Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Hołownia poparł Klub Jagielloński. 19 rzeczy, które zrobiliśmy w 2023 roku

Hołownia poparł Klub Jagielloński. 19 rzeczy, które zrobiliśmy w 2023 roku autor ilustracji: Julia Tworogowska

Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań. I my w Klubie Jagiellońskim chcemy się pochwalić tym, jak wiele udało nam się zrobić w ostatnich miesiącach. Podejmowanych działań było na tyle dużo, że z pewnością nawet nasi najwierniejsi sympatycy nie widzieli wielu naszych aktywności. Dlatego przygotowałem „best of” z całego 2023 roku, który dla Klubu Jagiellońskiego był niezwykle intensywny.

1. Pierwsze miesiące roku 2023 to przygotowanie i prowadzenie kampanii fundraisingowej wokół przekazania 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego, w której pokazywaliśmy, że świat nie musi być czarno-biały. Ostatecznie udało się nam zebrać rekordowe środki – aż 121 tys. zł!

2. W marcu, po dwóch kadencjach i czterech latach niezwykle owocnej pracy, ze stanowiska prezesa KJ odszedł Piotr Trudnowski. Wraz z nim po wielu latach obecności w zarządzie odeszła także Aleksandra Bałyk- odpowiedzialna za strategię finansową naszej organizacji.

Na walnym zgromadzeniu członkowie Klubu wybrali nowy zarząd w składzie: Paweł Musiałek (prezes), Konstanty Pilawa (wiceprezes), Anna Byrska (HR) oraz Barbara Szustakiewicz-Przybyłka (finanse), która „awansowała” z funkcji wieloletniej koordynatorki katowickiego oddziału KJ.

Obecnie szeroki zespół Klubu Jagiellońskiego to 15 osób pracujących na co dzień w trzech siedzibach KJ w Krakowie, Warszawie oraz Katowicach. Do tego doliczyć należy stałą grupę przeszło 50 wolontariuszy zaangażowanych regularnie przy różnych projektach Klubu (od portalu opinii, przez aplikację Pola, po nasze czasopismo idei „Pressje”) oraz szerokie grono publicystów i ekspertów Centrum Analiz KJ.

3. Czerwiec to tradycyjnie czas naszego corocznego „wyjazdu pod chmurkę”, który odbył się w ośrodku wypoczynkowym zlokalizowanym Serpelicach nad Bugiem. W „Czerwcówce” łącznie wzięło udział ok 130 członków i sympatyków KJ, w tym wiele rodzin z dziećmi.

 

Podczas wyjazdu zorganizowaliśmy festiwal literacki „Wschód-Sztuka-Chrześcijaństwo”, w ramach którego odbyły się dyskusje z inspirującymi gośćmi. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: Igor Janke, Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Zbigniew Parafianowicz, Marek Budzisz czy Jacek Czaputowicz.

4. W czerwcu wydaliśmy w partnerstwie z fundacją Polska z natury oraz Our Common Home raport pt. Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce. Publikacja była efektem wielomiesięcznej pracy seminaryjnej zespołu ekspertów.

W raporcie zajmujemy się kompleksowo tematami „odrolnienia” polskiej wsi, wyzwań klimatycznych, importu ukraińskich produktów rolnych, rolnictwa ekologicznego, ubóstwa energetycznego, efektywnego wykorzystania środków unijnych, doradztwa dla rolników, spółdzielczości i łańcuchów dostaw.

Publikacja zawiera nie tylko pogłębione diagnozy, ale i rekomendacje niezbędnych zmian. Raport był promowany na organizowanej przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego (CAKJ) konferencji w Warszawie z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli instytucji publicznych.

5. W lipcu CAKJ wydało raport autorstwa Dominika Chedy oraz Michała Wojtyły pt. Przekleństwo państwa średniego. Polska między Brukselą a Waszyngtonem. Autorzy we wstępie stawiają tezę, iż konflikt na linii USA-UE nabrzmiewa już od lat. Tymczasem wobec rewizjonistycznej postawy Rosji i agresywnego podejścia Chin do handlu międzynarodowego to może być ostatnia szansa na zacieśnienie więzów transatlantyckich, aby utrzymać wpływy Zachodu na świecie.

6. Wrzesień to dla CAKJ był czas intensywnej pracy konferencyjnej. Jako partnerzy strategiczni Kongresu Odbudowy Ukrainy „Common Future” w Poznaniu oraz Krynica Forum w Krynicy Zdroju byliśmy odpowiedzialni za organizację autorskich paneli tematycznych.

Była to dla nas doskonała okazja do promocji własnych publikacji. W Poznaniu- raportu Jak zakończyć wojnę na Ukrainie?. W Krynicy promowaliśmy m.in. nowy numer naszego czasopisma idei „Pressje” pt. Nieimperialne mocarstwo oraz raport rolniczy zatytułowany Czas na integrację. Wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce.

7. W gorący czas październikowej kampanii parlamentarnej wkroczyliśmy ze zbiórką na specjalny trzyczęściowy pakiet wyborczy Klubu Jagiellońskiego. W jego skład weszła kolejna edycja Rządu pod lupą, czyli naszego autorskiego podsumowania (w tym roku całej kadencji) poszczególnych polityk publicznych. Do tego dorzuciliśmy debiutancką Opozycję pod lupą, w której dokonaliśmy analizy wybranych przez nasz zespół inicjatyw legislacyjnych partii opozycyjnych w latach 2019-2023.

I wreszcie wisienka na torcie- syntetyczna publikacja pt. 21 postulatów wyborczych Klubu Jagiellońskiego. Wybory parlamentarne 2023. Jej przygotowanie zostało poprzedzone wieloetapowym procesem wewnętrznych konsultacji poszczególnych postulatów i wyboru ostatecznej liczby 21 propozycji: od kwestii ustrojowych, przez zmiany podatkowe, po tematykę demograficzną czy ograniczenia w reklamie alkoholu. Stworzenie publikacji na wybory parlamentarne stało się jednocześnie małym świętej demokratycznej partycypacji wśród członków naszego stowarzyszenia.

8. Październik to dla studentów moment powrotu na studia, a dla KJ czas rekrutacji wolontariuszy. W tym roku była ona wyjątkowo ambitna. Zgłosiło się ponad 75 osób, z czego 35 osób obecnie jest aktywne w czterech oddziałach Klubu: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Nowe osoby angażują się m.in. w organizacje spotkań otwartych w oddziałach, w pracę publicystyczną w ramach naszego portalu opinii czy też w rozwój naszej aplikacji Pola.

Sens tego rodzaju „pracy u podstaw” pokazuje choćby artykuł autorstwa jednego z portalowych wolontariuszy, Pawła Farbisza, który znalazł się trzecim stopniu podium wśród najlepiej czytanych materiałów publicystycznych naszego portalu opinii w 2023 roku.

9. W październiku ukazała się 62. teka Pressji pt. Nieimperialne mocarstwo. To blisko 250 stron pogłębionej intelektualnej diagnozy i rekomendacji w zakresie polskiej sytuacji geopolitycznej oraz polityki zagranicznej.

We wstępie do numeru redakcja stawia tezę, iż „w naturę Rzeczpospolitej wpisana jest szczególna misja – ułożenie pokojowego i solidarnego współżycia narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Od naszej siły zależy bezpieczeństwo i dobrobyt regionu w następnych dekadach. Nienawiść do jakichkolwiek form imperializmu to swoista cecha polskiej kultury politycznej.

Dziś oznacza to zarówno wspieranie Ukraińców w walce z barbarzyńską Rosją, jak i odrzucenie egoistycznych zakusów tych państw Unii Europejskiej, które chcą narzucać pozostałym członkom wspólnoty swoją wolę. Nie możemy jednak rezygnować z projektu Unii. Polska może być podmiotowa tylko w suwerennej Europie.”

Wydaniu numeru towarzyszył mini-cykl materiałów wideo autorstwa Konstantego Pilawy, w których dyskutował z Piotrem Zychowiczem, Marcinem Kuśmierczykiem i Dariuszem Rybackim.

10. W październiku CAKJ wydało raport autorstwa Romana Gurbiela oraz Michała Wojtyły pt. Jest drogo, będzie drożej? Gospodarne państwo odpowiedzią na ubóstwo energetyczne. Publikacja zawiera rekomendacje w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu Polski bez generowania zbędnych kosztów dla finansów publicznych.

Na potrzeby raportu przeprowadzone zostały badania społeczne, w których pytaliśmy respondentów m.in. o powiązanie wydatków i potrzeb energetycznych energetyki z ich sposobem życia, nawyki i sposób rozumienia ubóstwa energetycznego, a także oczekiwania związane z rozwiązaniami w tym obszarze wdrażanymi przez państwo.

11. W listopadzie CAKJ wraz z fundacją Polska z natury oraz Conservative Environment Network z Wielkiej Brytanii współorganizował międzynarodową konferencję pt. Energy Security in Central and Eastern Europe. Achieving our Climate and Security Goals Together.

Wydarzenie zgromadziło ponad 100 uczestników, w tym wielu decydentów politycznych oraz ekspertów z naszego regionu. Konferencja odbiła się głośnym medialnym echem w wielu branżowych mediach, a główne tezy i wnioski z konferencji znalazły się m.in. w newsletterze energetycznym opiniotwórczego portalu Politico.

12. W listopadzie światło dzienne ujrzał raport autorstwa Józefa Langa pt. Jak zakończyć wojnę na Ukrainie. Jego anglojęzyczna wersja została wydana na potrzeby skutecznego dotarcia z tezami do zagranicznej opinii publicznej, ekspertów i decydentów politycznych, wśród których poparcie dla prowadzenia dalszych działań zbrojnych przez Ukraińców stopniowo maleje.

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym publikacji była organizacja spotkania w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy NATO w Brukseli. W wydarzeniu wzięli udział  przedstawiciele (w randze ambasadora albo jego zastępcy) prawie wszystkich państw Sojuszu.

13. Zawsze mieliśmy ambicje, aby nie tylko o polityce pisać, ale i mieć na nią bezpośredni wpływ. Dlatego warto odnotować list otwarty skierowany do marszałka Szymona Hołowni. Zwróciłem w nim uwagę na konieczność zmian procesu legislacyjnego, aby ograniczyć niepożądane zjawiska, takie jak omijanie konsultacji społecznych projektów ustaw czy unikanie wykonywania ocen skutków regulacji. Postulaty te przedstawiliśmy wcześniej w sposób obszerny w raporcie Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy.

Na nasz list marszałek odpowiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, w którym zgodził się z naszymi postulatami. Jednocześnie zapowiedział prace nad poprawą jakości procesu stanowienia prawa, co z pewnością będziemy monitorować.

14. W grudniu rozpoczęliśmy zbiórkę na wsparcie wydania 63. teki Pressji pt. Cierpienia młodego zoomera. Tworząca się wokół „pokolenia Z” mitologia sprawia, że staje się ono nieszczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości.

W najnowszym numerze „Pressji” dekonstruujemy fałszywe wyobrażenia o młodych, a także pokazujemy zarówno, czego nowe pokolenie potrzebuje, jak to, co może nam ono wartościowego zaoferować. Pomagają nam w tym wybitni badacze, jak profesorowie Jean Twenge i Jonathan Heidt czy Erica Komisar. Już w nowym roku planujemy całą serię działań promocyjnych wokół numeru.

15. Samych tylko artykułów publicystycznych i wywiadów opublikowaliśmy w minionym roku na łamach portalu www.klubjagiellonski.pl 360. Przez te minione 12 miesięcy odwiedziło nas 1,4 mln użytkowników, a nasze portalowe treści wygenerowały 3 mln odsłon.

Na podium najchętniej czytanych materiałów znalazł się List matki-katoliczki do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego autorstwa Katarzyny Zarosy, WOŚP musi zejść ze sceny, a Polacy powinni dorosnąć napisany przez Kamila Wonsa oraz artykuł Amerykański wywiad donosi: Rosja szykuje się na wojnę z Polską. Termin: 2028 rok popełniony przez debiutanta (!) Pawła Farbisza.

16. Rok 2023 to czas znaczących zmian w ramach audycji „Kultura poświęcona”. Ostatnich czterdzieści odcinków to już nie tylko format podcastowy, ale wejście na Youtube. Dodatkowo poprzedzone stworzeniem zaangażowanej społeczności w serwisie Discord. W lipcu wystartowała stała zbiórka na Patronite. Obecnie naszą klubową audycję wspiera już 80 patronów na łączną sumę 3309 zł miesięcznie.

2023 rok to także sobotnie „newslettery poświęcone”, wyjazdy z prelekcjami do duszpasterstw akademickich, wizyta u Skautów Europy, warszawskie śniadanie z Mecenasami… I zakończenie roku październikowym, weekendowym wyjazdem do Cieszyna, gdzie mogliśmy spotkać się w gronie społeczności „Kultury poświęconej” oraz członków Klubu Jagiellońskiego (powtórka mamy nadzieję, że już na wiosnę!)

17. Jesień to także powrót na nasz klubowy kanał w serwisie Youtube formatu „Klubotygodnika”. Tym razem w nowej, odświeżonej formie, gdzie stałymi komentatorami bieżących wydarzeń politycznych z republikańskiej perspektywy są Bartosz Brzyski, Paweł Musiałek oraz Marcin Makowski.

W ostatnim roku, obok powrotu „Klubotygodnika” i wejścia na YT „Kultury poświęconej”, nasz klubowy kanał wzbogacił się m.in. o publikację wybranych, najbardziej inspirujących debat organizowanych w regionalnych oddziałach KJ. Pozwoliło nam to przekroczyć już liczbę 20 tys. subskrybentów. Sam kanał planujemy w nowym roku intensywnie rozwijać i podnosić jakość publikowanych na nim treści.

18. Klub Jagielloński to nie tylko materiały i projekty dostępne w sieci. Jako stowarzyszenie staramy się prężnie działać także w sferze „analogowej”. Stąd w 2023 roku w ramach aktywności naszych czterech oddziałów (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice) zorganizowaliśmy przeszło 70 spotkań otwartych i debat o przeróżnej tematyce: od dyskusji wokół tzw. inceli i rozmowy z prof. Michałem Matczakiem po wspólne granie w RPG i kolędowanie po śląsku.

Z myślą o stałych bywalcach naszych spotkań w trakcie roku postanowiliśmy zadbać o estetykę siedzib. Poza drobnymi remontami i zakupem nowych mebli, w krakowskiej siedzibie zawisły plakaty autorstwa Marka Grąbczewskiego, a w Warszawie pojawią plakaty autorstwa Magdaleny Karpińskiej. Cieszymy się, że nasi goście będą mogli oglądać prace przygotowane przez członków naszego stowarzyszenia.

19. Rok 2023 r. to także czas dalszego rozwoju aplikacji Pola poświęconej promocji dojrzałego patriotyzmu gospodarczego. Od stycznia działa wersja aplikacji Pola 2.0, która zawiera wyszukiwarkę tekstową, ekspozycję firm, które wspierają rozwój Poli oraz aktualności ze strony projektu.

Łącznie w 2023 r. za pomocą Poli zeskanowano 150 tys. produktów. Pod koniec roku pracowaliśmy nad aktualizacją oraz zwiększeniem atrakcyjnością oferty biznesowej naszej aplikacji. Mamy nadzieje, że szybko zobaczycie efekty naszych wysiłków!

***

Nie ma w tym podsumowaniu dziesiątek medialnych wystąpień i wydarzeń zewnętrznych, w których braliśmy udział. Brakuje przede wszystkim tysięcy godzin poświęconych przez zespół Klubu Jagiellońskiego na przygotowywanie ofert dla partnerów, pisanie i realizowanie grantów, prowadzenie akcji fundraisingowych, bieżące zarządzanie organizacją.

Nie ma informacji o tym, za jak niewielkie pieniądze pracują członkowie zespołu Klubu i jak często, by to się spinało, działają po godzinach. Nie ma miejsca, by docenić pracę wolontariuszy – i tych młodych zbierających u nas pierwsze szlify, i tych doświadczonych ekspertów w swoich dziedzinach, którzy nierzadko są gotowi pisać dla nas za darmo. Dla dobra wspólnego i z przekonania, że tworzymy wartościową organizację podnoszącą poziom polskiej debaty publicznej.

To wszystko, o czym mogliście tutaj przeczytać, to dużo więcej, niż efekt wysiłków kilkunastu osób, które na co dzień pracują dla Klubu Jagiellońskiego. To dziedzictwo setek osób współtworzących Klub Jagielloński w ostatnich trzech dekadach, a także owoce ich dzisiejszej pracy, gdy poza Klubem pozostają wierni przysiędze członkowskiej: „Zobowiązuję się działać dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej”.

To wpływ tysięcy sympatyków śledzących naszą pracę, którzy dają nam motywację do dalszego wysiłku. To wreszcie namacalne konsekwencje wsparcia ze strony przeszło 1200 Darczyńców, którzy pomogli nam finansowo w 2023 roku.

Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że z Waszą pomocą kolejny również będzie owocny. Prosimy, pomagajcie nam dalej. Dobrego 2024 roku!

Publikacja nie została sfinansowana ze środków grantu któregokolwiek ministerstwa w ramach jakiegokolwiek konkursu. Powstała dzięki Darczyńcom Klubu Jagiellońskiego, którym jesteśmy wdzięczni za możliwość działania.

Dlatego dzielimy się tym dziełem otwarcie. Ten utwór (z wyłączeniem grafik) jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o podanie linku do naszej strony.