Witamy na stronie Klubu Jagiellońskiego. Jesteśmy niepartyjnym, chadeckim środowiskiem politycznym, które szuka rozwiązań ustrojowych, gospodarczych i społecznych służących integralnemu rozwojowi człowieka. Portal klubjagiellonski.pl rozwija ideę Nowej Chadecji, której filarami są: republikanizm, konserwatyzm, katolicka nauka społeczna.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej strony. Informujemy, że korzystamy z cookies.

Nikodem Bończa-Tomaszewski

Menadżer, historyk i publicysta. Prezes Exatel SA. Współzałożyciel i redaktor „44 / Czterdzieści i Cztery”, w latach 1994-2007 był członkiem redakcji „Frondy”. Autor książek Demokratyczna geneza nacjonalizmu. Intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego (2001) i Źródła narodowości. Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku (2006). Twórca i pierwszy dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego.  Twórca idei państwa usługowego, orędownik idei cybersuwerenności.

Teksty tego autora