Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Zielony konserwatyzm

Czy myśląc o środowisku, nie możesz czuć się konserwatystą? Wręcz przeciwnie. Mając za przewodnika katolicką naukę społeczną, zastanawiamy się, w jaki sposób „czyniąc sobie ziemię poddaną”, zachowywać w niej to, co najcenniejsze.

Opinia

OZE to przyszłość polskiej energetyki, ale…

Michał Wojtyło wskazuje niezbędne działania, aby udział OZE w polskim miksie energetycznym był maksymalnie efektywny  23 maja 2023
Według miesięcznika Forum Energii w kwietniu 2023 r. udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniósł 26,8%, a w niektórych godzinach sięgał aż 50%. Przełożyło się to na o 20% mniejsze miesięczne emisje CO2 w Polsce niż w rok wcześniej.
Media

Polacy nie będą umierać za klimat

Paweł Musiałek, na łamach tygodnika Plus Minus, zastanawia się co polityka klimatyczna UE zrobi z euroentuzjazmem Polaków  19 maja 2023
Zielona maszyna UE jest tak rozpędzona, że Polska może co najwyżej walczyć o niewielkie ustępstwa i modyfikacje, ale na pewno nie o zmianę europejskiego kursu. Ten jest bowiem przesądzony.
Analiza

Jak projektować doradztwo dla rolników? O usługach państwa na rzecz rolnictwa w Polsce

Agnieszka Serlikowska zastanawia się jak skutecznie zaprojektować systemowe wsparcie dla rolników  12 maja 2023
Pomimo zmian charakteru polskiej wsi i wobec nadal dużego i wielowymiarowego znaczenia rolnictwa dla Polski warto przyjrzeć się szeroko pojętym usługom państwa na rzecz konkretnej grupy mieszkańców obszarów wiejskich – rolników.
Analiza

Rolnictwo w Polsce potrzebuje zmian w samej swojej strukturze

Dr Jakub Staniszewski rekomenduje zmiany w strukturach produkcyjnych polskiego rolnictwa  21 kwietnia 2023
Zbyt rozdrobniona struktura produkcyjna rolnictwa to poważna bariera dla rozwoju tego sektora w Polsce. Z ekonomicznego punktu widzenia pożądane są zmiany w kierunku koncentracji gospodarstw rolnych w kraju, a także ich specjalizacji i profesjonalizacji.
Analiza

Polacy chcą kupować ekologiczne jedzenie, ale tego nie robią

Michał Borychowski opisuje przyczyny, dla których rolnictwo ekologiczne w Polsce to wyzwanie  31 marca 2023
Rolnictwo zużywa znaczącą ilość zasobów naturalnych. W krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odpowiada za wykorzystanie średnio ok. 40% zasobów wody i ziemi. Sektor ten jest odpowiedzialny za emisję 10,55% wszystkich gazów...
Analiza

Polskie rolnictwo nie jest jeszcze gotowe na Europejski Zielony Ład

Łukasz Kryszak rekomenduje kierunek zmian w polskim rolnictwie, który pozwoli lepiej odpowiedzieć na wyzwania EZŁ  27 marca 2023
Aby Europejski Zielony Ład stał się sojusznikiem dla polskiego rolnictwa, poziom ambicji środowiskowych musi iść w parze z krajową specyfiką, a EZŁ powinien stać się inspiracją do przemyślenia rozdysponowania kierunków wsparcia w rolnictwie.