Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Unia Europejska w przebudowie. Analiza CA KJ

Unia Europejska w przebudowie. Analiza CA KJ
Celem niniejszej analizy jest omówienie wybranych wyzwań dla polskiej polityki europejskiej, jakie stawia przed nią obecnie trwająca debata na temat przyszłego kształtu UE oraz strefy euro.

Analiza w pierwszej części pokazuje, jak fundamentalne przemiany instytucjonalno-prawne i polityczne przeszła Unia Europejska, ale przede wszystkim unia walutowa, w wyniku kryzysu finansowego. Obraz Unii po kryzysie pokazuje Wspólnotę podzieloną jak nigdy dotąd.

W drugiej części omówione zostały plany Komisji Europejskiej w zakresie tzw. dokończenia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz propozycje reform, jakie płyną z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Propozycje te odnoszą się do samych fundamentów prawnych i politycznych Unii Europejskiej, i mogą całkowicie na nowo ukształtować relacje pomiędzy państwami strefy euro oraz pozostającymi, na stałe lub tymczasowo, poza nią.

W ostatniej części wskazano zarys stanowiska, jakie Polska wobec propozycji reform UE może zająć, a przede wszystkim wskazano, że – inaczej niż dotychczas – Rzeczpospolita musi zacząć odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu debaty wokół przyszłej UE. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, kiedy wypracujemy własne, oryginalne, uzgodnione z partnerami w regionie, pomysły w tym zakresie.