Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Redakcja portalu  5 marca 2021

Polska nie przestrzega norm hałasu. Komisja Europejska złożyła już pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE

Redakcja portalu  5 marca 2021
przeczytanie zajmie 4 min
Polska nie przestrzega norm hałasu. Komisja Europejska złożyła już pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE https://unsplash.com/photos/edGsA4qxDaE

„W związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy w sprawie hałasu” Komisja Europejska skieruje sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jak podała w komunikacie KE do tej pory „Polska nie odniosła się do obaw wyrażonych w uzasadnionej opinii Komisji”.

Czytasz właśnie nowy rodzaj materiału na naszym portalu. W krótki sposób informujemy Cię o tym, co ważne z perspektywy naszych priorytetów. Wesprzyj nas darowizną lub przekaż nam 1% podatku.

Komisja Europejska podała, że „polskie prawo krajowe nie gwarantuje ustanowienia planów działań, które są wymagane na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy na danym terenie przekroczone są dopuszczalne wartości hałasu”. Jak dodaje: „Wciąż brakuje planów działania dla 20 głównych odcinków kolejowych i 290 głównych odcinków dróg, pomimo upływu terminu na przyjęcie takich planów działania”. „Ponadto prawo krajowe nie wymaga, aby plany działania zawierały wszystkie niezbędne elementy przewidziane w dyrektywie, w szczególności zapis konsultacji społecznych, środki dotyczące zachowania obszarów ciszy i długoterminową strategię – czytamy w komunikacie.

Jak pisał w obszernej analizie ekspert ds. transportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Bartosz Jakubowski, głównym źródłem hałasu w przestrzeni publicznej jest transport drogowy. „W Polsce »walczono« z nim poprzez podniesienie norm dobowego i długookresowego hałasu komunikacyjnego. Ustalone w 2012 r., rzekomo bezpieczne, poziomy 70 dB w dzień i 65 dB w nocy, są znacznie wyższe od zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Według WHO dokuczliwe dźwięki powyżej 55 dB mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka – pojawia się zmęczenie, rozdrażnienie, bóle głowy, brzucha, mięśni. Tymczasem w 2018 r. aż 92% przebadanych odcinków dróg charakteryzowało się poziomem emisji powyżej 60 dB w porze dnia, a 85% przebadanych odcinków dróg miało poziom emisji powyżej 55 dB w porze nocy”.

Na hałas jako źródło gentryfikacji miasta, czyli wyludniania się centrów miast na rzecz sezonowych turystów, wskazywał Paweł Łapiński, autor naszego działu portalowego „Międzymiastowo”. To jeden z czynników który „skłonił około 1/3 mieszkańców krakowskiego Starego Miasta do wyprowadzki, często na dalekie przedmieścia”. Bez inteligentnego zarządzania turystyką miejską mieszkańcy pozostają często bezbronni.

Jak wskazuje Łapiński co prawda „W związku z porozumieniem zawartym przez Komisję Europejską z AirBnB portal ten udostępnia również platformę do rozwiązywania sporów i zgłaszania uwag. Anegdotyczne dane wskazują jednak, że od zgłoszenia uciążliwych gości w sąsiednim mieszkaniu do interwencji ze strony wynajmującego może minąć tyle czasu, że turyści zdążą się już wyprowadzić”.

Wszystko wskazuje na to, że Polska nie uniknie konieczności zajęcia się kwestią nadmiernego hałasu. Jednak liczba argumentów przemawiająca za istotnością tego tematu wskazuje, że warto podjąć ją bez względu na naciski ze strony Brukseli.