Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Polityka Boża

Polityka Boża
Aborcja, gender, in vitro. Polski Kościół zafiksował się na tematach światopoglądowych, redukując katolicką polityczność do seksualnego wymiaru naszego człowieczeństwa. Tymczasem tytułowa „Polityka Boża” to coś znaczniej więcej niż projekt „katolickiej biopolityki”.

Spis treści

Pressja Redakcji

Michał Rzeczycki

Kościół musi być polityczny

Kościół musi być polityczny. To zdanie nie podlega dyskusji. Tylko jak tę polityczność rozumieć? Dzisiaj polska hierarchia kościelna, skupiając się na takich tematach, takich jak aborcja, gender i in vitro, proponuje nam swoistą katolicką biopolitykę. Tymczasem skarbnica katolickiej polityczności jest znacznie bogatsza: od gospodarki, przez ekologię, po sprawy społeczne.

Polityka Boża

Przedstawiamy trzy modele polskiej sekularyzacji: instytucjonalne oświecenie, kulturowy postkatolicyzm i ponowoczesny irracjonalizm. Zestawiamy ze sobą katolicką koncepcję wolności (właściwą) z jej liberalnym odpowiednikiem (błędną). Szkicujemy wreszcie zarys katolickiej polityczności w postkatolickim świecie.

Błażej Skrzypulec

Sekularyzacja w wersji polskiej

Piotr Kaszczyszyn

Nowa chadecja w nowym świecie

Piotr Popiołek

Katolicka wolność to liberalne zniewolenie

Teka Ratzingera

Publikujemy głośny esej emerytowanego papieża w naszym autorskim tłumaczeniu. Kryzys współczesnego Kościoła z perspektywy dłuższych procesów kulturowych, rozpatrywany przez pryzmat wiary i teologii. Benedykt XVI jak zawsze nie zawodzi.

Joseph Ratzinger

Kościół i skandal nadużyć seksualnych

Dziwna władza w wielkim świecie

Trzymamy rękę na globalnym pulsie i analizujemy jak zmieniają się kształt oraz istota władzy politycznej we współczesnym świecie. Znajdziecie tu Janisa Warufakisa, Unię Europejską, chiński System Zaufania Społecznego i starego dobrego Monteskiusza. PS Trójpodziału władzy już nie ma. Została nam splątana sieć zależności.

Marcin Kędzierski

Esej o sieciowej teorii władzy

Jakub Kucharczuk

Chińskie Oko Saurona?

Półka Pressji

To jest tak, że w centrum naszej aktywności znajduje się czytanie książek. Niektóre są inspirujące, inne rzucamy precz po 20 stronach. Dzielimy się tymi, które były na tyle fajne, że coś o nich skrobnęliśmy: Państwo teoretyczne Bartłomieja Sienkiewicza, Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii Marka Cichockiego oraz Ucho igielne Wiesława Myśliwskiego.

Michał Rzeczycki

Nie czas na głośny apel, czas na ustrojową zmianę         

Michał Kuź

Polski pomysł na ucieczkę z pułapki nowoczesności

Alicja Wielgus

Przeszłość nie istnieje

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.