalizacja międzypartyjna czy wewnątrzpartyjna. Brakującym wymiarem analizy są zmiany w polityce publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Prezentujemy syntetyczne podsumowanie najważniejszych reform dokonanych w 11 kluczowych działach administracji państwowej, od polityki gospodarczej do polityki kulturalnej.

Koniec roku i początek kolejnego to zawsze czas podsumowań. Oczywiście to czas refleksji także nad życiem publicznym, które w 2017 roku obfitowało w wiele ważnych wydarzeń. Przyglądając się ocenom wydarzeń minionego roku można mieć silne przekonanie, że dominującą perspektywą oglądu polskiej polityki jest rywalizacja międzypartyjna czy wewnątrzpartyjna. Analizy wzrostu i spadku pozycji politycznej poszczególnych aktorów wyraźnie dominują w przekazie medialnym.

Nie deprecjonując tego wymiaru analizy życia publicznego mamy głębokie przekonanie, że taka perspektywa analizy polityki jest dalece niewystarczająca, ponieważ nie obejmuje tego co kluczowe z punktu widzenia interesu państwa i jego obywateli.

Tym brakującym wymiarem analizy są zmiany w polityce publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Dokonując przeglądu politycznych podsumowań można odnieść wrażenie, że poszczególne reformy były wspominane raczej zdawkowo i również z perspektywy wzrostu/ spadku pozycji politycznej poszczególnych ministrów. Taki punkt widzenia, choć medialnie atrakcyjny, to jednak jest obywatelsko zubażający, ponieważ nie daje kompleksowego spojrzenia na całokształt aktywności rządu.

Wychodząc naprzeciw powierzchowności medialnych komentarzy, postanowiliśmy zapoczątkować coroczną serię wydawniczą pt. „Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych”. Publikacja zawierać będzie syntetyczne podsumowanie najważniejszych reform dokonanych w kluczowych działach administracji państwowej w danym roku. Czytelnicy znajdą w naszym opracowaniu ocenę aktywności rządu w 11 kluczowych obszarach, od polityki gospodarczej do polityki kulturalnej.

Stawiając za cel dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, postanowiliśmy przedstawić w możliwie najbardziej przystępnej formie syntetyczną analizę najistotniejszych regulacji, które były wprowadzone w ubiegłym roku. Aby zaspokoić oczekiwania bardziej wymagających czytelników poszczególne analizy zawierają jednak odniesienia do komentarzy i raportów, które Centrum Analiz KJ publikowało w danym temacie.

Zdajemy sobie sprawę, że taka ocena ma przeważnie subiektywny charakter. Wynika to nie tylko z określonej perspektywy, jaką przyjmują poszczególni analitycy, ale także ze skomplikowania materii funkcjonowania administracji publicznej. Reformy, szczególnie te o systemowym charakterze, można rzetelnie oceniać dopiero po okresie, gdy znane są jej długofalowe skutki, zwłaszcza te nieprzewidziane przez decydentów. Dokonując oceny reformy na etapie przyjęcia określonych regulacji przyjęliśmy założenie, że jest to ocena wyłącznie danego etapu dłuższego procesu, która może ulec zmianie w toku dalszego rozwoju wydarzeń.

Mamy nadzieję, że poniższa, pierwsza edycja rankingu polityk publicznych CAKJ spotka się z zainteresowaniem czytelników i będzie stanowić wkład Klubu Jagiellońskiego w debatę publiczną nad jakością prowadzenia polityk publicznej w Polsce.

Współautorzy naszego rankingu:
Maria Libura – Polityka zdrowotna
dr inż. Michał Domińczak – Polityka mieszkaniowa i budownictwo
Paweł Musiałek – Polityka zagraniczna, Polityka energetyczna  
dr Jacek Sokołowski – Polityka wymiaru sprawiedliwości  
Bartosz Jakubowski – Polityka transportowa
Barbara Strycharczyk – Polityka edukacyjna
dr Michał Dulak – Rozwój regionalny
Wojciech Przybylski – Polityka gospodarcza
dr hab. Radosław Rybkowski – Polityka szkolnictwa wyższego
Bartosz Brzyski – Polityka kulturalna

Podsumowanie ocen w wersji graficznej

Maria Libura

Ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

dr inż. Michał Domińczak

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki...

Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego. W Klubie Jagiellońskim działa aktywnie od 2009 r. Od 2017 r. pełnił funkcję dyrektora think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynował projekty badawcze, zarządzał zespołem ekspertów CAKJ, a także komentował w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje analizy na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie także w innych...

Jacek Sokołowski

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. wymiaru sprawiedliwości oraz członek Klubu Jagiellońskiego. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.

Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego,...

dr Michał Dulak

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. samorządowych i europejskich, doktor nauk politycznych, asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich i samorządowych.

Wojciech Przybylski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. innowacyjności, socjolog, członek Klubu Jagiellońskiego. Posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Były prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie...

dr hab. Radosław Rybkowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. szkolnictwa wyższego, związany z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ od początku jego istnienia. W swoich badaniach zajmuje się przenikaniem kultury i polityki w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, a przede wszystkim polityką wobec szkolnictwa wyższego (w Ameryce Północnej i Europie). Od stycznia 2016 roku członek Polskiej Komisji...

Bartosz Brzyski

Koordynator redakcji politycznej Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współprowadzi podcast „Kultura poświęcona”. Publikował m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Stacji7”, „wDrodze”. Publicysta, fundraiser, szkoleniowiec. Z wykształcenia politolog.

Barbara Strycharczyk

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. edukacji. Nauczycielka języka łacińskiego i kultury antycznej w Liceum „Strumienie” Stowarzyszenia Sternik. Jest autorką programów do nauki języków klasycznych, wiedzy o kulturze oraz kultury śródziemnomorskiej.