Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy republikańskim i niepartyjnym stowarzyszeniem, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Piszemy pogłębione artykuły o polityce, gospodarce, historii i kulturze. Formułujemy obywatelskie postulaty zmian i wysyłamy petycje do władz. Publikujemy komentarze ekspertów i tematyczne raporty. Działamy w całej Polsce.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.
Tomasz Ociepka, Paweł Musiałek  31 grudnia 2018

Rząd pod lupą. Oceniamy realizację polityk publicznych w 2018 roku

Tomasz Ociepka, Paweł Musiałek  31 grudnia 2018
przeczytanie zajmie 2 min

Oddajemy w ręce Czytelników drugą edycję „Rządu pod lupą”, z dumą odnotowując podwojenie liczby autorów, którzy ocenili różne dziedziny polityki publicznej realizowanej w 2018 roku. Recenzenci, uosabiając wielość doświadczeń zawodowych – akademickich, menedżerskich, publicystycznych, biznesowych, urzędniczych, pozarządowych – dają dzięki temu wyraz różnorodności perspektyw, z których spojrzeli na działania władz pod lupą. Niezmieniony pozostaje zamysł publikacji: w syntetycznej i zwięzłej formie przybliżyć odbiorcom kluczowe zmiany i zaniechania w poszczególnych obszarach oddziaływania państwa, wraz z autorską oceną.

Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki – z całą świadomością ich nieuniknionej subiektywności – nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje w Polsce niska. Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność w obszarach, w których modernizacja wiązałaby się z oporem wpływowych grup interesu – to wątki przewijające się w licznych rozdziałach syntezy. W trzecim roku sprawowania władzy rządzący nie wykorzystali wysokiej jak rzadko koniunktury gospodarczej oraz bezprecedensowego poziomu deklarowanego przez Polaków optymizmu do przeprowadzenia zapowiadanych w Programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 „głębokich i konsekwentnych zmian”, najczęściej poprzestając – z chlubnymi wyjątkami – na zmianach płytkich i niekonsekwentnych. Komplikuje to odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z rządami zerwania, czy rządami kontynuacji, wbrew obiegowej opinii na ten temat.

[RZĄD POD LUPĄ 2018. PRZECZYTAJ CAŁY RAPORT]

Recenzując działalność władzy wykonawczej w ramach polityk sektorowych, zachowaliśmy syntetyczną, „migawkową” formę publikacji, stawiając na autorską selekcję najistotniejszych działań i zaniechań rządu z minionego roku (ściślej zaś: 11 miesięcy, jako że zakres czasowy oceny ze względów wydawniczych nie objął grudnia). Wierzymy, że takie ograniczenie ułatwi zapoznanie się z całością syntezy. Czytelników zainspirowanych do bardziej szczegółowego zapoznania się z oceną polityki publicznej zachęcamy do lektury wszystkich tekstów „Rządu pod lupą”.