Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Redakcja portalu  7 kwietnia 2021

Miliardy na cyfryzację ochrony zdrowia. Brakuje jednak systemowej integracji

Redakcja portalu  7 kwietnia 2021
przeczytanie zajmie 2 min

„Zarysowany z rozmachem w celach i wyzwaniach horyzont naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce zostaje na poziomie konkretnych propozycji zawężony do fragmentarycznie ujętych elementów publicznego systemu ochrony zdrowia. Zamiast śmiałej wizji transformacji zarysowano szereg interwencji wzmacniających wcześniejsze tendencje w sektorze. W pewnych zakresach odbędzie się to z prawdopodobnym pożytkiem dla określonych wycinków systemu, w innych jednak grozi petryfikacją zastanych struktur” – pisze ekspertka CAKJ Maria Libura oceniając komponent dotyczący zdrowia publicznego w Krajowym Planie Odbudowy.

[PRZECZYTAJ RAPORT CAKJ „JAK WYDAMY PONAD 100 MILIARDÓW? ANALIZA PROJEKTU KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY”]

Opisane w KPO „podniesienie poziomu dojrzałości cyfrowej” podmiotów sektora ochrony zdrowia koncentruje się na wdrożeniu opóźnionych rozwiązań, w niewielkim stopniu przygotowując system na nadchodzącą rewolucję danych i związane z nią szanse i zagrożenia.

„Podejście do cyfryzacji zawarte w komponencie D KPO wydaje się zbyt mocno osadzone we »wsobnej« wizji cyfryzacji sektora zdrowia; brakuje w nim takich inicjatyw jak wspólnice danych zdrowotnych czy projekty, których celem byłaby integracja danych zdrowotnych z różnych źródeł, w tym tych spoza publicznej ochrony zdrowia. Mało wyraźnie zaznaczony jest plan zdrowia publicznego, który mógłby wiele zyskać na rozwiązaniach cyfrowych. Część wyrażonych celów – np. zmniejszenie nierówności w dostępie do opieki medycznej osób starszych poprzez telemedycynę – może być trudna do osiągnięcia ze względu na zastane bariery, takie jak dostęp do odpowiednich urządzeń w grupach wykluczonych oraz niewystarczający poziom alfabetyzmu cyfrowego w populacji docelowej. Projekty te będą wymagały dokładnego monitorowania, gdyż niewłaściwie wdrożone mogą wręcz pogłębić istniejące niesprawiedliwości regionalne, społeczne i ekonomiczne” – analizuje Libura.

Eksperci CAKJ w raporcie „Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy” zaproponowali również reformy, które powinny zostać uwzględnione w KPO.

„Jednym z najważniejszy wyzwań stojących przed polskim systemem ochrony zdrowia jest model trwałej i systemowej integracji tzw. cyfrowych technologii zdrowotnych z systemem ochrony zdrowia. Wdrożenie elektronicznej historii pacjenta i innych funkcjonalności umożliwiających gromadzenie i analizę danych powinno być wstępem do tego, aby skutecznie i bezpiecznie dla pacjenta wdrożyć takie rozwiązania jak choćby mobilne aplikacje zdrowotne czy formy opieki zdalnej bazujące na współdzieleniu danych przez pacjenta i zespół terapeutyczny. Aby tak się stało, potrzebne byłoby wypracowanie mechanizmu ich refundacji, zakładającego odpowiednią ścieżkę oceny ich funkcjonalności, skuteczności, bezpieczeństwa, a także odpowiedniego, wysokiego poziomu ochrony danych osobowych” – wskazuje ekspertka CAKJ ds. zdrowia.

„Amerykańska FDA dopuściła pod koniec 2018 roku aplikację reSET-O, stosowaną w leczeniu uzależnienia od opioidów w połączeniu z farmakoterapią. Dane z badania sprawdzającego skuteczność aplikacji w rzeczywistej praktyce klinicznej wskazywały na podwójną korzyść: pacjenci używający aplikacji w większym stopniu stosowali się do zaleceń lekarza, a jednocześnie koszt ich leczenia był średnio o 2 150 dolarów niższy od grupy kontrolnej” – wyjaśnia Maria Libura.