Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? Znaczenie rynku kapitału właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski

Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? Znaczenie rynku kapitału właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski
Aby kontynuować proces zmniejszania różnicy w poziomie rozwoju w stosunku do bogatych krajów Zachodu, powinniśmy budować inny model gospodarki – taki, w którym dominują firmy prywatne, które mają swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju.

Celem raportu „Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? Znaczenie rynku kapitału właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski” stworzonego wspólnie przez Capital Strategy i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego jest zwrócenie uwagi na zagrożenia dla przyszłości polskiej gospodarki wynikające z barier dla rozwoju rynku kapitału właścicielskiego oraz sprowokowanie dyskusji i działań dla zmiany opisywanego stanu rzeczy. 

Model rozwoju polskiej gospodarki kształtuje się na naszych oczach w wyniku naszych działań. To od nas zależy, czy utrwali się w Polsce model gospodarki peryferyjnej, w której dominować będą przedsiębiorstwa państwowe i korporacje zagraniczne, a inwestorzy i przedsiębiorcy starać się będą omijać krajową jurysdykcję, prowadząc działalność tak, aby w maksymalnym stopniu opierać się o decyzje zagranicznych organów regulacyjnych, nadzorczych i sądów. Aby nie wpaść w „pułapkę średniego dochodu”, lecz kontynuować proces zmniejszania różnicy w poziomie rozwoju w stosunku do bogatych krajów Zachodu, powinniśmy budować inny model gospodarki – taki, w którym dominują firmy prywatne, które mają swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju, są przy tym zdolne do ekspansji międzynarodowej, a jednocześnie czują się pewnie i bezpiecznie w krajowym otoczeniu prawnym.

Model rozwoju realizowany w okresie transformacji dalej napędza polską gospodarkę i ma jeszcze spore rezerwy. Jednakże wraz z podnoszeniem się poziomu życia i wynagrodzeń w Polsce ten mechanizm wzrostu w sposób nieuchronny się wyczerpuje. Jeżeli polska gospodarka nie zbuduje nowych czynników przewagi konkurencyjnej, jej wzrost zostanie przytłumiony i Polska, nie będąc w stanie dogonić krajów Zachodu, pozostanie na stałe „ubogim krewnym”. Przyszły wzrost gospodarczy i rozwój cywilizacyjny Polski zależy w dużym stopniu od tego, jaki model gospodarki ukształtuje się nad Wisłą.

Przyszli globalni polscy czempioni gospodarczy i rozpoznawalne na świecie polskie produkty i marki mają szanse
powstawać i rozwijać się dzięki energii polskich przedsiębiorców, sile polskiej gospodarki, przy wsparciu polskiego rynku kapitału właścicielskiego. Powodzenie tego procesu zależeć będzie w istotnej mierze od tego, czy uda się rozwiązać lub zmitygować omawiane w tym raporcie problemy zagrażające rozwojowi polskiego rynku kapitału właścicielskiego.

Raport wykonany przez Capital Strategy i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego powstał we współpracy i dzięki finansowemu wsparciu Izby Domów Maklerskich, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, PFR Ventures.